Co to jest KPiR?

program do faktur 11/02/2017 brak odpowiedzi

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga prowadzenia również bardzo precyzyjnych i starannych rozliczeń. Dla ich wykonywania konieczne jest ewidencjonowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, które wpływają na finanse firmy. Należy więc spisywać zarówno przychody, jak i konieczne wydatki, które trzeba ponieść dla sprawnego funkcjonowania firmy. Takim działaniom służą różnego rodzaju ewidencje, a wśród nich również Księga Przychodów i Rozchodów. …

 

Karta podatkowa – co to jest i kto może się tak rozliczać?

program do faktur 25/01/2017 brak odpowiedzi

Prowadzenie działalności gospodarczej wymusza na przedsiębiorcy konieczność prowadzenia rozliczeń, które stanowią podstawę opodatkowania. Zależnie od formy tych rozliczeń ustalana jest procentowa wysokość podatku, która automatycznie wpływa również na wartość nominalną zobowiązania. W pewnych granicach istnieje dowolność i swoboda w wyborze sposobu rozliczeń i określania zobowiązania podatkowego. Jednak w pewnych granicach ustawodawca ograniczył tę swobodę, określając …

 

Czym się różni rozliczanie działalności w oparciu o książkę przychodów i rozchodów od pełnej księgowości?

program do faktur 25/01/2017 brak odpowiedzi

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością prowadzenia szczegółowych rozliczeń. Z jednej strony, konieczność ta wynika z przepisów prawnych. Ustawodawca zobligował przedsiębiorcę do prowadzenia tego rodzaju rozliczeń, żeby obliczenie należnego podatku było możliwe do wykonania również w czasie kontroli skarbowej w firmie. Z drugiej strony, tego rodzaju rozliczenia pozwalają zapanować nad finansami przedsiębiorstwa. Pozwalają wykazać, …

 

Umowa zlecenie – wszystko co musisz o niej wiedzieć

program do faktur 17/01/2017 brak odpowiedzi

Umowa zlecenie to rodzaj umowy cywilno prawnej, która reguluje stosunki między zleceniodawcą i zleceniobiorcą. Określa zakres tego zlecenia, jego wartość i czas trwania. Jednocześnie, jest to umowa, która jednoznacznie porządkuje relację między stronami. Określa ich prawa, obowiązki i zależności. Zapewnia im bezpieczeństwo i pewność. Kiedy należy zawrzeć umowę zlecenie? Umowa zlecenie dotyczy przede wszystkim czynności. …

 

Dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej. Gdzie szukać informacji i środków?

program do faktur 16/12/2016 brak odpowiedzi

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga nie tylko precyzyjnych i starannych przygotowań, ale również inwestycji. Niektóre inicjatywy przedsiębiorców są mniej kosztowne, inne muszą być istotnie dofinansowane już w pierwszej fazie wdrażania. Nie każdy przedsiębiorca posiada własne środki, które może przeznaczyć na rozwój firmy. Częściej, sytuacja wygląda w ten sposób, że przedsiębiorca potrzebuje dofinansowania, wsparcia, by móc rozpocząć …

 

Co czeka przedsiębiorców w 2017 roku?

program do faktur 27/10/2016 2 komentarze

Rok 2016 wszedł w ostatni kwartał, a to oznacza, że przedsiębiorcy z niepokojem wyczekują już informacji dotyczących kolejnego roku rozliczeniowego. Co ich czeka? Jakich zmian mogą się spodziewać? To pytania, które bardzo często sobie zadają. A zaraz obok nich – ile nas to będzie kosztować? Zmiana ekipy rządzącej również ma swoje znaczenie dla przedsiębiorców i …

 

Osoby pomagające w działalności gospodarczej

program do faktur 19/10/2016 brak odpowiedzi

Wsparcie podczas prowadzenia działalności jest niezbędne każdemu przedsiębiorcy, a szczególnie cenne dla początkującego, który dopiero mierzy się z nowymi wyzwaniami i nowymi zadaniami. Warto jednak wiedzieć, że pewne formy tego wsparcia zostały jednoznacznie przez przepisy zdefiniowane, określone i włożone w ramy. Co za tym idzie? Niektóre formy wsparcia należy najzwyczajniej w świecie rozliczać. O ile …

 

Konto firmowe w jednoosobowej działalności gospodarczej – potrzebne czy nie?

program do faktur 05/10/2016 jedna odpowiedź

Rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej łączy się z koniecznością załatwienia wielu różnorodnych spraw, wśród których jest między innymi zgłoszenie przedsiębiorcy do ZUSu, pozyskanie numeru REGON czy też założenie konta firmowego. Przy tym ostatnim z reguły pojawia się pytanie o zasadność. Jeżeli firma jest duża, ma duży kapitał i obroty to oczywiste jest, że konto firmowe …

 

Działalność gospodarcza zarejestrowana w domu — jak to rozliczać?

program do faktur 28/09/2016 jedna odpowiedź

Jednoosobową działalność gospodarczą można z powodzeniem zarejestrować w swoim prywatnym domu. Nie ma obowiązku rejestrowania w biurze czy innym formalnym miejscu. Miejsce zamieszkania doskonale się do tego nadaje i taką opcję dopuszczają również przepisy. Mało tego, działalność gospodarczą można również pod swoim adresem prowadzić i koszty, które się wiążą z użytkowaniem tego miejsca, można wliczyć …

 

Zatrudnianie współmałżonka

program do faktur 15/09/2016 brak odpowiedzi

Prowadzenie działalności gospodarczej to ogrom obowiązków, którym trzeba podołać niezależnie od wszystkich innych towarzyszących okoliczności. Część z tych obowiązków prowadzi bowiem do uzyskania przychodu, część z nich zaś została nałożona przez różnorodne przepisy podatkowa i inne. Zadań jest tak wiele, że przedsiębiorca może na początkowym etapie potrzebować pomocy w ich realizowaniu. W tym celu może …