Karta podatkowa – czym jest?

Szybka Faktura 06/02/2024 brak odpowiedzi

W polskim systemie podatkowym obowiązuje kilka podstawowych form opodatkowania działalności gospodarczej. Jedną z nich jest tzw. karta podatkowa, z której mogą korzystać wyłącznie przedsiębiorcy stosujący ją przed 2022 rokiem. Co szczególnie warto wiedzieć na jej temat?

Karta podatkowa – podstawowe informacje

Karta podatkowa to jedna z form opodatkowania działalności gospodarczej, tuż obok skali podatkowej, podatku liniowego i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W tym przypadku kwota podatku jest stała – określa ją Naczelnik Urzędu Skarbowego na dany rok, uwzględniając:

 • rodzaj działalności gospodarczej;
 • liczbę pracowników firmy;
 • liczbę osób zamieszkujących miejsce prowadzenia działalności;
 • stawki miesięczne/granice stawek określonych w tabelach w załączniku nr 3 do ustawy;
 • obniżki stawek karty podatkowej ze względu na ukończenie 60. roku życia/orzeczenie stopnia niepełnosprawności;
 • indywidualne wnioski podatników.

Kto może opodatkować działalność kartą podatkową?

Od 2022 roku nowi przedsiębiorcy lub osoby zmieniające formę opodatkowania nie mogą już wybrać karty podatkowej. Możliwość korzystania z tej metody opodatkowania dotyczy wyłącznie podatników, którzy stosowali ją jeszcze przed zmianą, czyli w 2021 roku.

Aby móc korzystać z karty podatkowej, oprócz kontynuacji opodatkowania w takiej formie po 31.12.2021 przedsiębiorca powinien dodatkowo spełnić wszystkie wymienione warunki:

 • nie może zrezygnować ani utracić prawa do opodatkowania w tej formie po 31.12.2021;
 • musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Polski;
 • rodzaj prowadzonej przez niego działalności musi podlegać opodatkowaniu w formie karty podatkowej;
 • nie może korzystać z usług osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę ani z usług innych przedsiębiorstw lub zakładów (z wyjątkiem tzw. czynności specjalistycznych);
 • małżonek podatnika nie może prowadzić działalności gospodarczej w takim samym zakresie, z której przychody/dochody podlegają odrębnemu opodatkowaniu na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym bądź ryczałtem;
 • nie może prowadzić innej działalności gospodarczej oprócz jednego rodzaju, który został wskazany w zgłoszeniu organowi podatkowemu;
 • nie może wytwarzać wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Jeżeli podatnik nie spełnia nawet jednego z powyższych warunków, nie może stosować karty podatkowej.

Karta podatkowa a zeznania podatkowe i zapłata podatku

Wybierając opodatkowanie w formie karty podatkowej, przedsiębiorca nie musi składać zeznania podatkowego ani wpłacać zaliczek na podatek dochodowy. Do jego obowiązków należy płacenie podatku ustalonego w decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego. Termin zapłaty podatku to:

 • siódmy dzień po miesiącu, za który należna jest karta podatkowa
 • za grudzień – 28 grudnia danego roku.

W przypadku karty podatkowej podatnik nie ma możliwości wpłacania podatku kwartalnie. Do momentu otrzymania decyzji o wysokości stawki podatku na dany rok musi on też wpłacać kartę podatkową w takiej wysokości, jaką ustalono na rok poprzedni.

Podatek dochodowy w przypadku opodatkowania kartą podatkową nie może zostać pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne ani o stratę poniesioną w ramach działalności. Można jednak pomniejszyć go o 19% składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym roku podatkowym.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *