Błędy w zeznaniu podatkowym – co dalej?

program do faktur 10/04/2019 brak odpowiedzi
 

Często, my jako podatnicy, decydujemy się na wcześniejsze rozliczenie swoich dochodów, co zwykle jest spowodowane nadpłatą podatku i oczekiwaniami na jej szybszy zwrot. Niestety, składanie zeznania rocznego w pośpiechu może powodować błędy, które później trzeba skorygować. Błędy w zeznaniach podatkowych są codziennością urzędników fiskusa, którzy sprawdzają poprawność składanych w Urzędzie Skarbowym formularzy podatkowych. Zeznanie PIT zawierające niewielkie błędy chociażby literówkę w nazwie miasta, nie pociągają za sobą negatywnych konsekwencji. Natomiast, błąd w zeznaniu, który powoduje zmianę wysokości należności podatkowej wobec Urzędu Skarbowego, będzie pociągał za sobą negatywne konsekwencje. Jak poprawić błędy? Jak poprawnie złożyć korektę zeznania rocznego? Wyjaśnimy poniżej.

Błędy się zdarzają

Błędy w rocznym zeznaniu mogą się zdarzyć każdemu. Pomyłki w rachunkach czy w wykorzystaniu ulg. Zdarza się, że podatnik zarabiał w wielu miejscach i zagubił któryś z dokumentów PIT-11 informujących o tym, jakie przychody osiągnął w danym miejscu. Bywa też, choć rzadziej, że któryś z płatników takiego dokumentu nie dostarczy podatnikowi lub zrobi to z opóźnieniem. Podatnik w związku z tym, musi złożyć dodatkowe zeznania jako korekty deklaracji rocznej PIT. Im szybciej poprawimy je, tym lepiej dla nas, w przeciwnym razie mogą one oznaczać dodatkowe koszty, w postaci odsetek od zaległości podatkowych.

Korekta zeznania rocznego

Ordynacja podatkowa w art. 81 gwarantuje każdemu podatnikowi możliwość skorygowania zeznania rocznego. Korekty zeznania podatkowego składa się na takim samym formularzu podatkowym jak pierwotna, nieprawidłowa deklaracja (o ile korekta nie dotyczy wypełnienia nieprawidłowego druku). Deklaracje PIT praktycznie co roku zmieniają swoją “szatę graficzną”. Należy pamiętać, że składając korektę deklaracji podatkowej, dokonuje się ją zgodnie ze wzorem obowiązującym w korygowanym roku podatkowym. Przy składaniu korekty zeznania podatkowego podatnik musi koniecznie pamiętać o obowiązku złożenia wyjaśnienia przyczyn korekty. Można napisać je odręcznie, albo skorzystać z formularza ORD-ZU.

Czas na złożenie korekty

Na złożenie korekty zeznania podatkowego PIT, zgodnie z ustawą, mamy 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym złożono pierwotny dokument. Na przykład, zeznanie podatkowe za 2018 rok składane w 2019 roku, będzie można skorygować najpóźniej do końca 2024 roku.

Nie ma również limitu składania korekt podatkowych, co oznacza, że to samo zeznanie można korygować wiele razy.

Kiedy nie można złożyć korekty

Prawo do skorygowania błędów w zeznaniu PIT przysługuje każdemu podatnikowi. Wynika to z Ordynacji Podatkowej. Są jednak wyjątki, w których złożenie korekty jest niemożliwe. Do takich należy trwająca kontrola lub postępowanie podatkowe, wszczęte przez urząd skarbowy, dot. zakresu, który chcemy korygować. Jeśli wymienione czynności prowadzone przez urząd skarbowy zostaną zakończone, wówczas, co do zasady, podatnik odzyskuje swoje prawo do złożenia korekty.

Co nam faktycznie grozi

Kary nakładane przez fiskus za niezłożenie deklaracji lub nieujawnienie kwot na deklaracji podatkowej potrafią sięgać kilkuset tysięcy złotych. Dodatkowo organy skarbowe posiadają możliwość egzekucji zaległych zobowiązań, niewskazanych w deklaracji podatkowej. Zaległości pozostają wreszcie oprocentowane, co w konsekwencji powoduje, że płacimy więcej, niż początkowo należało.

Statystyczny Kowalski za swoje zaniedbania zapłaci jednak mniej – kara za spóźnienie wyniesie kilkaset złotych. W przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego lub nieujawnieni źródła przychodów – odpowiedzialność może być znacznie bardziej dotkliwa.

Podatnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za błędy w rocznym zeznaniu podatkowym. Więc jeśli zrobiłeś błąd w deklaracji PIT? Popraw go jak najszybciej, zanim zrobi to fiskus. Złożenie prawidłowo wypełnionego po korekcie zeznania, wskazanie przyczyn korekty oraz – jeśli jest to konieczne – zapłata podatku, uchroni podatnika przed przykrą odpowiedzialnością karno-skarbową.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *