Kwota wolna od podatku w 2019 roku?

program do faktur 05/01/2019 brak odpowiedzi
 

Rok 2018 przyniósł zmianę kwoty wolnej od podatku i kwoty zmniejszającej podatek. Do końca 2016 roku kwota ta wynosiła 3091 zł, w 2017 roku wzrosła do 6600 zł a od początku 2018 roku wynosi 8000 zł. Taką kwotę będzie należało uwzględnić na deklaracji PIT składanej w 2019 roku. Kwotę wolną od podatku mogą uwzględnić osoby rozliczające się z urzędem skarbowym na tzw. zasadach ogólnych. Na zmianach najwięcej zyskają osoby najmniej zarabiające. Jeśli w ciągu roku dochód wyniesie mniej niż 8000 zł, urząd skarbowy nie pobierze żadnego podatku, zatem podatnik po złożeniu deklaracji PIT otrzyma zwrot wszystkich wpłaconych w trakcie roku zaliczek na PIT.

Czym jest kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku to część dochodu podatnika, od której nie odlicza się należnego fiskusowi podatku. Korzystanie z kwoty wolnej od podatku odnosi się wyłącznie do osób rozliczających się z urzędem skarbowym według zasad ogólnych, czyli skali podatkowej. Najczęściej są to pracownicy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych, którzy wypełniają deklaracje PIT-37. Forma opodatkowania według zasad ogólnych jest domyślna również dla podatników prowadzących własną działalność gospodarczą. Te osoby składają w urzędzie skarbowym formularz PIT-36.

Kwota wolna od podatku 2019 – ile wyniesie?

Do końca 2016 kwota ta wynosiła 3091 zł, pozostając na tym samym poziomie od 2009 roku. Polska była pod tym względem na jednym z ostatnich miejsc w Europie – w wielu krajach kwoty te wynoszą od 20 do nawet 50 tysięcy w przeliczeniu na złotówki. Trybunał Konstytucyjny uznał jednak, że ustalona kwota wolna od podatku jest za niska i nie gwarantuje minimum egzystencji. Zaplanowano jej stopniowe zwiększanie. W 2017 roku wzrosła do 6600 zł, a od 1 stycznia 2018 roku w życie weszła zmiana ustawy o PIT, CIT i zryczałtowanym podatku dochodowym, podnosząc ją o 1400 zł, do 8000 zł.

Biorąc pod uwagę obecne przepisy, wszystkie osoby, które w 2018 roku zarobią mniej niż 8000 zł, będą zwolnione z opłacania podatku od osób fizycznych. Nie zwalnia ich to jednak z konieczności złożenia rocznego zeznania do Urzędu Skarbowego.

Ulgi podatkowe w 2019 roku

Łatwo można wywnioskować, im niższa podstawa opodatkowania, czyli dochód, tym wyższa kwota wolna od podatku. Oczywiście nikogo nie będę zachęcać do tego, żeby mniej zarabiał w imię wyższej kwoty wolnej. Dobrym sposobem na obniżenie podstawy opodatkowania będzie jednak skorzystanie z ulg podatkowych, zwolnień i odliczeń. W PIT 2019 będzie można sobie odliczyć:

  • internet – do 760 zł,
  • wydatki na cele rehabilitacyjne,
  • zapłacone w 2018 roku składki ZUS za podatnika lub osobę współpracującą,
  • darowizny na cele kultu religijnego,
  • darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościelnych osób prawnych – do 6 proc. rocznych dochodów,
  • darowizny na cele charytatywne organizacji pożytku publicznego,
  • darowizny krwi – do 6 proc. rocznych dochodów,
  • wydatki na cele związane z badaniami i rozwojem – od 30 do 50 proc. kosztów poniesionych na ten cel,
  • wydatki na IKZE,
  • zwroty świadczeń pobranych nienależnie (uprzednio zwiększających dochód, który podlegał opodatkowaniu).

Kwota zmniejszająca podatek w 2019 roku

Wraz ze zmianą kwoty wolnej od podatku zmieniła się kwota zmniejszająca podatek. Jest ona stosowana do obniżenia kwoty podatku, wyliczanej od podstawy opodatkowania, przed odjęciem od niej ulg podatkowych. Kwota zmniejszająca podatek stanowi 18% kwoty wolnej od podatku.

W celu wyliczenia należnego podatku należy ustalić dochód, odejmując od przychodu koszty jego uzyskania. Od dochodu odejmuje się następnie ulgi podatkowe, o ile mają zastosowanie. Uzyskaną kwotę należy zaokrąglić do pełnych złotych. Od niej zależeć będzie, jaką stopę podatku się zastosuje i jaką kwotę zmniejszającą będzie można odjąć.

Czy warto skorzystać z tych odliczeń? Oczywiście, że tak! Im więcej ulg wykorzystasz w swoim rozliczeniu podatkowym, tym niższy będziesz musiał zapłacić podatek dochodowy. Wszystko dlatego, że większa będzie kwota zmniejszająca podatek. O dokumentowanie wydatków związanych z ulgami należy zadbać już teraz, w trakcie trwania roku podatkowego 2018.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *