Kodeks Pracy a wypoczynek Pracownika. Co powinien wiedzieć pracodawca?

Szybka Faktura 11/07/2022 brak odpowiedzi
 

Choć od zmiany ustroju minęło już wiele lat, to niektóre rozwiązania, które funkcjonowały w czasach PRL-u, a dotyczące dofinansowania wypoczynku pracowników, nadal obowiązują. Z jakich form pomocy można korzystać i o czym powinni pamiętać pracodawcy? O tym będzie mowa w niniejszym artykule.

Wsparcie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Dofinansowanie do wypoczynku wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych to forma wsparcia, z której mogą korzystać pracownicy zatrudnieni w dużych zakładach pracy. Zasady udzielania takich wypłat reguluje Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 923). Obowiązek utworzenia takiego Funduszu spoczywa na pracodawcach, którzy na dzień 1 stycznia nowego roku podatkowego zatrudniają co najmniej 50 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty. Jeśli te warunki nie są spełnione, to o stworzenie ZFŚS mogą wnioskować sami pracownicy, za pośrednictwem zakładowej organizacji związkowej. Do uruchomienia Funduszu zobowiązani są także pracodawcy prowadzący działalność jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Z pomocy w finansowaniu wyjazdu na wczasy mogą korzystać nie tylko pracownicy aktualnie zatrudnieni w danym zakładzie i ich rodziny, ale też byli pracownicy wraz z rodzinami oraz emeryci i renciści. Mogą się o nią ubiegać także inne osoby, którym pracodawca nadał takie uprawnienia w stworzonym przez siebie regulaminie.

Na jaką pomoc można liczyć?

Jeśli chodzi o wysokość dopłat do wyjazdu na wczasy, to jest ona uzależniona od indywidualnej sytuacji życiowej i materialnej pracowników. Szczegółowe zasady zostały określone w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a pracownik powinien mieć prawo do zapoznania się z nimi i uzyskania od pracodawcy wyczerpujących informacji na temat obowiązujących procedur.

Dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych a podatki

W rozumieniu obowiązujących przepisów, pomoc udzieloną pracownikowi w ramach korzystania ze środków z Zakładowego funduszu Świadczeń Socjalnych, stanowi dla część jego przychodów. Aktem prawnym regulującym te kwestie jest Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.). Pociąga to więc za sobą określone skutki podatkowe. Istnieje jednak możliwość ubiegania się o zwolnienie takich świadczeń z opodatkowania na określonych zasadach, przede wszystkim, jeśli wartość udzielonego dofinansowania nie przekroczyła 1000 złotych. Wyjątkowe okoliczności, spowodowane przez pandemię COVID-19, skłoniły ustawodawcę do wprowadzenia dodatkowych ulg dla pracowników. Aby wesprzeć zarówno ich, jak i branżę turystyczną, limity zwiększenia podatkowego zostały podniesione do kwoty 2000 złotych.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *