Amortyzacja samochodu ciężarowego w firmie spedycyjnej

program do faktur 05/11/2018 brak odpowiedzi
 

Firmy spedycyjne w ramach majątku trwałego dysponują dużą ilością samochodów ciężarowych. Taka flota jest niezbędna dla realizowania celów biznesowych firm. Zakup pojazdów jest dużym wydatkiem, dlatego też firmy starają się optymalizować te koszty. Kupują więc samochody na zasadzie leasingu lub klasycznego kredytowania. Pojazdy zaś wprowadzane są do majątku trwałego, co pozwala na ich amortyzację. Jak wygląda amortyzacja samochodu ciężarowego w firmie spedycyjnej? Oto najważniejsze informacje.  

 

 

  • Jednorazowy odpis amortyzacyjny

 

Zgodnie z przepisami dotyczącymi rozliczeń, księgowości i opodatkowania, podatnicy określeni jako mali podatnicy mają prawo do zastosowania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środków trwałych należących do firmy, za wyjątkiem samochodów osobowych. Samochody osobowe muszą podlegać odpisom amortyzacyjnym rozłożonym na poszczególne miesiące, w których auto będzie użytkowane. Gdy trudno określić czas użytkowania pojazdu, ale wiadomo, że będzie on dłuższy niż rok, odpisy planuje się w szerszej perspektywie i ustala stawkę amortyzacyjną.

Skoro pod jednorazowe odpisy amortyzacyjne nie obowiązują wyłącznie samochodów osobowych, oznacza to, że pojazdy ciężarowe już w ten sposób rozliczać można.

Zakupiony samochód ciężarowy należy niezwłocznie wprowadzić do ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Po wprowadzeniu go do ewidencji, przedsiębiorca uzyskuje prawo do jednorazowej amortyzacji.

Ta procedura ma jednak swoje ograniczenia. Otóż, przedsiębiorca może zastosować jednorazową amortyzację, ale do kwoty 50 000 euro łącznej wartości jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. W momencie, gdy takie wpisy w danym roku podatkowym już zostały wprowadzone, kolejny samochód nie może zostać wprowadzony w ten sposób.

 

 

  • Amortyzacja samochodu ciężarowego na zasadach ogólnych

 

Jeżeli niemożliwa jest jednorazowa amortyzacja samochodu ciężarowego należy przeprowadzić ją na zasadach ogólnych. Przepisy podatkowe ustaliły stawkę amortyzacyjną na poziomie dwudziestu procent w skali roku. To oznacza, że cała wartość początkowa samochodu ciężarowego zostanie zamortyzowana w ciągu pięciu lat. Rozłożenie kosztów i amortyzacji na taki okres pozwala na stopniowe rozliczanie dokonanego zakupu i długofalową optymalizację ponoszonych wydatków.

Jeżeli jednak samochód ciężarowy jest użytkowany bardziej intensywnie, na przykład w trybie trzyzmianowym, co powoduje jego większe zużycie i zwiększoną eksploatację, przedsiębiorca ma prawo do podniesienia podstawowej stawki amortyzacyjnej. Jednakże, współczynnik tego podniesienia nie może przekroczyć 1,4. To oznacza, że podwyższona stawka amortyzacyjna może wynosić nawet 28% w skali roku.

 

 

  • Przyspieszenie odpisów amortyzacyjnych

 

Jest jeszcze sposób na przyspieszenie odpisów amortyzacyjnych. W pierwszym roku podatkowym, w którym samochód ciężarowy zostaje wprowadzony do ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych można zastosować wyższą stawkę podatkową. Współczynnik podwyższenia nie może przekroczyć wartości, 2.0. Wyliczana jest wartość początkowa samochodu i to ona jest amortyzowana według nowej wyższej stawki amortyzacyjnej. W kolejnym roku bierze się pod uwagę wartość początkową środka trwałego, ale pomniejszoną o dotychczas wykonane odpisy amortyzacyjne i prowadzi kolejne odpisy amortyzacyjne zgodnie z podwyższoną stawką.

W momencie, gdy kwota pozostała do zamortyzowania, obliczona jako różnica wartości początkowej i dotychczas naliczonych odpisów amortyzacyjnych jest niższa niż suma rocznych odpisów amortyzacyjnych wyliczonych na bazie stawki podstawowej, przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia odpisów właśnie według stawki podstawowej.

Taki sposób dokonywania odpisów amortyzacyjnych (stawka podwyższona o współczynnik 2.0 i coroczne rozliczanie kwoty do rocznego odliczenia) nosi nazwę metody degresywnej.

Jako uzupełnienie należy dodać, że podatnik nie jest zobowiązany do stosowania tej samej metody amortyzowania do wszystkich środków trwałych. Każdy środek może być amortyzowany w inny sposób, zależnie od decyzji podatnika i oczywiście zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *