Jak księgować działania związane z uzyskaniem i rozliczaniem akcyzy

program do faktur 15/06/2019 brak odpowiedzi
 

Sprzedaż niektórych towarów i produktów wymaga posiadania na nie akcyzy. Jest to podatek od tych towarów, który związany jest z uzyskaniem zgody na ich dystrybucję. Wśród najbardziej znanych, czy popularnych produktów z akcyzą znajdują się paliwa napędowe, alkohole czy papierosy. Jak należy księgować i rozliczać wydatki związane z uzyskaniem i utrzymaniem akcyzy na wybranej produkty?

Czym jest akcyza

Akcyza, która bywa zamiennie nazywana podatkiem akcyzowym, to rzeczywiście podatek. W pierwszej kolejności odprowadza go przedsiębiorca, który sprzedaje produkty i towary nim obłożone. Jednak docelowym płatnikiem tego podatku jest konsument. Akcyza jest bowiem wliczona w ostateczną cenę nabywanego towaru, dlatego też opłacony wcześniej podatek akcyzowy jest rekompensowany ostatecznie przez konsumenta i to konsument jest nim w rzeczywistości obciążony.

Księgowanie akcyzy w Księdze Przychodów i Rozchodów

Jak wspomniano, w pierwszej kolejności podatek akcyzowy opłaca przedsiębiorca, który zdecydował się na sprzedaż i dystrybucję towarów, które zostały nim objęte. Jako że opłacenie podatku jest konieczne dla utrzymania źródła dochodu i dla generowania dochodu, jest to więc bezpośredni koszt prowadzenia działalności gospodarczej. Jako taki może zostać zaksięgowany w wydatkach firmy, właśnie w rubryce przeznaczonej na księgowanie kosztów prowadzenia działalności. Jednocześnie, ustawodawca nie wykreślił podatku akcyzowego z listy kosztów, więc jest to kolejny argument do wprowadzenia tego wydatku do rejestru kosztów przedsiębiorstwa.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od osób fizycznych, koszt podatkowy można zaksięgować w dniu i z datą powstania obowiązku jego opłacenia na podstawie odpowiednich dokumentów. Te same zapisy dotyczą również podatku akcyzowego. Gdy u przedsiębiorcy wystąpi obowiązek jego opłacenia, należy ten koszt pokryć i uwzględnić w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów.

Obowiązki związane z akcyzą

Każdy przedsiębiorca, który podejmuje się sprzedaży i dystrybucji towarów akcyzowych jest obłożony określonymi obowiązkami.

Przede wszystkim musi złożyć deklarację dla podatku akcyzowego. Składa się ją u naczelnika właściwego terytorialnie urzędu celnego. Należy również pamiętać o obliczeniu i odprowadzeniu podatku akcyzowego we wskazanym do tego celu terminie. Jest to 25 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpił obowiązek podatkowy.

Wyjątki i różnice

Podatek akcyzowy dotyczy nie tylko wspomnianych we wstępie paliw, alkoholi i papierosów, ale również wyrobów węglowych czy samochodów. Trzeba pamiętać, że każdy z towarów, które są obłożone podatkiem akcyzowym uregulowany został nieco odmiennymi przepisami. I tak, w przypadku wyrobów węglowych, podatek akcyzowy rejestruje się w kolumnie 13 KPiR, czyli pozostałe wydatki, a sposobem jego udokumentowania jest zwykle faktura VAT. Tak w przypadku sprzedaży samochodów używanych, podatek akcyzowy należy wprowadzić w kolumnie 10 KPiR. Jednocześnie trzeba pamiętać o wprowadzeniu odpowiedniej adnotacji, dotyczącej tego, jakiego towaru ten koszt dotyczy.

Dystrybucja i handel towarami, które zostały przez ustawodawcę objęte podatkiem akcyzowym, to dla przedsiębiorcy nieco więcej pracy, obowiązków i zadań. Warto zapoznać się ze wszystkimi regulacjami, które tego tematu dotyczą, by w razie kontroli nie okazało się, że przedsiębiorca dopuścił się nieświadomie zaniedbań, które poskutkują wysokimi karami lub poważnymi konsekwencjami.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *