Co to jest opłata środowiskowa i kiedy trzeba ją uiścić?

program do faktur 19/04/2018 brak odpowiedzi
 

Niektórzy przedsiębiorcy obciążeni są dodatkową opłatą z tytułu prowadzonej przez siebie działalności. Jest to tak zwana opłata środowiskowa. Jej wprowadzenie zostało uzasadnione koniecznością wdrożenia różnorodnych systemów ochrony środowiska, które z roku na rok ulega coraz większej degradacji. Zabezpieczenie przed postępującym zniszczeniem jest ważne przede wszystkim ze względu na przyszłe pokolenia.

Kiedy należy uiszczać opłatę środowiskową

Zgodnie z przepisami, do opłacania opłaty środowiskowej zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy w swojej pracy wykorzystują maszyny, urządzenia lub narzędzia, które emitują do środowiska substancje szkodliwe. Mogą mieć one stan stały, płynny lub gazowy. Jeżeli są to substancje szkodliwe, to sam ten fakt implikuje konieczność regulowania opłaty.

Dodatkowo, opłata środowiskowa spoczywa również na tych przedsiębiorcach, którzy w swojej działalności dokonują poboru wód lub prowadzą składowanie odpadów.

Opłata środowiskowa została nałożona również na osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie. Chodzi tu o uprawy rolne, chów lub hodowlę zwierząt, ogrodnictwo, warzywnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe.

Co ciekawe, do regulowania tej opłaty zobowiązane są również osoby, które korzystają ze środowiska w sposób, który wymaga pozwolenia oraz podmioty, które mają osobowość prawną, ale nie są przedsiębiorstwami.

Opłatę należy wnieść do urzędu marszałkowskiego najpóźniej do dnia 31 marca roku podatkowego za rok poprzedni. Jest więc regulowana ona z dołu.

Wysokość opłaty środowiskowej

Wysokość opłaty środowiskowej jest zależna od sytuacji danego przedsiębiorcy oraz stawek obowiązujących w danym roku podatkowym. Na podstawie ogłoszonych wartości przedsiębiorca jest zobowiązany do samodzielnego wyliczenia obowiązującej go kwoty. Co ważne, jeżeli zgodnie z wyliczeniami, opłata środowiskowa nie przekroczy kwoty 800 zł za cały rok, wówczas przedsiębiorca jest z niej zwolniony. Oczywiście, tak jak pozostali, którzy uiszczają opłatę, również ten zwolniony jest zobowiązany do przygotowywania raportów i sprawozdań na temat jego wykorzystywania środowiska. Taka konieczność jest podyktowana ewentualnymi kontrolami i weryfikacją rozliczeń przedsiębiorcy. Może się bowiem zdarzyć tak, że przedsiębiorca zwolniony zostanie skontrolowany, czy rzeczywiście, zwolnienie mu przysługuje.

Opłata środowiskowa to forma zabezpieczenia środowiska przed skutkami działalności danego przedsiębiorcy. Ma być przeznaczona na działania zmierzające do ochrony środowiska naturalnego i niwelowania skutków działalności gospodarczej.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *