Handel zagraniczny w pigułce

Szybka Faktura 08/07/2022 brak odpowiedzi
 

Handel zagraniczny wiąże się z dopełnieniem odpowiednich formalności, aby sprawnie i zgodnie z prawem móc wykonać transakcję z danym partnerem zagranicznym. Procedury różnią się w zależności od tego, czy import bądź eksport będzie miał miejsce na terenie Unii Eurpejskiej, czy poza nią.

Sprzedaż na terenie Unii Europejskiej

Handel zagraniczny na terenie Unii wiąże się z procedurami prostszymi niż ten poza nią. Ze względu na brak granic celnych towary nie będą podlegały ani cłom, ani kontrolom. Najważniejsze są obowiązki związane z podatkiem VAT, który jest podatkiem od towarów i usług. Różnią się w zależności od tego, komu sprzedajesz i wysyłasz dany towar. Jeśli będzie to przedsiębiorca, dotyczy Cię wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT), a jeśli osoba fizyczna (konsument) – wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO).

Handel z przedsiębiorcą z Unii Europejskiej

W przypadku, gdy jesteś zarejestrowany w Polsce jako płatnik VAT dodatkowo musisz dokonać rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie VAT. Jest to jeden z warunków koniecznych, aby zostać uprawnionym do stosowania stawki 0%. Rejestracja VAT dla powyższych transakcji nie wymaga się natomiast, gdy nie jesteś czynnym podatnikiem VAT. Jako podatnik zwolniony z VAT (a więc posiadający obroty, które nie są wyższe niż 200 tysięcy rocznie) musisz dokonać wpisu do uproszczonego rejestru sprzedaży. Wówczas pozostałe formalności są takie same jak przy zwykłej sprzedaży krajowej. W obu przypadkach co miesiąc należy wypełnić formularz informacji podsumowującej VAT-UE, podając w niej transakcje wewnątrzwspólnotowe.

Handel z konsumentem z Unii Europejskiej

W przypadku WSTO podatek VAT powinien zostać w rozliczony w państwie konsumenta. Istotny jest przy tym limit wynoszący 10 tysięcy euro (czyli 42 tysięcy złotych) rocznie i obejmujący wartość towarów i usług na rzecz osób fizycznych spoza Unii Europejskiej. Jeśli limit nie zostanie przekroczony na terenie Unii, rozliczenie odbywa się na tych samych zasadach, co sprzedaż krajowa. Drugą możliwością jest dobrowolne zarejestrowanie się do VAT w kraju konsumenta. A co w sytuacji, gdy powyższa kwota zostanie przekroczona? Wówczas masz do wyboru jedną z dwóch opcji. Pierwsza to dokonanie rejestracji do VAT w każdym państwie Unii, w którym sprzedajesz swoje towary. Drugą jest zapisanie się do systemu VAT OSS. Za jego pośrednictwem rozliczysz całą sprzedaż dla konsumentów, który nie należą do Unii. Jak to wygląda w praktyce? W jednej deklaracji wykazujesz całą sprzedaż z zagranicznym podatkiem VAT, a następnie odprowadzasz go w Polsce, która jest krajem Twojej rejestracji.

Zgłoszenie statystyczne INTRASTAT

Sprzedaż towarów zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom prywatnym wiąże się czasem z wypełnieniem zgłoszenia statystycznego INTRASTAT. Jak sprawdzić, czy Ciebie również to dotyczy? Wystarczy, że określisz, czy wartość wywiezionych do krajów Unii towarów przekroczyła kwotę podstawowego progu statystycznego, którą w 2021 roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego określił na 2 miliony złotych. Dotyczy ona danego roku sprawozdawczego oraz roku, który go poprzedza. Jeśli przekroczysz ten limit, musisz wypełnić zgłoszenie statystyczne INTRASTAT.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *