Koszty uzyskania przychodu – co można zaliczyć jako wydatek?

program do faktur 24/11/2015 brak odpowiedzi
 

Koszty uzyskania przychodu – co można zaliczyć jako wydatek? Jak wynika z przepisów podatkowych „ kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23”.

Ponieważ ustawodawca nie wyjaśnił w przepisach co należy rozumieć pod pojęciem zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów pomocne będą wyjaśnienia zawarte w interpretacji indywidualnej z dnia 20.02.2013 r., sygn. IPTPB1/415-741/12-2/MAP, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi:

„Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz, aby takie źródło w ogóle dalej istniało.

Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w sposób gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesienie w celu niedopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości”.

Nie ma uniwersalnego katalogu kosztów podatkowych, przedsiębiorca musi je uzasadnić, powiązać i ewentualnie obronić . Dobrze obrazuje to wyrok NSA  II FSK 702/11 z dnia 2013-06-17 „…… każdy wchodzący w rachubę jako koszt uzyskania przychodów wydatek (koszt), powinien przejść „test”, pod kątem pozostawania w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami osiąganymi przez podatnika”.

Reasumując podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków pod warunkiem:

  • faktycznego poniesienia wydatku, który jest racjonalnie i gospodarczo uzasadniony,
  • istnienia związku przyczynowego- skutkowego pomiędzy wydatkiem, a przychodami osiąganymi obecnie lub w przyszłości,
  • braku dokonanego wydatku na liście negatywnej, zawartej w art. 23 ustawy,
  • odpowiedniego udokumentowania poniesionego wydatku.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *