Jakie wydatki można uwzględnić w KPiR i gdzie należy je księgować?

program do faktur 12/12/2018 brak odpowiedzi
 

Księga Przychodów i Rozchodów bywa kłopotliwa. Podatnicy nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że poniesiony wydatek stanowi koszt podatkowy, a także w której kolumnie KPiR należałoby go ująć. W poniższym tekście spróbujemy wytłumaczyć, jak prawidłowo prowadzić Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów (PKPiR).

Czym jest księga przychodów i rozchodów?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów stanowi formę opodatkowania przedsiębiorstw, które nie mają zbyt wysokiego zysku i przez to płacą podatek naliczony od faktycznego dochodu. Jest to również urządzenie księgowe, które służy do spisywania bieżącej ewidencji operacji gospodarczych w dość uproszczonej formie, czyli w tzw. systemie księgowości pojedynczej. W podatkowej księdze przychodów i rozchodów zapisywane są wszelkie koszta oraz obroty firmy.

Co wpisujemy do księgi przychodów i rozchodów?

W księdze przychodów i rozchodów (KPiR) obejmuje się następujące pozycje:

  • przychody
  • zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych
  • poniesione wydatki związane z prowadzeniem działalności
  • koszty prac badawczo-rozwojowych

Co nie podlega wpisowi do księgi przychodów i rozchodów?

Wpisowi do księgi przychodów i rozchodów nie podlegają:

  • zaliczki na poczet dostawy lub sprzedaży towarów albo wykonania usługi, ponieważ nie jest to jeszcze przychód ani koszt jego uzyskania
  • koszty inwestycji w czasie jej realizacji – dopiero zakończenie inwestycji można wpisać do księgi przychodów i rozchodów jako odpis amortyzacyjny
  • obrót opakowaniami zwrotnymi, które wydawane za kaucją nie mogą stanowić własności podatnika i nie mogą przez to stanowić przychodu
  • jednorazowa pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej, np. dotacje z Urzędu Pracy czy też dotacje z UE

Formy prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Podatnik prowadzący uproszczoną księgowość, ma do wyboru dwie formy księgi przychodów i rozchodów – formę tradycyjną oraz formę elektroniczną.

Forma tradycyjna opis kolumn:

W kolumnie 10 przedsiębiorca wpisuje wartość zakupionych towarów i usług według cen zakupu.

Przykład 1

Pan Jacek prowadzi myjnię samochodową zastanawia się w której kolumnie w KPiR powinien zaksięgować zużywane podczas wykonywania usługi podstawowe produkty typu płyny do mycia, środki czyszczące czy wosk?

Wymienione wyżej materiały należą do materiałów podstawowych Pana Jacka, dlatego powinien ująć je w kolumnie 10 KpiR.

Dodatkowo w kolumnie 10 wykazujemy materiały pomocnicze. Są to materiały , które nie są materiałami podstawowymi, ale są zużywane w związku z działalnością gospodarczą.

Przykład 2

Pani Anna która prowadzi sklep spożywczy zakupiła owoce i warzywa przeznaczone do odsprzedaży. W której kolumnie KPiR powinna ująć zakupione produkty?

W związku z tym, że zakupione produkty stanowią towary handlowe przeznaczone do dalszej odsprzedaży Pani Anna powinna ująć fakturę zakupu towarów w kolumnie 10 KPiR – Zakup towarów handlowych i materiałów.

Podsumowując w kolumnie 10 przedsiębiorca powinien ewidencjonować: towary handlowe materiały podstawowe oraz pomocnicze zgodne z definicją rozporządzenia Ministra Finansów.

W kolumnie 13 –  podatnik ujmuje większość pozostałych kosztów, niestanowiących materiałów czy towarów. Podstawowe wydatki księgowane w tym miejscu, to m.in. koszty czynszu, mediów, usług telekomunikacyjnych, materiały biurowe, paliwo do samochodów, składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych. Także w przypadku, kiedy podatnik tworzy coś w ramach swojej firmy – np. maszynę czy nowe stanowisko pracy – to wydatki poniesione na ten cel uwzględnia właśnie w kolumnie 13. Przykładem może tu być np. zakup części do zbudowania stacji napełniania butli gazem.

Forma elektroniczna

Forma elektroniczna księgi przychodów i rozchodów prowadzona jest w sposób podobny do formy tradycyjnej, z tym że w systemie teleinformatycznym.

Księga przychodów i rozchodów jest najprostszym sposobem na księgowanie dochodów i wydatków w swojej firmie. Ta forma ewidencji jest dosyć prosta niezależnie od tego, czy jej forma jest tradycyjna, czy elektroniczna.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *