Co to jest biznes plan i jak go poprawnie stworzyć?

program do faktur 13/05/2018 brak odpowiedzi
 

Biznes plan to dokument, który jest wymagany przez każdą instytucję, która udziela dofinansowania na rozpoczęcie i rozwinięcie działalności gospodarczej. Bez niego nie jest możliwe uzyskanie jakichkolwiek dotacji, natomiast sam biznes plan pomaga w zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstwa. Innymi słowy, warto go mieć.

Co to jest biznes plan

Biznes plan jest to dokument, który bardzo szczegółowo i precyzyjnie opisuje przedsiębiorstwo pod kątem jego mocnych stron, zagrożeń, zasobów, planów, celów i wydatków. Taka gruntowna analiza przeprowadzona już na starcie pozwala na przewidzenie ewentualnych zagrożeń i zapobieżenie im, zanim jeszcze pojawią się na horyzoncie. Analiza mocnych stron i zasobów pozwala na przygotowanie sobie nie tylko głównego planu rozwoju, ale również, na opracowanie różnorodnych planów awaryjnych. Przygotowywany jest głównie w formie dokumentu opisowego, w którym każdy z punktów jest bardzo szczegółowo i analitycznie omówiony.

Po co tworzy się biznes plan

Biznes plan tworzony jest dla dobra i sprawnego rozwoju biznesu. Nawet jeżeli pierwotną motywacją jego napisania było wnioskowanie o dotację, to i tak ten dokument w toku prowadzonej działalności okaże się bardzo pomocny i bardzo praktyczny. Przede wszystkim pozwala ocenić swoje możliwości, siły, finanse i zasoby niematerialne – partnerów, potencjalnych kontrahentów, czy poziom zainteresowania przedmiotem działalności przedsiębiorstwa. Określa też koszty stałe i szacowane koszty dodatkowe. To pozwala na określenie, w jaki sposób należałoby rozłożyć siły i jak trzeba działać, by firma nie tylko nie przynosiła strat, ale generowała dochody. Opracowanie biznes planu pozwala też dostrzec potencjalne trudności, które mogą się pojawić. To szansa na sprawdzenie swojej determinacji, ale również możliwość opracowania sposobów radzenia sobie z tymi trudnościami. Dzięki temu, pierwsza przeszkoda nie stanie się jednocześnie ostatnią dla danej działalności. Biznes plan to nie tylko wizja rozwoju, która jest ważna, to również umieszczenie swojego przedsiębiorstwa w szerszej perspektywie.

Struktura biznes planu

Nie ma jednej, sztywnej struktury biznesplanu. To, jak zostanie on skonstruowany zależy w dużej mierze od samego przedsiębiorcy. Niektóre instytucje, które wymagają takiego dokumentu mogą wskazywać elementy, które muszą się w nim obowiązkowo znaleźć. Jeżeli jednak jest on przygotowywany wyłącznie dla siebie, to warto się do niego równie starannie przyłożyć. W przygotowaniu biznesplanu warto wziąć pod uwagę te zagadnienia, które mogą być istotne z punktu widzenia funkcjonowania i rozwijania przedsiębiorstwa.

Opis działalności

Należy sobie przede wszystkim bardzo szczegółowo odpowiedzieć na pytanie, czym się będzie dana firma zajmowała. Co będzie przedmiotem jej działalności. W tym obszarze należy również opisać główną gałąź i ewentualne odnogi. Charakterystyka powinna być tak szczegółowa, jak tylko to możliwe.

Misja i cel działania firmy

To bardzo często trudne do opisania zagadnienia. Mało który przedsiębiorca na początku swojej drogi potrafi określić misję i cel działania firmy. Zwykle głównym celem jest chęć generowania dochodów, tyle że nie może to być cel sam w sobie. Działalność powinna mieć też inny cel. Może nim być ułatwianie życia chorym, może to być rozwój technologiczny, czy wsparcie innych przedsiębiorców. Wszystko zależy od charakteru działalności.

Charakterystyka przedmiotu działalności

W tym obszarze należy precyzyjnie opisać nie tyle samą działalność, ale jej przedmiot, niezależnie od tego, czy będzie to produkcja, handel czy usługi. Jeżeli przedmiotem działalności jest wytwórczość lub sprzedaż, to trzeba bardzo starannie opisać przedmiot tych działań. Co to jest, do czego służy i jak można to wykorzystywać. Komu się przyda, a więc kto będzie stanowił grupę odbiorców, czy tak zwaną grupę docelową. W jaki sposób można go dystrybuować, jak dotrzeć do grupy docelowej? Te wszystkie pytania powinny znaleźć odpowiedzi. Podobnie rzecz się ma z firmą, która świadczy usługi. Jaki jest zakres tych usług na poziomie podstawowym? Czy są dostępne w pakietach? Kto z tych usług będzie korzystał, w jakim wymiarze i jakim zakresie, jak można te usługi dostarczać klientom.

Mocne i słabe strony

Na tym etapie należy sobie starannie opracować wszystkie pozytywy i negatywy działalności. Jakie zasoby już są w posiadaniu przedsiębiorcy? Czy ma partnerów biznesowych? Czy ma zaplecze w postaci maszyn, materiałów lub innych rzeczy, które niezbędne są do wykonywania założonej działalności. Czy zna rynek, czy zbadał go? Czy ma już wstępne związane współprace? Ale również należy starannie wypisać to, czego brakuje? Czego dany przedsiębiorca nie ma? W co powinien się jeszcze wyposażyć? Jakie materiały są mu potrzebne? Czy przewidział sposoby promocji? I jak zamierza poradzić sobie z tymi słabymi stronami czy brakami?

Plan rozwoju

Jak przedsiębiorstwo będzie wyglądało za rok, za dwa lata, za pięć i za dziesięć i w jaki sposób przedsiębiorca chce do tego dojść.

Po opisaniu tych wszystkich elementów można przystąpić do realizacji swojego planu mając na uwadze wykorzystanie mocnych stron i zabezpieczenie się przed zagrożeniami.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *