Co to jest remanent?

program do faktur 22/08/2017 brak odpowiedzi
 

Remanent to czynność nierozerwalnie związana z prowadzeniem różnego rodzaju działalności. Oczywiście, na każdym jej etapie prowadzony jest inny rodzaj remanentu, a zależne jest to od okresu i celu jego przeprowadzenia. Warto mieć to na uwadze. Jednak przedsiębiorca zacznie rozważać, kiedy i co powinien zrobić, warto zapoznać się w pierwszej kolejności ze specyfiką remanentu w ogóle. Czym jest i jakich formalności wymaga.

Najprościej ujmując temat, remanent to spis towarów, które faktycznie znajdują się w danym przedsiębiorstwie, przy czym należy te towary porównać i zestawić z dokumentami, które również o ich ilości powinny informować.

Warto tutaj mieć na uwadze również ten fakt, że w remanencie spis dokonywany jest nie tylko z tych towarów, które fizycznie znajdują się w posiadaniu przedsiębiorstwa handlowego, ale również tych, które już zostały zakupione, ale jeszcze nie zostały dostarczone przez dostawcę. Jako zakupione stanowią bowiem własność przedsiębiorstwa i należy je wykazać.

Spis przeprowadzony na posiadanym towarze należy porównać z fakturami zakupowymi, raportami kasowymi, drukami PZ oraz programami komputerowymi, które pomagają w zarządzaniu towarem magazynowym oraz zakupionym. Wszystkie te dane muszą wykazywać te same wartości. A czy zawsze wykazują? Otóż, zdarza się oczywiście, ze dochodzi czasami do sprzeczności i błędów. Należy je wówczas natychmiast skorygować za pomocą odpowiednich dokumentów korygujących, które regulują przepisy prawa. Ponieważ stan może się nie zgadzać na dwa sposoby, towaru może być więcej niż na fakturze lub mniej. Należy wprowadzić odpowiednie dokumenty ujawnienia towaru lub jego likwidacji. Jest to niezbędne działanie dla uregulowania stanu towarów zawartego w dokumentach i faktycznie posiadanego.

Co wchodzi w zakres remanentu

Przede wszystkim remanent dotyczy towaru, który jest przygotowany do sprzedaży. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nie to nie tylko to. Inwentaryzacji poddać należy również materiały, które są wykorzystywane do produkcji danego wyrobu, sam wyrób czy też półfabrykaty, służące również do produkcji. Koniec końców, wszystko co potencjalnie będzie wystawione na sprzedaż niezależnie czy pod obecną postacią, czy pod postacią innego produktu, ale wytworzonego z posiadanych materiałów.

Przepisy rozporządzenia dotyczącego prowadzenia księgi przychodów I rozchodów regulują bardzo precyzyjnie zakres przedmiotowy towarów, które należy uwzględnić w prowadzonym przez siebie remanencie. Zgodnie z tym dokumentem są to:

  • towary handlowe, czyli przeznaczone do sprzedaży bez dalszej obróbki czy przeróbki;
  • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, czyli te które służą do produkcji gotowego wyrobu i stanowią jego podstawowy składnik lub substrat;
  • Półwyroby, czyli materiały, które już przeszły częściową przeróbkę, ale samodzielnie jeszcze nie tworzą gotowego wyrobu;
  • wyroby gotowe, czyli gotowe efekty produkcji przygotowane do sprzedaży;
  • braki i odpady, czyli skutki uboczne produkcji, materiały zniszczone w czasie tworzenia wyrobu lub nieprawidłowo, wadliwie wykonane wyroby.

Sposób przeprowadzenia remanentu

Należy pamiętać, że podczas remanentu zakład powinien być zamknięty. W tym czasie nie wolno prowadzić sprzedaży ani zakupować nowego towaru czy produktów. Chodzi bowiem o to, by remanent był przygotowany zgodnie ze stanem faktycznym na chwilę prowadzenia tegoż remanentu. Każda transakcja kupna sprzedaży powoduje zmiany w stanie faktycznym oraz dokumentowym.

Ważne również by pamiętać, że sam spis, który jest graficzną prezentacją przeprowadzonego remanentu składał się z odpowiednich elementów, dokumentów i informacji. Należy precyzyjnie podać wszystkie informacje dotyczące spisywanych produktów. Jeżeli produkt tego wymaga należy podać jednostkę miary oraz liczbę produktów lub gabarytowy wymiar. Jeżeli jest to produkt liczony na sztuki, to właśnie te sztuki należy podać. Oczywiście, wszystkie pozycje muszą być po kolei ponumerowane i opisane. Oczywiście, nie wystarczy podać gabarytów produkty czy jednostki miary, ale również jego nazwę, a jeżeli występuję w różnych odmianach, to również zliczany rodzaj. Wszystkie informacje, które powinny zostać zawarte w remanencie precyzyjnie regulują przepisy ustawy i warto o tym pamiętać.

 

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *