Amortyzacja środka trwałego otrzymanego w darowiźnie

program do faktur 03/11/2018 brak odpowiedzi
 

Zagadnienie amortyzacji środków trwałych otrzymanych w darowiźnie jest ważnym tematem dla przedsiębiorców. Na początku 2018 roku nastąpiła zmiana dotycząca rozliczenia środków trwałych otrzymanych w drodze spadku lub darowizny. Uniemożliwia ona odpis środków trwałych otrzymanych tą drogą. Jednak, po nowelizacji, sytuacja ta uległa zmianie na korzyść przedsiębiorcy. 29 czerwca 2018 roku prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

  • Środki trwałe i ich amortyzacja

 

Wszelkie rzeczowe składniki majątku, których przewidywany czas użytkowania jest dłuższy niż rok, sprawne i zdatne do użytku i które będą służyły prowadzonej działalności gospodarczej to środki trwałe. Aby składnik majątku, mógł być zaliczony jako środek trwały, musi stanowić własność lub współwłasność podatnika. Winien on być zdatny do użytku w momencie włączenia go do majątku i utrzymywać swoją przydatność przez co najmniej najbliższy rok. Jeśli chodzi o wykorzystanie, to przedsiębiorca może sam z niego korzystać w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub oddać do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu. Ustawa o podatku dochodowym wskazuje na składniki majątku, które po spełnieniu powyższych warunków mogą być uznane za środki trwałe. Zalicza się do nich w szczególności: nieruchomości, w tym grunty, prawa do ich wieczystego użytkowania, lokale, prawa do nich, budynki. Kolejno: maszyny, urządzenia, środki transportu, a także inwentarz żywy. Do środków trwałych zalicza się także własne ulepszenia w obcych środkach trwałych.

Środki trwałe podlegają amortyzacji, czyli zużyciu, które wyrażone jest w pieniądzach. Rozłożenie wartości początkowej środka trwałego jest systematycznym i planowym działaniem na mocy odpisu amortyzacyjnego. Czas amortyzacji jest ustalony i wiąże się z wartością środka. Musi on być dłuższy niż jeden rok. Jeśli wartość środka trwałego nie przekracza 10 000 zł i podatnik nie chce wprowadzać go do ewidencji środków trwałych, ma możliwość, aby ująć go bezpośrednio w kosztach firmy, na dzień oddania go do użytkowania, w działalności gospodarczej.

Amortyzacja środka trwałego otrzymanego w darowiźnie

Przedsiębiorca może nabyć środek trwały własnymi zasobami, a może go także otrzymać w drodze spadku lub darowizny. Jeszcze do niedawna, w myśl ustawy o podatku dochodowym, przedsiębiorca nie miał możliwości dokonania odpisu amortyzacyjnego tych środków trwałych nabytych właśnie na drodze spadku lub darowizny. O ile, amortyzacja środka trwałego otrzymanego w drodze spadku nie jest obarczona żadnymi ograniczeniami, tak sytuacja z darowizną ma się inaczej. Według nowelizacji, zarówno darczyńca jak i obdarowany, muszą spełnić określone kryteria.

Jeszcze do końca 2017 roku amortyzacja środka trwałego odbywała się na „starych” zasadach. Można było dokonać odpisu amortyzacyjnego od wartości rynkowej otrzymanego majątku bez ograniczeń. Odpisu amortyzacyjnego środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych można było dokonać bez przeszkód. Był to wyjątek, gdzie przedsiębiorca nie musiał ponosić kosztów podatku dochodowego.

Od początku 2018 roku nie było możliwość prawnej, aby dokonać odpisu środka trwałego otrzymanego w drodze spadku lub darowizny. Sytuacja jednak nie trwała długo, ponieważ Ministerstwo Finansów zapowiedziało zmianę i rozpoczęto prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o podatku od osób fizycznych.

Dzięki nowelizacji z dnia 15.06.2018 roku, przedsiębiorca ma możliwość amortyzacji środków trwałych, nabytych w drodze darowizny od najbliższej rodziny. Musi być jednak spełniony warunek wcześniejszej amortyzacji środka przez darczyńcę. Przedsiębiorca ma obowiązek kontynuowania amortyzacji po darczyńcy na takich samych zasadach, tj. z taką samą wartością początkową, stawkami i metodą amortyzacji. Jest to rozgraniczenie pomiędzy amortyzacją środków trwałych otrzymanych w spadku, gdzie przedsiębiorca ma nieograniczoną możliwość dokonania odpisów amortyzacyjnych.

 

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *