Co się dzieje, gdy wspólnicy w spółce mają różne formy opodatkowania?

program do faktur 13/01/2019 brak odpowiedzi
 

Przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą na własne nazwisko oraz jako wspólnik spółki osobowej. Decydując się na założenie działalności, zobowiązany jest m.in. do wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i spółki, podlegają temu obowiązkowi. W takim przypadku możliwe jest łączenie różnych form opodatkowania. Jednak występują w tym zakresie pewne ograniczenia. Czy jako wspólnicy obaj musimy wybrać taką samą formę opodatkowania? Czy każdy może wybrać dogodną dla siebie? W poniższym artykule znaleźć można odpowiedzi na powyższe pytania.

Formy opodatkowania

Przypomnijmy, przedsiębiorcy mogą wybierać spośród czterech form opodatkowania:

 • zasady ogólne – skala podatkowa 18 i 32% (po przekroczeniu kwoty 85 528 złotych)
 • zasady ogólne – podatek 19% (tzw. podatek liniowy)
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • kartę podatkową

Jak już zostało wspomniane na początku, różne formy opodatkowania wspólników spółki nie są wykluczone, przy czym, nie wszystkie formy mogą być zastosowane wspólnie.

Dopuszczalne rodzaje opodatkowania w różnych rodzajach działalności

W przypadku kilku form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, najprostszym rozwiązaniem jest opodatkowanie każdej działalności na zasadach ogólnych tj. według skali podatkowej. Wówczas będziesz składał jedno zeznanie roczne na formularzu PIT-36 wraz załącznikiem PIT/B. Należy w nim podać przychody, koszty ich uzyskania oraz obliczony dochód do opodatkowania dla poszczególnych działalności gospodarczych.

Nie można łączyć rozliczania podatku metodą liniową z tytułu jednej działalności z rozliczaniem tego podatku na zasadach ogólnych, tj. w skali podatkowej, z tytułu innej działalności. W przypadku różnych form opodatkowania dla poszczególnych działalności gospodarczych, należy pamiętać o konieczności złożenia zeznań rocznych o uzyskanych dochodach oddzielnie dla każdej formy działalności gospodarczej.

Łączenie form opodatkowania

Jeśli jesteś wspólnikiem spółki osobowej, nie możesz dowolnie, niezależnie od innych wspólników, wybrać formy opodatkowania swoich dochodów z działalności gospodarczej w tej spółce.

 • jeśli zamierzasz rozliczać podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej, również inni wspólnicy będą musieli rozliczać się w identyczny sposób;
 • jeśli jednak nie wybraliście ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej, nie ma przeszkód, aby część wspólników rozliczała się według skali podatkowej, a część w formie podatku liniowego;
 • jeśli więc jeden ze wspólników wybrał rozliczenia według podatku liniowego, będziesz mógł wybrać rozliczenie albo w formie podatku liniowego albo według zasad ogólnych (skalą podatkową). Jest to spowodowane tym, że zasadą co do spółek osobowych jest opodatkowanie według jednej ustawy, co znaczy, że nie ma możliwości rozliczeń dochodów z udziału w spółkach poszczególnych wspólników według przepisów podatkowych znajdujących się w różnych ustawach (albo ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych –  według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, albo formy ryczałtowe dla dochodów wszystkich wspólników).

W praktyce możliwe są więc następujące możliwe formy opodatkowania:

 • podatek liniowy i podatek liniowy;
 • zasady ogólne według skali podatkowej i zasady ogólne według skali podatkowej;
 • zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych i podatek liniowy;
 • zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych i zasady ogólne wg skali podatkowej;
 • zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych i zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych.

Na koniec warto zaznaczyć, że zarówno wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i wspólnik spółki akcyjnej nie mają ograniczeń w zakresie łącznie przychodów opodatkowanych podatkiem CIT oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym, natomiast przychody te będą stanowić oddzielne źródła stanowiące dochód do opodatkowania.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *