Kto musi składać JPK_MAG?

program do faktur 15/08/2018 brak odpowiedzi
 

Jednolity Plik Kontrolny dotyczący magazynu to dokument, który muszą przygotowywać przedsiębiorcy prowadzący magazyny i dokumentację magazynową. Jest to związane ze zmianami w przepisach prawa dotyczących podatku VAT dla przedsiębiorców. Od początku roku 2018 obowiązek przekazywania JPK dotyczy również mikroprzedsiębiorców. W zakresie zaś obsługi magazynowej, mikroprzedsiębiorcy zostali zobowiązani do tego dopiero od 1 lipca 2018.

 

 • JPK

 

Jednolity Plik Kontrolny służy kontrolowaniu i weryfikowaniu zdarzeń gospodarczych, do których doszło w poprzedzającym miesiącu w danym przedsiębiorstwie. Format pliku został ujednolicony i zuniwersalizowany. Dzięki temu organy kontroli skarbowej w sposób niemalże automatyczny mogą weryfikować zawarte dane. Jeżeli zdarzenia gospodarcze nie pokrywają się ze zdarzeniami zawartymi w pliku kontrahenta, natychmiast te nieścisłości zostają ujawnione i można oczekiwać od przedsiębiorcy ich wyjaśnienia. Wprowadzenie JPK_VAT ma za zadanie uszczelnić system podatkowy w kraju, ograniczyć nadużycia i spowodować większy napływ środków z VAT do skarbu państwa. Jednolity Plik Kontrolny to dokument, który składa się z różnych struktur. Jedną z nich jest JPK_MAG, czyli struktura dotycząca obsługi magazynowej.

O ile, JPK_VAT należy składać co miesiąc, za miniony okres rozliczeniowy, o tyle JPK_MAG należy przechowywać na nośniku cyfrowym lub na dysku komputera i udostępniać na żądanie organu kontroli. Plik musi być wygenerowany co miesiąc, nawet wówczas, gdy urząd skarbowy nie oczekuje jego przedłożenia.

 

 • JPK_MAG

 

Jednolity Plik Kontrolny dotyczący magazynu muszą generować wszystkie przedsiębiorstwa, które prowadzą elektroniczną gospodarkę magazynową. Co ważne, jeżeli prowadzona jest gospodarka magazynowa w formie papierowej, to taki przedsiębiorca nie jest zobowiązany do generowania JPK_MAG. Przynajmniej na razie.

 

 • Czego dotyczy struktura JPK_MAG

 

Dokument, jakim jest JPK_MAG powinien zawierać wszystkie istotne dla rozliczenia magazynu dane. To zarówno lista towarów, produktów i półproduktów w rozliczeniu do sztuki lub jednostki rozliczeniowej, jak również zestawienie dokumentów magazynowych.

W ramach ujmowanych w JPK_MAG dokumentów magazynowych należy ująć:

 • rozchód wewnętrzny (dokument RW);
 • przesunięcie międzymagazynowe (MM);
 • przyjęcie z zewnątrz (PZ);
 • wydanie na zewnątrz (WZ).

JPK_MAG, podobnie jak ogólny JPK_VAT ma odgórnie ustalone i określone sekcje, które znaleźć się muszą w każdym dokumencie i koniecznie należy je uzupełnić. Wśród sekcji znajduje się więc numer dokumentu, data jego wygenerowania, data otrzymania lub wydania towaru, kontrahent, wartość dokumentu oraz dokument potwierdzający przeprowadzoną transakcję.

W zakresie opisu towarów również należy się trzymać odpowiednich wskazań. Towar musi być opisany według następujących wytycznych:

 • nazwa;
 • ilość;
 • jednostka rozliczeniowa;
 • cena za jednostkę rozliczeniową
 • wartość całości.

Plik JPK_MAG musi być generowany osobno dla każdego magazynu. Jeżeli więc przedsiębiorca prowadzi więcej niż jeden magazyn, to musi generować więcej niż jeden plik.

Celem jego wprowadzenia było zweryfikowanie nie tylko obrotu towarami w magazynie, ale również sprawdzenie prawidłowości ewidencji, zarządzania i gospodarowania towarami. Weryfikacja dokumentów magazynowych również sprzyja uszczelnieniu systemu.

Jak wcześniej wspomniano, plik należy wygenerować i przechowywać na odpowiednim do tego nośniku. Nie ma obowiązku jego regularnego składania i przekazywania do urzędu skarbowego. Należy to jednak zrobić niezwłocznie po otrzymaniu wezwania do jego złożenia.

Według ustawodawcy dokument będzie jeszcze rozwijany i rozbudowywany, by jeszcze dokładniej weryfikować i kontrolować gospodarkę magazynową przedsiębiorców.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *