Jakie podatki obowiązują przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej?

Szybka Faktura 04/08/2023 brak odpowiedzi
 

Decydując się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, przyszły przedsiębiorca musi liczyć się z obowiązkiem ponoszenia pewnych opłat. Mowa nie tylko o składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ale również o podatkach. Do płacenia jakich podatków jest więc zobowiązany każdy właściciel JDG?

Podatek dochodowy

Podatkiem, który mają obowiązek płacić wszyscy przedsiębiorcy osiągający przychody, jest podatek dochodowy. Jego wysokość zależy jednak od wybranej formy opodatkowania działalności gospodarczej. W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych lub podatku liniowego oblicza się go od dochodu i określa stawką procentową. Jeśli natomiast firma jest opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wysokość podatku dochodowego zależy nie tylko od stawki ryczałtu przypisanej dla działalności, ale i od przychodu firmy. Koszty uzyskania przychodu nie mają na nią żadnego wpływu. W przypadku karty podatkowej wysokość podatku nie jest zależna ani od kosztów uzyskania przychodów, ani od przychodu – w każdym roku podatkowym określa się jednolitą stawkę podatku. Warto jednak przypomnieć, że ta forma opodatkowania od stycznia 2022 roku nie jest już dostępna dla nowych przedsiębiorstw – obecnie kontynuują ją wyłącznie przedsiębiorstwa, które stosowały ją na dzień 31.12.2021.

Podatek od towarów i usług (VAT)

Kolejnym rodzajem podatku, który również opłacają jednoosobowi przedsiębiorcy, jest podatek od towarów i usług, nazywany inaczej podatkiem VAT. To podatek obrotowy od wartości dodanej, płacony przez przedsiębiorcę na każdym etapie produkcji i dystrybucji towarów oraz usług. Podatek od towarów i usług stanowi różnicę między VAT zapłaconym podczas zakupu towarów a VAT uzyskanym ze sprzedaży towarów klientom. Opłacają go jednak wyłącznie ci przedsiębiorcy, którzy należą do czynnych podatników VAT. Jeżeli obroty nie przekraczają limitu 200 tysięcy rocznie, właściciele młodych firm mogą być zwolnieni z VAT podmiotowo. Niektórzy przedsiębiorcy stają się jednak czynnymi podatnikami VAT już od pierwszej sprzedaży. Mowa m.in. o podatnikach dokonujących dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy, niektórych towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, hurtowych i detalicznych części oraz akcesoriów do samochodów i motocykli czy też budynków, budowli oraz terenów budowlanych. Do płacenia podatku VAT zobowiązani są również właściciele firm świadczących usługi jubilerskie, prawnicze, związane ze ściąganiem długów czy te związane z doradztwem. Czynnymi podatnikami VAT są ponadto przedsiębiorcy, którzy nie posiadają siedziby działalności na terenie Polski.

Podatek od nieruchomości

Jeżeli przedsiębiorca posiada na własność nieruchomość związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, również ma obowiązek zapłacić podatek od nieruchomości. Wysokość tego podatku określana jest co roku przez organ wykonawczy, czyli prezydenta, wójta lub burmistrza.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *