Czy można prowadzić sprzedaż detaliczna bez działalności gospodarczej?

program do faktur 09/09/2019 brak odpowiedzi
 

Gdy pojawia się pomysł na biznes, wśród wielu przyszłych przedsiębiorców pojawia się również pomysł, by ten biznes najpierw przetestować. Sprawdzić, czy w ogóle będzie zainteresowanie danym produktem lub usługą, czy będzie sprzedaż, czy będzie przede wszystkim popyt. Taki pomysł pojawia się zwykle przed zarejestrowaniem działalności. Pokusą zaś jest jego realizacja przed dopełnieniem wszelkich formalności. Czy jest to działanie zgodne z prawem? Czy można prowadzić sprzedaż detaliczną, zanim działalność zostanie zarejestrowana?

Działalność gospodarcza

Zanim przejdziemy do analizy sytuacji z tematu, warto sobie uzmysłowić, czym jest działalność gospodarcza, ponieważ definicja tego terminu jest istotna dla zrozumienia całości zagadnienia.

Działalność gospodarcza jest to więc działalność zarobkowa, wykonywana w sposób ciągły i zorganizowany. Oznacza to, że każde działanie, które będzie można w ten sposób scharakteryzować nosi znamiona działalności gospodarczej i jako takie powinno być zarejestrowane i prowadzone zgodnie z prawem.

Jeżeli więc potencjalny przedsiębiorca prowadzi rzeczywiście sprzedaż próbną swoich produktów lub usług, to znaczy, że realizuje działania, które wpisują się w definicję działalności gospodarczej. Jego aktywność jest nastawiona na zysk. Działania prowadzi w sposób ciągły – jednorazowa sprzedaż nie da bowiem wystarczających informacji, jeżeli ma rzeczywiście pełnić funkcję jakiegoś testu czy sprawdzianu. Jest też działalnością zorganizowaną, ponieważ pomysłodawca pozyskuje produkt do sprzedaży lub organizuje świadczenie usługi.

W efekcie mamy więc do czynienia z działalnością gospodarczą i nawet rozliczenie uzyskanego w ten sposób dochodu nie spowoduje, że w razie kontroli uda się uniknąć ewentualnych konsekwencji.

To jak przetestować swój biznes?

Od kwietnia 2018 roku ustawodawca dostarczył pewne rozwiązania, które mają służyć osobom zainteresowanym prowadzeniem własnego biznesu, ale z planem właśnie do jego przetestowania. Od tego bowiem momentu, można prowadzić działalność gospodarczą bez rejestrowania jej w jakimkolwiek urzędzie. Żeby jednak nie popaść w kłopoty a działalność prowadzić legalnie bez rejestracji, należy spełnić kilka warunków.

Po pierwsze, działalność bez rejestracji można prowadzić w momencie, gdy uzyskiwany z niej przychód stanowi połowę minimalnego przychodu miesięcznie na dany rok. Obecnie, w 2019, minimalny przychód to 2250zł. Oznacza to, że przychód z planowanej sprzedaży nie może przekroczyć miesięcznie 1125 zł. W momencie, gdy przychód ten zostanie przekroczony, natychmiast należy udać się do urzędu i zarejestrować swoją firmę.

Nie jest to jednak jedyny warunek. Taka możliwość przysługuje wyłącznie tym osobom, które jeszcze nigdy nie prowadziły własnej działalności gospodarczej lub też, przerwa od ostatniej, zamkniętej działalności to minimum 60 miesięcy.

Przedsiębiorcom, którzy mają krótszy staż bez działalności, takie rozwiązanie nie przysługuje.

Co w sytuacji, gdy mimo wszystko dochodzi do sprzedaży?

Niestety, takie sytuacje są ścigane przez organy kontrolne. Jeżeli jest to jednorazowa sytuacja i przedsiębiorca wykaże w sposób wiarygodny i niepowtarzalny, że nie działał z zamiarem dopuszczenia się oszustwa, to wówczas, być może skończy się na niewielkiej karze i obowiązku rejestracji. Jeżeli jednak organy kontrolne dojdą do przekonania, że wybrana została taka forma celowo, by uniknąć kosztów dodatkowych (np. ZUSu), wówczas nie skończy się na pouczeniu i małej karze.

Warto wiedzieć, że alternatywą dla rejestrowania działalności jest między innymi funkcjonowanie w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, funkcjonowanie w ramach fundacji, które zajmują się wspieraniem przedsiębiorców, czy też dołączenie do firmy osoby bliskiej. Takie rozwiązania generują pewne koszty, ale znacznie mniejsze. To zaś powoduje, że mniejsze wydatki trzeba ponieść na starcie, więc łatwiej będzie rozwinąć swoje przedsięwzięcie.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *