Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

program do faktur 14/08/2017 brak odpowiedzi
 

Przepisy prawa oferują różnorodne możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki. Opcji jest wiele, a każda z nich niesie ze sobą inne ograniczenia i inne możliwości. Spółki różnią się bowiem zarówno organizacją, celem ich powołania oraz udziałem w zysku i odpowiedzialności. Jedną ze spółek określonych w przepisach prawa jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na czym polega jej specyfika i czym się ona wyróżnia?

Spółka z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności typu spółka. Prawdopodobnie przyczyną takiego stanu jest fakt, że jest to najbardziej uniwersalna spółka patrząc na nią pod kątem prawnym i ekonomicznym i pozwala na bardzo szerokie działania gospodarcze.

Spółka z o.o. jest spółką o charakterze kapitałowym. Można ją założyć niemalże  w każdym dowolnym celu – nie musi to być cel wyłącznie gospodarczy. Warunkiem jej powstania jest wniesienie przez wspólników kapitału zakładowego, który w sumie nie może być mniejszy niż 5000 złotych.

Wniesiony wkład określa udział wspólników w spółce. Jeżeli jest on wniesiony po równo, to udział wspólników również jest równy. Jeżeli wniesiony wkład jest zróżnicowany, to udział wspólników jest określany proporcjonalnie do wniesionego wkładu.

Dzięki temu, że spółka z o.o. ma charakter spółki kapitałowej, zyskuje ona również osobowość prawną. Co więcej, możliwe jest nawet utworzenie i funkcjonowanie spółki z o.o. przez wyłącznie jedną osobę. Takie rozwiązanie powoduje, że jest ona dostępna dla szerokiego grona przedsiębiorców, którzy są zainteresowani tego rodzaju rozwiązaniem.

Odpowiedzialność

Charakter spółki, który nadaje jej osobowość prawną powoduje, że wspólnicy nie ponoszą pełnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. To ona sama jest podmiotem praw i obowiązków, a zatem jest również podmiotem odpowiedzialności i to w sposób nieograniczony.

Odpowiedzialność wspólników ogranicza się wyłącznie do wysokości wkładu wniesionego do spółki. Jest to ryzyko gospodarcze, które wspólnicy decydują się ponieść, a które wiąże się z zakładaniem spółki i podejmowaniem się działalności w ten sposób.

W razie gdyby działalność spółki się nie powiodła i trzeba było ją zamknąć, wszystkie zobowiązania należy spłacić z majątku spółki. Jeżeli po spłacie tych zobowiązań na koncie spółki pozostanie równowartość kapitału zakładowego, wówczas wspólnicy mogą się nim proporcjonalnie do wniesionych wartości podzielić. Jeżeli jednak spłata zobowiązań wymaga wykorzystania również kapitału zakładowego, wspólnicy muszą się na to zgodzić. To jest właśnie ponoszone przez nich ryzyko gospodarcze.

Warto jednak wiedzieć, że w razie gdyby jednak egzekucja przeciwko spółce okazała się nieskuteczna, a należności pozostały do spłaty, to za to już solidarnie odpowiadają wszyscy członkowie zarządu. Członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności finansowej, jeżeli wykaże, że wnioskował w odpowiednim czasie o ogłoszenie upadłości spółki, chciał rozpocząć postępowanie układowe lub też niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki nie nastąpiło z jego winy. Takie działanie nie zawsze jest skuteczne, ale jeżeli jeden z członków zarządu doprowadzi je z sukcesem do końca, odpowiedzialność finansowa spada na pozostałych.

Na członkach zarządu spoczywa również odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki na tych samych zasadach co za wierzytelności spółki. Członkowie zarządu są pociągani do odpowiedzialności dopiero, gdy nie uda się dokonać rozliczeń z majątku spółki. Co więcej, odpowiedzialność finansowa za zaległości podatkowe spada na tych członków zarządu, którzy piastowali takie stanowiska w czasie pojawienia się zaległości.

Widać zatem, że wraz z wieloma licznymi udogodnieniami i ułatwieniami, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się również z pewnym ryzykiem i zagrożeniami, które mogą wystąpić, jeżeli będzie ona źle zarządzana i nieprawidłowo prowadzona. Przed podjęciem decyzji o wybraniu tej właśnie formy prowadzenia działalności warto rozważyć wszystkie za i przeciw i na tej podstawie ostatecznie zdecydować.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *