Czym jest zadaniowy czas pracy?

Szybka Faktura 09/04/2024 brak odpowiedzi
 

W art. 135–150 Kodeksu pracy wyszczególniono kilka konkretnych systemów czasu pracy – jeden z nich to czas pracy zadaniowy. W tym przypadku pracownik jest rozliczany z wykonanych zadań, a nie z poświęconego na ich realizację czasu. Dla wielu kandydatów możliwość samodzielnego decydowania o liczbie przepracowanych dziennie godzin stanowi decydujący czynnik podczas poszukiwań zatrudnienia. Co jeszcze warto wiedzieć na temat zadaniowego czasu pracy oraz jego zastosowań?

Zadaniowy czas pracy – co to takiego?

W przypadku zadaniowego systemu czasu pracy pracownik musi wykonać zlecone mu zadania, jednak pracodawca nie określa konkretnego czasu pracy. Znaczenie ma więc sam fakt realizacji danego zadania, bez względu na to, ile zajmie to czasu. To korzystne rozwiązanie szczególnie dla osób, których zawód nie wymaga stałych godzin pracy i wykonywania obowiązków w jednym miejscu. Jak wskazuje art. 140 Kodeksu pracy, zadaniowy czas pracy można wprowadzić w przypadkach, które są uzasadnione:

  • rodzajem pracy;
  • miejscem jej wykonywania;
  • samą organizacją pracy.

Pracownik może wówczas sam decydować o porach, w których pracuje, co bardzo często pomaga w zachowaniu work-life balance i zwiększeniu wydajności. Pracodawca nie musi z kolei ewidencjonować czasu pracy zatrudnionych osób, oszczędzając dzięki temu cenny czas.

Na czym polega zadaniowy czas pracy?

Zadania zlecone pracownikowi w przypadku zadaniowego czasu pracy powinny być możliwe do zrealizowania w ciągu ośmiu godzin dziennie lub czterdziestu godzin w tygodniu, biorąc pod uwagę, że tydzień pracy trwa pięć dni. Jeśli więc dana osoba ma wykonać konkretny projekt w ciągu tygodnia, może sama planować czas pracy i wybierać miejsce wykonywania obowiązków. Jednego dnia może ona wykonywać zlecone zadania przez dziesięć, a drugiego dnia przez sześć godzin – ważne, aby wykonała je w określonym terminie. Jeżeli natomiast zatrudniony nie jest w stanie zrealizować danych obowiązków w ciągu średnio czterdziestu godzin w tygodniu – np. z powodu ich zbyt dużej liczby zadań – pracodawca powinien wypłacić mu dodatek za nadgodziny.

Gdzie stosuje się zadaniowy czas pracy?

System zadaniowego czasu pracy stosowany jest przede wszystkim w firmach, w przypadku których nie da się określić dokładnych godzin wykonywania obowiązków. Dotyczy to m.in. freelancerów oraz pracowników działających w trybie zdalnym. Zadaniowy czas pracy sprawdza się szczególnie w przypadku:

  • zawodów o charakterze kreatywnym i koncepcyjnym, jak montażysta filmów czy copywriter;
  • pracy możliwej do wykonywania poza standardowymi godzinami działania zakładu, np. grafika komputerowego lub programisty;
  • pracy o zapotrzebowaniu zależnym od sytuacji, gdzie pracownik sam decyduje pory realizacji zadań, np. listonosza;
  • pracy, w której utrudnione jest ewidencjonowanie czasu pracy, np. przedstawiciela handlowego.

Zadaniowy czas pracy ma sens również w przedsiębiorstwach, w których ma znaczenie ilość realizowanych usług lub liczba stworzonych produktów.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *