Wypadek w pracy a wynagrodzenie i zasiłek chorobowy

program do faktur 14/09/2019 brak odpowiedzi

Praktycznie w każdej pracy i w każdym zawodzie może się tak zdarzyć, że pracownik ulegnie wypadkowi. Jeżeli wypadek ma miejsce w czasie wolnym od pracy obowiązują nieco inne reguły niż w momencie, gdy wypadek zdarzy się w drodze do lub z pracy lub też podczas jej trwania. Jakie zasady dotyczą wynagrodzenia i zasiłku chorobowego w …

 

Prawa pracownicze kobiet w ciąży

program do faktur 03/09/2019 brak odpowiedzi

Kobiety, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę i w czasie trwania stosunku pracy zajdą w ciążę są objęte szczególną ochroną ze względu na zaistniałą sytuację. Ustawodawca przewidział szereg praw pracowniczych dla kobiet w ciąży, których pracodawcy muszą przestrzegać bez względu na inne okoliczności. Jakie zatem są te specjalne prawa pracownicze kobiet w ciąży? …