Czy znasz pojęcie kasowy PIT?

Szybka Faktura 09/05/2024 brak odpowiedzi
 

Po latach dyskusji nowy rząd zapowiedział wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego tzw. kasowego PIT. Mógłby on stanowić wsparcie dla przedsiębiorców, którzy nie otrzymują terminowo zapłaty od swoich kontrahentów. Wdrożenie nowej metody planowane jest na styczeń 2025 roku. Co szczególnie warto wiedzieć na jej temat?

Metoda kasowego PIT – co to takiego?

Brak płatności za sprzedany towar lub wykonaną usługę uniemożliwia wielu przedsiębiorcom opłacenie podatku dochodowego wynikającego z wystawionej faktury. Aktualnie podatek PIT u przedsiębiorców jest bowiem rozliczany w sposób memoriałowy. Oznacza to, że przychód z działalności powstaje w dacie wystawienia faktury, wykonania usługi bądź sprzedaży towaru – bez względu na to, czy wystawca otrzymał płatność. Metoda kasowego PIT miałaby natomiast umożliwiać zapłatę podatku PIT dopiero po otrzymaniu wynagrodzenia od klienta. Obecnie funkcjonuje już tzw. ulga na złe długi – umożliwia ona korygowanie przychodu wykazanego do opodatkowania, jeżeli opóźnienie zapłaty jest dłuższe niż 90 dni. Nie każdy przedsiębiorca może jednak z takiej ulgi korzystać – np. jeśli jest aktualnie w trakcie likwidacji lub gdy kontrahent zalegający z płatnością to przedsiębiorca z zagranicy. Kasowy PIT mógłby rozwiązać problem osób, które borykają się z nieterminowymi płatnościami ze strony swoich wierzycieli. Ma on być całkowicie dobrowolny – przedsiębiorca, który zdecyduje się na tę metodę w przypadku PIT, będzie mógł zrezygnować z niej w następnym roku podatkowym.

Kasowy PIT a limit przychodów

Kasowy PIT ma być dostępny dla:

  • właścicieli JDG, których przychody w poprzednim roku nie były wyższe niż 250 tysięcy euro;
  • przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej.

Wskazuje na to najnowszy projekt Ministerstwa Finansów z końca lutego 2024 roku. Metoda kasowa ma być dedykowana przedsiębiorcom, którzy jako formę opodatkowania firmy wybrali zarówno skalę podatkową czy podatek liniowy, jak i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Będzie ona jednak możliwa do zastosowania wyłącznie w rozliczeniach pomiędzy przedsiębiorcami – płatności od konsumentów mają być spod tej metody wyłączone.

Korzyści z wdrożenia kasowego PIT

Po wdrożeniu kasowego PIT za moment powstania przychodu uznawany byłby moment rzeczywistego otrzymania należności za towar lub usługę. Jedną z największych korzyści kasowego PIT, którą zaobserwowałyby szczególnie małe i średnie firmy, mogłaby być zatem poprawa płynności finansowej. Zależy ona w dużej mierze właśnie od terminowych płatności. Warto jednak mieć na uwadze, że wprowadzenie metody kasowej będzie wiązało się z pewnymi wyzwaniami – np. dodatkowymi obowiązkami administracyjnymi dla właścicieli firm czy koniecznością dostosowania systemów księgowych do zmian. To z kolei może poskutkować wzrostem cen usług realizowanych przez biura rachunkowe. Dopóki jednak metoda nie zostanie oficjalnie wprowadzona, nie przekonamy się o jej zaletach oraz wadach.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *