Dofinansowanie na start firmy – jak je znaleźć?

Szybka Faktura 06/07/2022 brak odpowiedzi
 

Osoby, które decydują się na założenie własnej firmy, często z braku środków zaczynają brać pożyczki. Warto jednak wiedzieć, że są też inne, o wiele bardziej korzystne opcje – uzyskanie dofinansowania. Sprawdź, jakie są możliwości i z których będziesz mógł skorzystać.

Dotacje z Urzędu Pracy

Do Urzędu Pracy możesz zgłosić się w sytuacji, gdy jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna. Dotacja jest przyznawana jednokrotnie, a jej kwota nie może przekroczyć sześciokrotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Aby otrzymać to dofinansowanie, trzeba spełnić jeden z kolejnych warunków, a mianowicie być: osobą bezrobotną; osobą bezrobotną opiekującą się osobą niepełnosprawną; absolwentem centrum integracji społecznej; absolwentem klubu integracji społecznej. O dofinansowanie musisz jednak wystąpić jeszcze przed rozpoczęciem działalności. We wniosku o nią powinny się znaleźć następujące informacje: kwotę, jaką chcesz otrzymać; rodzaj działalności gospodarczej, której zamierzasz się podjąć; kalkulację związanych z nią kosztów; źródła finansowania tych kosztów; szczegółowy opis planowanych wydatków; jaką proponujesz formę zabezpieczenia zwrotu środków.

Finansowanie start-upów

Zorientuj się w tym, czy Twoją firmę można zaliczać do start-upów. Zaliczają się do nich młode, innowacyjne firmy, które bazują na oryginalnym pomyśle na produkt lub usługę. Mają szanse na odniesienie sukcesu i znaczne zyski, ale jednocześnie wiąże się z nimi wysokie ryzyko porażki. Jeśli Twoja firma spełnia te warunki, skorzystaj ze wsparcia instytucji, które wyszukują nowe firmy o dużym potencjalne, w które są skłonne zainwestować. Wśród nich znajdują się fundusze kapitału zalążkowego (seed capital), fundusze podwyższonego ryzyka (venture capital – VC) i anioły biznesu. Dofinansowanie możesz spróbować uzyskać również ze strony instytucji z otoczenia biznesu, a więc inkubatorów przedsiębiorczości lub parków technologicznych.

Fundusze unijne

Warto zapoznać się z aktualnymi programami unijnymi, które na podstawie różnych kryteriów oferują wiele form dofinansowania. Najczęściej kieruje się je do tych osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym lub znajdują się w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o rynek pracy. Dofinansowanie na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej będą mogły otrzymać przykładowo osoby bezrobotne, niepełnosprawne, w wieku powyżej 45 lat czy niepracujące kobiety. Jeśli chcesz ubiegać się o fundusz unijny, jesteś zobowiązany do przedłożenia wniosku oraz szczegółowego biznesplanu. Powołana komisja dokona ich formalnej i merytorycznej oceny, przyznając jednocześnie punkty. Otrzymasz je także na drugim etapie, czyli podczas spotkania z doradcą finansowym. Z nim omówisz swój projekt założenia działalności gospodarczej. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, podpisujesz umowę o dofinansowanie. Pamiętaj jednak, że po tym, jak wykorzystasz przyznane środki, jesteś zobowiązany w okresie do 30 dni rozliczyć projekt z fakturami włącznie.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *