Korekta JPK – co warto wiedzieć

program do faktur 10/07/2019 brak odpowiedzi
 

Błędy mogą się przydarzyć każdemu, również podczas generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego. Problem pojawia się wtedy, gdy urząd skarbowy tego pliku wymaga od przedsiębiorcy i jego dostarczenie jest konieczne. Błędy w pliku spowodują niezgodność z innymi, weryfikowanymi plikami, a to może poskutkować kontrolą skarbową lub karami. Jeżeli jednak taki błąd zostanie w porę wykryty przez samego przedsiębiorcę, można go skorygować. Co trzeba wiedzieć o korekcie JPK? Najważniejsze informacje znajdziecie poniżej. 

JPK – podstawowe informacje

Od stycznia 2018 roku już wszystkie przedsiębiorstwa są zobowiązane do comiesięcznego generowania  JPK. Plik ten musi być utworzony w formacie narzuconym przez urząd skarbowy. Tylko w ten sposób możliwe jest jego szybkie weryfikowanie i kontrolowanie. Plik musi być przekazany do odpowiedniego urzędu niezależnie od tego, czy podatnik rozlicza się z podatków miesięcznie czy kwartalnie.  Przesłanie pliku musi być potwierdzone podpisem kwalifikowanym lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Dla mikroprzedsiębiorstw przewidziano również możliwość przesyłania pliku bez podpisu. Potwierdzenie musi się w tym wypadku odbyć za pomocą kwoty uzyskanego przychodu. Jest to tak zwany JPK bez podpisu. 

W przypadku popełnienia błędu w deklaracji VAT składanej do urzędu, wprowadzenie korekty jest proste i stosowane już od lat. Plik JPK jest stosunkowo nowym rozwiązaniem i wprowadzanie w nim korekty nie jest jeszcze tak powszechne, stąd konieczność uściślenia informacji na ten temat.

Korekta JPK

Po stwierdzeniu błędu w przesłanym do urzędu Jednolitym Pliku Kontrolnym, należy niezwłocznie wygenerować kolejny plik. Korekta polega na jego prawidłowym wypełnieniu z poprawieniem miejsc, w których doszło do pomyłki. 

Każdy dokument został opatrzony polem „cel złożenia”. Nie wypełnia się go wyjaśnieniami słownymi, ale wartościami numerycznymi. Jeżeli jest to pierwszy plik, wartość ta wynosi „0”. Jeżeli jest to korekta to należy wprowadzić wartość „1”. Dla urzędu skarbowego jest to jednoznaczna informacja, że to nie jest plik pierwotny, a poprawiony. Świadczy o tym również data przesłania dokumentu, która jest późniejsza, niż data przesłania pierwotnego pliku. Urząd skarbowy, który otrzyma dwa pliki kontrolne od tego samego przedsiębiorstwa za ten sam okres, weźmie pod uwagę ten plik, który zostanie przesłany później. 

Trzeba przy tym pamiętać, że jeżeli zostały wprowadzone zmiany – korekty – na deklaracji VAT, to sytuacja ta wymusza również wprowadzenie korekty w JPK. Dane zawarte w deklaracji muszą się zgadzać z danymi w JPK. 

Trzeba też pamiętać, że wystawienie faktury korygującej może spowodować konieczność wystawienia również korekty JPK. Wszystko zależy od tego, czy i jak faktura korygująca wpływa na wartość podstawy opodatkowania oraz czy pod wpływem faktury korygującej trzeba się cofnąć do okresu poprzedniego. Jeżeli trzeba – to wystawienie korekty JPK jest też konieczne. Jeżeli nie trzeba się cofać, wówczas korekty się nie wystawia. W przypadku faktury korygującej wyłącznie dane kontrahenta, wystawienie korekty JPK jest obowiązkowe. 

Oczywiście, wszystkie dane, które nie były poprawiane i nie podlegały korekcie, również  należy wprowadzić do korekty JPK. Struktura pliku musi być bowiem zgodna z wytycznymi ustalonymi przez ustawodawcę, zawartymi w ustawie dotyczącej JPK. Nie można zatem zamienić wyłącznie tych informacji, które były błędne. Poprawie ulega cały dokument, tylko korekta jest bowiem poddawana wówczas analizie i weryfikacji. 

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *