Dochody z „innych źródeł” – co to takiego i jak je rozliczać?

program do faktur 15/09/2019 brak odpowiedzi
 

Podczas uzupełniania zeznania rocznego, które dotyczy dochodów uzyskanych w minionym roku, podatnik ma kilka różnorodnych pozycji, w których może wpisać swoje zyski. Wśród nich znajduje się uzyskiwanie dochodu z najmu lub dzierżawy, z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło czy przekazania autorskich praw majątkowych do dzieła. Jest też pozycja, która nosi nazwę „dochody z innych źródeł”. Jakie źródła dochodów można tam wprowadzić i jak należy to rozliczać? Oto najważniejsze informacje.

Dochody z innych źródeł

Rubryka zatytułowana „dochody z innych źródeł” znajduje się zarówno w deklaracji PIT – 36, jak i w deklaracji PIT – 37. Podatnik zobowiązany jest, by zamieścić tam zarówno te dochody, w przypadku których zaliczka na podatek została pobrana przez płatnika i odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego, jak i te, które podatnik musi samodzielnie rozliczyć. Trzeba przy tym pamiętać, że w przypadku samodzielnego rozliczenia, konieczne jest przygotowanie również deklaracji PIT – 11 i złożenie jej w odpowiednim urzędzie skarbowym.

Rubryka „inne źródła” została utworzona po to, by podatnicy, którzy uzyskują dochód w sposób nietypowy, ze źródeł, które nie zostały jednoznacznie zdefiniowane, również mogli się w sposób prawidłowy rozliczyć. Warto jednak wiedzieć, jakie dochody mogą zostać tutaj uwzględnione. Nie ma bowiem w tym przypadku pełnej dowolności i swobody. Ustawodawca nakreślił pewne ramy, których należy się trzymać.

5

Przede wszystkim, w rubryce tej należy wprowadzić wszelkie dochody uzyskiwane z organu rentowego. Nie wchodzi w to oczywiście wynagrodzenie chorobowe, które wypłacane jest przez pierwszy okres choroby pracownika i jego płatnikiem jest pracodawca. Natomiast zasiłek chorobowy, który wypłacany jest przez organ rentowy, jak najbardziej należy tu uwzględnić. Wśród pozostałych zasiłków znajdują się również: macierzyński, wyrównawczy, opiekuńczy, rehabilitacyjny.

Innym źródłem, które należy tu uwzględnić są alimenty wypłacane przez osobę, wobec której istnieje obowiązek alimentacyjny. Są to jednak wyłącznie te alimenty, które nie są zwolnione z obowiązku opodatkowania. Jeżeli w danej sytuacji przysługują alimenty, które są zwolnione z opodatkowania, wówczas nie zamieszcza się ich w dokumencie PIT. Do tej deklaracji trafiają wyłącznie te podlegające obowiązkowi opodatkowania. Ustawodawca doprecyzował ten podział i stworzył jednoznaczną listę alimentów zwolnionych i niezwolnionych z opodatkowania.

Przed dokonaniem rozliczenia warto więc zweryfikować charakter uzyskiwanego świadczenia, by wiedzieć, w jaki sposób należy je potraktować.

W innych źródłach podatniki jest zobowiązany do wprowadzenia uzyskiwanych stypendiów, które również podlegają opodatkowaniu. Nie wszystkie tego rodzaju świadczenia są opodatkowane. Te, które są z tego obowiązku zwolnione w ogóle nie trafiają do PIT, nawet jeżeli podatnik przekazał do urzędu skarbowego informację na ich temat, czyli PIT – 8C.

Lista stypendiów zwolnionych z obowiązku opodatkowania oraz tych, które temu obowiązkowi podlegają, znajduje się w dokumentach przygotowanych przez ustawodawcę.

Do omawianej rubryki trafiają również przychody ze źródeł nieujawnionych lub takie, które nie znajdują potwierdzenia w źródłach jawnych oraz wiele innych, które ustawodawca doprecyzował, by ułatwić podatnikom prowadzenie rozliczeń. Warto pamiętać, że rozliczenie się w rubryce „inne źródła” musi być przeprowadzone poprawnie. Tam, gdzie mają zastosowanie koszty uzyskania przychodu, to powyższe koszty należy wprowadzić, tam gdzie te koszty nie mają zastosowania, nie należy ich wprowadzać.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących prowadzonych przez siebie rozliczeń, warto skontaktować się z odpowiednim urzędem i zawnioskować o indywidualną interpretację przepisów. Na mocy tej interpretacji przeprowadzenie rozliczenia będzie z całą pewnością łatwiejsze, a w razie konieczności złożenia wyjaśnień, podatnik będzie dysponował podstawą, na której podjął takie a nie inne decyzje.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *