Mały ZUS – co to takiego?

program do faktur 20/02/2020 brak odpowiedzi
 

Zmiany w zakresie składek ubezpieczeniowych odprowadzanych przez przedsiębiorców powodują już u wielu bóle głowy. Wszystko dlatego, że nieustannie zmienia się koncepcja udogodnień serwowanych małym przedsiębiorcom, ale również dlatego, że w wypowiedziach publicznych często stosowany jest nieprecyzyjny język. W efekcie mamy do czynienia z ZUSem preferencyjnym, który wprowadzony był już od dawna, z „małym ZUSem”, składkami liczonymi od dochodu i od przychodu, a do tego jeszcze 500+ dla przedsiębiorców. Bałagan, jaki się wkradł ciężko jest uporządkować. Właśnie dlatego przygotowaliśmy dla Was artykuł, który wszystkie te niejasności zbiera w jedną całość. 

Składka ZUS od przychodów

Jedną z wprowadzonych nowych opcji dla przedsiębiorców jest składka odprowadzana od przychodów. Jeżeli przedsiębiorca spełnia warunki, które postawił mu ustawodawca i może skorzystać z tej opcji, wówczas odprowadza tak zwany „Mały ZUS”. Podstawa wymiaru składek w tym przypadku zależna jest wyłącznie od uzyskanych przez przedsiębiorcę przychodów. By móc z tej opcji skorzystać trzeba:

  • mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą, która widnieje w CEIDG;
  • w ubiegłym roku firma nie może przekroczyć w zakresie przychodu trzydziestokrotności minimalnej kwoty wynagrodzenia określanej na grudzień minionego roku. 

Jeżeli więc, kwota minimalna to 2200zł, to jej trzydziestokrotnością jest 66 000 zł. Jeżeli firma nie przekroczyła takiego przychodu to w rozpoczynającym się roku może przejść na „mały ZUS”, który liczony jest właśnie od przychodu. 

Są jednak okoliczności, które wyłączają przedsiębiorcę z możliwości skorzystania z małego ZUSu. Co to za okoliczności?

Kiedy nie przysługuje przedsiębiorcy mały ZUS?

Mały ZUS nie przysługuje przedsiębiorcy, gdy ten swoją działalność prowadził w ubiegłym roku krócej niż przez 60 dni. 

Nie przysługuje również temu przedsiębiorcy, który w ubiegłym roku rozliczał się na podstawie karty podatkowej i korzystał ze zwolnienia z podatku VAT. 

Przedsiębiorca, który jest wspólnikiem w spółce, na przykład spółce jawnej, również nie może skorzystać z tego udogodnienia.

Wyłączony jest przedsiębiorca, który wykonuje dla swojego byłego pracodawcy te same obowiązki, które wykonywał podczas zatrudnienia na etacie.

Z „małego ZUSu” nie może skorzystać również ten przedsiębiorca, który spełnia warunki ustalone dla „preferencyjnego ZUSu”, czyli tego, dla którego podstawą jest 30% minimalnego wynagrodzenia. 

Ulga przysługuje przez maksymalnie 36 miesięcy, a skorzystać z niej można w ciągu maksymalnie 60 miesięcy prowadzenia działalności. Oznacza to, że w ciągu pięciu lat prowadzenia działalności, przez trzy z nich można obniżyć sobie koszty prowadzenia działalności. 

Ważne!

Każdy przedsiębiorca, który zdecyduje się na skorzystanie z „małego ZUSu” musi mieć dokumenty, które potwierdzają przychody jego firmy za poprzedni rok. W razie kontroli lub wezwania z ZUSu, takie dokumenty należy przedłożyć w odpowiedniej jednostce. Jeżeli przedsiębiorca nie wywiąże się z tego zobowiązania, ZUS może naliczyć wyrównanie za cały okres. Wyrównanie będzie wyliczone na podstawie różnicy między podstawą jaką jest 60% średniego wynagrodzenia a małym ZUSem liczonym od przychodów. Różnica może się okazać bardzo duża. 

Przedsiębiorca, który korzysta z ulgi musi również przesyłać w miesięcznym raporcie imiennym informację o rocznym przychodzie oraz o podstawie, która posłużyła do wyliczenia przez przedsiębiorcę składek. 

Bardzo istotne jest również, by pamiętać, że obniżone składki dotyczą wyłącznie ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenie zdrowotne pozostaje w tym zakresie bez zmian. Wyliczane jest tak samo dla wszystkich przedsiębiorców. 

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *