Deklaracja podatkowa PIT – co trzeba wiedzieć?

program do faktur 12/04/2018 brak odpowiedzi
 

Początek nowego roku kalendarzowego to czas licznych podsumowań i rozliczeń. Wśród nich na czoło wysuwają się rozliczenia z urzędem skarbowym. Pierwszym ich etapem jest rozliczenie pracodawców z pracownikami, a następnie pracownicy muszą rozliczyć się ze swoich dochodów z urzędem. Wszystkie te etapy przebiegają w ściśle określonym czasie i nie można tutaj pominąć tego elementu. Przekroczenie któregokolwiek z terminów grozi bowiem bardzo poważnymi konsekwencjami.

Rozliczenie pracodawcy

Pracodawca zatrudniający pracowników ma obowiązek przygotować dla nich rozliczenie podatkowe, które musi być przekazane do końca lutego. To rozliczenie powinno uwzględniać wiele elementów. Należy w nim ująć wysokość uzyskanego przez pracownika przychodu, wartość poniesionych przez pracownika kosztów, wysokość dochodu oraz kwotę zaliczki na podatek, która w minionym roku podatkowym została wpłacona przez pracodawcę do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika.

Dodatkowo, koniecznym elementem jest rozpisanie wszystkich opłaconych za pracownika składek do ZUS. Chodzi tu dokładnie o składki społeczne i zdrowotne.

Dopiero tak przygotowane zestawienie może zostać przekazane pracownikowi. Istotne jest tutaj to, by pracodawca otrzymał od swojego pracownika potwierdzenie odebrania deklaracji PIT – 11. Można to zrobić korespondencyjnie, wówczas zaleca się przesłanie listu ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Taki list odbiorca musi podpisać, więc pracodawca ma gwarancję, że został prawidłowo dostarczony. Drugim sposobem jest wręczenie osobiście deklaracji z prośbą o potwierdzenie jej odebrania na kopii dokumentu .

Rozliczenie pracownika

Pracownik, po otrzymaniu deklaracji ma dwa miesiące na wykonanie własnego rozliczenia i przesłanie deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego. Termin nadsyłania deklaracji upływa z końcem kwietnia, deklaracje złożone po tym czasie uznawane są za złożone po terminie i należy się do tego odpowiednio ustosunkować.

Jeżeli pracownik zatrudniony jest tylko w jednym miejscu i nie ma zawartych innych umów (zlecenia lub o dzieło), to otrzymuje jeden PIT – 11, a rozliczenie polega wyłącznie na przepisaniu danych z jednego formularza do drugiego.

Jeżeli jednak pracownik zatrudniony jest w kilku miejscach lub poza umową o pracę ma również zawarte inne umowy cywilnoprawne, to wówczas na koniec roku powinien otrzymać kilka PITów, z każdego zakładu pracy i od każdego płatnika osobno.

W tej sytuacji, w swojej deklaracji musi uwzględnić wszystkie rozliczenia otrzymane od pracodawców. Musi więc zsumować wszystkie kwoty przychodów i we własnej deklaracji wprowadzić uzyskaną w ten sposób kwotę. Tak samo powinien zrobić z kwotą kosztów uzyskania przychodu, dochodem i zaliczką na podatek dochodowy.

Ta sama zasada dotyczy również rozliczenia odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Należy je zsumować i wprowadzić wartość sumaryczną.

Jeżeli pracownikowi przysługują ulgi ustawowe, to należy uzupełnić dodatkowe formularze, które pozwolą na ustalenie wysokości tych ulg. W ten sposób można zyskać zwrot nadpłaconego podatku, a to często spory zastrzyk dodatkowej gotówki. Deklarację można złożyć online, osobiście lub przesłać ją pocztą, pamiętając o nieprzekraczalnym terminie do końca kwietnia.

Rozliczenie przedsiębiorcy

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, tak jak pracownik ma czas na rozliczenie się z uzyskiwanego dochodu do końca kwietnia. On jednak nie robi tego na podstawie PIT – 11, ponieważ sam sobie takiego dokumentu nie wystawia. W tym przypadku podstawą do rozliczenia są zapisy z Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz wpłaty odprowadzone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ważne, by zrobić to dokładnie i rzetelnie, ponieważ w razie kontroli z urzędu skarbowego, wszelkie nieprawidłowości trzeba będzie wyjaśnić i uzasadnić. Oczywiście, przedsiębiorca również może skorzystać z ulg podatkowych i po rozliczeniu otrzymać zwrot nadpłaconego podatku.

Deklaracja podatkowa to bardzo ważny dokument, który każdy podatnik musi starannie i dokładnie przygotować. Warto dbać nie tylko o rzetelność rozliczeń, ale również, pamiętać o obowiązujących podatnika terminach. Ich przekroczenie może bowiem być bardzo obciążające dla składającego deklarację.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *