Czy firma może być zwolniona z VAT?

program do faktur 03/10/2019 brak odpowiedzi
 

Niektóre podmioty na rynku mają możliwość legalnego zwolnienia z podatku VAT. Podatnik otrzymuje prawo do zwolnienia po spełnieniu określonych warunków, dotyczących wielkości obrotu wymienionych w art. 113 ust. 1. Ze zwolnienia mogą skorzystać także osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z własnym biznesem. W prawie polskim zwolnienia z podatku dzielimy na podmiotowe i przedmiotowe. W poniższym artykule przedstawimy na czym polegają obydwa zwolnienia.  

Zwolnienie podmiotowe z VAT

 

Zwolnienie podmiotowe (czyli takie, które dotyczy przedsiębiorcy) związane jest z wysokością osiąganego przychodu. Limit zwolnienia z rejestracji wynosi 200 000 zł. Dla przedsiębiorców zakładających działalność w trakcie roku, limit ten jest proporcjonalny.  Trzeba go więc pilnować. Służy do tego ewidencja sprzedaży. Prowadzi się ją za każdy dzień, a zapisów trzeba dokonać najpóźniej przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Jest to bardzo ważny obowiązek podatników zwolnionych. W przypadku stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi takiej ewidencji, albo prowadzi ją w sposób nierzetelny, a na podstawie dokumentacji nie jest możliwe ustalenie wartości sprzedaży, trzeba się liczyć z tym, że fiskus oszacuje wartość sprzedaży opodatkowanej i ustali od niej kwotę podatku należnego. Co więcej, jeżeli nie można określić przedmiotu opodatkowania, kwotę podatku ustala się przy zastosowaniu stawki 23%. 

Jeśli nastąpi przekroczenie granicznej kwoty 200 000 zł, każda kolejna sprzedaż podlega opodatkowaniu VAT. Zwolnienie z VAT przestaje obowiązywać i jako przedsiębiorca masz obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT.

Czego nie wlicza się do limitu:

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,
 • odpłatnego świadczenie usług zwolnionych od podatku,
 • towarów, które są zaliczane przez podatnika do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji (na podstawie przepisów o podatku dochodowym).

  Zwolnienie przedmiotowe z VAT

 

 

Przedmiotowe zwolnienie z VAT jak sama nazwa wskazuje dotyczy ściśle określonego przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej. Warto zwrócić również uwagę, że w zwolnieniu przedmiotowym:

 • nie ma limitu kwotowego (jak w przypadku zwolnienia podmiotowego),
 • co do zasady, nie ma możliwości rezygnacji,
 • podatnik musi na fakturze wskazać podstawę prawną zwolnienia.

  Zalety zwolnienia z VAT

 

 

 • Podatnik zwolniony z podatku nie ma obowiązku dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnik VAT, nie oznacza to, że nie może się zarejestrować. Będzie on po prostu zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony.
 • Nie ma też obowiązku składania comiesięcznych lub cokwartalnych deklaracji rozliczeniowych.
 • Ponadto podatnik zwolniony nie musi wystawiać faktur (jednak może je wystawić na żądanie kupującego, wykazując, że sprzedaż jest zwolniona z podatku) ani prowadzić skomplikowanej ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Wystarczy, że będzie prowadził ewidencję sprzedaży za dany dzień.

  Wady zwolnienia z VAT

 

 

 • Podatnik ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za dany dzień, najpóźniej w następnym dniu po dokonanej sprzedaży.
 • Traci możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego za zakup towarów lub usług przez podmiot prawny.

Podatnik ma prawo do zwolnienia z podatku VAT, jednak nie ma obowiązku korzystania z tego prawa i nawet jeżeli spełnia warunki zawarte w ustawie może zrezygnować z prawa zwolnienia z VAT. 

Trzeba jednak wiedzieć, że istnieją usługi, które wykluczają prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego bez względu na wysokość obrotów. Przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa lub usługi jubilerskie, muszą być płatnikami VAT od razu. 

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *