Koszt całkowity zatrudnienia pracownika w 2024 roku

Szybka Faktura 16/05/2024 brak odpowiedzi

Przedsiębiorca decydujący się na zatrudnienie pracowników musi ponosić dodatkowe koszty. Mowa nie tylko o wynagrodzeniu za wykonywaną pracę, ale również o innych wydatkach. Co składa się na całkowity koszt zatrudnienia pracownika w 2024 roku w przypadku umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło? Wynagrodzenie za pracę Podstawowym kosztem zatrudnienia pracownika jest regularnie wypłacane …

 

Badania psychotechniczne – kiedy musisz je zlecić pracownikowi?

Szybka Faktura 02/05/2024 brak odpowiedzi

Głównym celem badań psychotechnicznych jest poprawa bezpieczeństwa – nie tylko samych kierowców, ale i pozostałych uczestników ruchu drogowego. W jakich przypadkach pracodawca powinien bezwzględnie zlecić ich wykonanie? Badania psychotechniczne – co to takiego? Pracownicy i kandydaci, którzy do wykonywania swojej pracy muszą posiadać pewne konkretne cechy psychiczne, powinni przejść tzw. badania psychotechniczne. Częstotliwość ich wykonywania …

 

Czym jest zadaniowy czas pracy?

Szybka Faktura 09/04/2024 brak odpowiedzi

W art. 135–150 Kodeksu pracy wyszczególniono kilka konkretnych systemów czasu pracy – jeden z nich to czas pracy zadaniowy. W tym przypadku pracownik jest rozliczany z wykonanych zadań, a nie z poświęconego na ich realizację czasu. Dla wielu kandydatów możliwość samodzielnego decydowania o liczbie przepracowanych dziennie godzin stanowi decydujący czynnik podczas poszukiwań zatrudnienia. Co jeszcze …

 

Wymiar czasu pracy w 2024 roku

Szybka Faktura 28/03/2024 brak odpowiedzi

Jak wskazuje Kodeks pracy, maksymalny czas pracy w przypadku zatrudnienia na pełen etat to 8 godzin dziennie w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy – a więc 40 godzin w tygodniu. Jaki jest wymiar czasu pracy w 2024 roku? Ogólny wymiar czasu pracy – przepisy prawa Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy czas pracy to czas, w którym …

 

Regulamin pracy – kiedy staje się konieczny?

Szybka Faktura 22/03/2024 brak odpowiedzi

Wdrożenie w firmie regulaminu pracy ma na celu m.in. poprawę funkcjonowania organizacji i ochronę dla obu stron stosunku pracy. Sprawdź, kiedy jego stworzenie jest konieczne i co powinno znaleźć się w jego treści. Regulamin pracy – co to takiego? Regulaminem pracy nazywa się wewnątrzzakładowy akt, który informuje o organizacji i porządku w procesie pracy oraz …

 

Wypadek przy pracy a odpowiedzialność pracodawcy

Szybka Faktura 22/03/2024 brak odpowiedzi

Jeżeli pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy, ma prawo ubiegać się o odszkodowanie od pracodawcy – regulują to przepisy prawa cywilnego. Jaka jest odpowiedzialność przełożonego w razie wypadku przy pracy osoby zatrudnionej? Odpowiedzialność karna pracodawcy za wypadek przy pracy Pracodawca ponosi odpowiedzialność karną, jeżeli do wypadku przy pracy doszło z …

 

Ochrona przed zwolnieniem pracownika – czym jest?

Szybka Faktura 18/03/2024 brak odpowiedzi

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę podlegają tzw. ochronie przed zwolnieniem. Na czym właściwie ona polega, których zatrudnionych dotyczy i kiedy może zostać uchylona? Ochrona pracownika przed zwolnieniem – czym właściwie jest? Ochrona przed zwolnieniem zabezpiecza pracownika przed nagłym zwolnieniem – pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć zatrudnionej osobie umowy bez konkretnej przyczyny. Stopień ochrony …

 

Jak napisać skuteczne ogłoszenie o pracę?

Szybka Faktura 15/03/2024 brak odpowiedzi

Ogłoszenie o pracę nie tylko wpływa na powodzenie procesu rekrutacji, ale i mówi wiele o pracodawcy oraz całym przedsiębiorstwie. W jaki sposób napisać ofertę rekrutacyjną, aby była ona naprawdę skuteczna? Skuteczne ogłoszenie o pracę – klucz do owocnej współpracy Odpowiednio sformułowane ogłoszenie o pracę może się okazać prawdziwym kluczem do sukcesu. To ważne, aby określało …

 

Ekwiwalenty pracownicze w Kodeksie pracy – przegląd

Szybka Faktura 08/03/2024 brak odpowiedzi

Ekwiwalenty pracownicze mają rekompensować pracownikom świadczenia, których nie otrzymali lub nie zdążyli wykorzystać – np. dni urlopu wypoczynkowego. Jakie rodzaje ekwiwalentów zostały wyróżnione w Kodeksie pracy? Ekwiwalent pracowniczy – co to takiego? Ekwiwalent to środki pieniężne wypłacane pracownikom w zamian za świadczenia, które im przysługują, np. niewykorzystane dni wolne. Jego wartość nie może być jednak …

 

2024 rok – co zmienia się w kadrach i płacach?

Szybka Faktura 04/03/2024 brak odpowiedzi

W 2024 roku miało miejsce kilka istotnych zmian związanych z kadrami i płacami – m.in. podwyżka płacy minimalnej czy wzrost świadczeń pracowniczych. Jakie aktualizacje nastąpiły już w styczniu, a jakie planowane są na drugą połowę roku? Wzrost minimalnego wynagrodzenia – styczeń i lipiec Jedną z największych zmian związanych z kadrami i płacami w 2024 roku …