Sprzedaż auta firmowego – czy uniknięcie podatku jest możliwe?

program do faktur 18/09/2020 brak odpowiedzi

Samochód firmowy to auto, które wprowadzone zostało do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa i stanowi składnik jego majątku. Czy jego sprzedaż objęta jest podatkiem VAT? Auto w firmie – korzyści Wprowadzenie auta do ewidencji środków trwałych pozwala na zaliczenie kosztów jego nabycia do kosztów podatkowych. Jest to możliwe dzięki trwającej pięć lat amortyzacji. Pozwala to także …

 

Podatek cukrowy – dlaczego może uderzyć w przedsiębiorstwa?

program do faktur 29/05/2020 brak odpowiedzi

W lipcu 2020 roku planowano wprowadzić podatek cukrowy, który miał być nałożony na słodzone napoje oraz alkohol w małych butelkach. W obliczu pandemii choroby COVID-19 dodatkowe opłaty mogłyby mieć bardzo niekorzystny wpływ na sytuację wielu przedsiębiorców. Na razie sejm postanowił jednak wstrzymać się od podejmowania decyzji dotyczących uchwalenia ustawy wprowadzającej akcyzę. Czym jest podatek cukrowy? …

 

Podatek PIT dla młodych – co warto o nim wiedzieć?

program do faktur 08/03/2020 brak odpowiedzi

Dzięki ustawie, która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku, pracownicy mający mniej niż 26 lat mogą liczyć na zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych. Możliwość skorzystania z ulgi przysługuje pod pewnymi warunkami. Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące zerowego PIT – u dla młodych. Zerowy PIT dla młodych – czym jest? Zerowy PIT …

 

Zerowy PIT – co to takiego?

program do faktur 05/01/2020 brak odpowiedzi

W ostatnim czasie pojawiła się dość interesująca informacja na temat tego, że pewna grupa pracownicza będzie mogła rozliczać się z podatku dochodowego z założeniem, że i tak nie będzie musiała zapłacić należnego podatku. Jest to tak zwany PIT zerowy. Co to takiego? Komu przysługuje ta ulga i na jakich zasadach? Oto najważniejsze informacje. Zmiany w …

 

Czy firma może być zwolniona z VAT?

program do faktur 03/10/2019 brak odpowiedzi

Niektóre podmioty na rynku mają możliwość legalnego zwolnienia z podatku VAT. Podatnik otrzymuje prawo do zwolnienia po spełnieniu określonych warunków, dotyczących wielkości obrotu wymienionych w art. 113 ust. 1. Ze zwolnienia mogą skorzystać także osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z własnym biznesem. W prawie polskim zwolnienia z podatku dzielimy na podmiotowe i przedmiotowe. W …

 

Jak wygląda kwestia amortyzowania środka trwałego, który używany jest wyłącznie sezonowo?

program do faktur 02/10/2019 brak odpowiedzi

Przedsiębiorcy, którzy inwestują w środki trwałe, muszą pamiętać, że takich inwestycji nie mogą z zasady zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu, ale muszą je rozłożyć w czasie, dokonując odpisów amortyzacyjnych. Wyjątek stanowią środki trwałe używane sezonowo. Amortyzacja powinna być dokonywana tylko w okresie ich wykorzystywania, a więc czy przedsiębiorcy, który wykorzystują środki trwałe do działalności …

 

Dochody z „innych źródeł” – co to takiego i jak je rozliczać?

program do faktur 15/09/2019 brak odpowiedzi

Podczas uzupełniania zeznania rocznego, które dotyczy dochodów uzyskanych w minionym roku, podatnik ma kilka różnorodnych pozycji, w których może wpisać swoje zyski. Wśród nich znajduje się uzyskiwanie dochodu z najmu lub dzierżawy, z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło czy przekazania autorskich praw majątkowych do dzieła. Jest też pozycja, która nosi nazwę „dochody …

 

Obowiązki wobec ZUS

program do faktur 11/09/2019 brak odpowiedzi

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą ma szereg praw i obowiązków. Do najważniejszych obowiązków należą terminowe zgłoszenia do ubezpieczenia, obliczenia oraz odprowadzenia na właściwe konta obowiązkowych składek ZUS zarówno za siebie, jak i za zatrudnionych pracowników. Jakie dokumenty trzeba złożyć do ZUS ? W jakich terminach trzeba opłacać składki ? Poniżej przybliżymy tę tematykę. Przedsiębiorca …

 

Działalność gospodarcza a umowy cywilno – prawne. Kiedy można je łączyć?

program do faktur 01/09/2019 brak odpowiedzi

Wielu młodych ludzi, chcąc spełnić swoje marzenia o samodzielności, niezależności i nieograniczonych dochodach, decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Nie zawsze jest jednak tak, że od początku przynosi ona satysfakcjonujące zyski. Konieczne jest więc ratowanie się dodatkowym zatrudnieniem, w tym takim, które opiera się na umowach cywilno – prawnych. Nie zawsze jednak takie umowy …

 

Rozszerzenie działalności – obowiązki przedsiębiorcy

program do faktur 10/08/2019 brak odpowiedzi

Osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą może w toku jej funkcjonowania zmienić zakres realizowanych przez siebie zadań gospodarczych. Zmiana ta może dotyczyć całkowitego odejścia od dotychczasowej działalności i przejścia do zupełnie innej branży czy obszaru działań, jak również pozostawienia dotychczasowych aktywności, ale rozszerzenia ich o nowe aspekty. Każda taka zmiana, zarówno całkowite przebranżowienie, jak i …