Mała firma – jak prowadzić księgowość?

program do faktur 17/02/2017 brak odpowiedzi

Prowadzenie księgowości dla małych firm to z jednej strony bardzo uproszczone zasady księgowania, z drugiej strony konieczność prowadzenia bardzo szczegółowych i precyzyjnych rejestrów. Bardzo często księgowość małych firm nazywana bywa małą księgowością i rzeczywiście regulują ją nieco bardziej uproszczone przepisy niż te, które obowiązują w przypadku prowadzenia pełnej księgowości. O czym powinien pamiętać przedsiębiorca prowadzący …

 

Pełna księgowość – charakterystyka

program do faktur 15/02/2017 brak odpowiedzi

Pełna księgowość jest to jeden ze sposobów ewidencjonowania przychodów i kosztów firmy oraz stanu majątku całego przedsiębiorstwa, w tym również tego, który zawarty jest w wyposażeniu, towarze, na kontach i w gotówce. Jest to najbardziej złożony i skomplikowany system księgowania sytuacji finansowej firmy. Jednocześnie jest najbardziej precyzyjny i dokładny, a przez to najbardziej realnie oddaje …

 

Formy opodatkowania PIT

program do faktur 11/02/2017 brak odpowiedzi

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek opłacać podatek od uzyskanych dochodów. Wysokość tego podatku bywa zróżnicowana. Wiele zależy od wybranej formy opodatkowania, uzyskiwanych dochodów i rodzaju prowadzonej działalności. Warto śledzić dostępne formy rozliczeń, ponieważ to właśnie od nich zależy wysokość zobowiązań, a podejmując właściwe decyzje, można wiele zaoszczędzić. Jakie znaczenie ma forma opodatkowania? Forma opodatkowania zależy w …

 

Co to jest KPiR?

program do faktur 11/02/2017 brak odpowiedzi

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga prowadzenia również bardzo precyzyjnych i starannych rozliczeń. Dla ich wykonywania konieczne jest ewidencjonowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, które wpływają na finanse firmy. Należy więc spisywać zarówno przychody, jak i konieczne wydatki, które trzeba ponieść dla sprawnego funkcjonowania firmy. Takim działaniom służą różnego rodzaju ewidencje, a wśród nich również Księga Przychodów i Rozchodów. …

 

Karta podatkowa – co to jest i kto może się tak rozliczać?

program do faktur 25/01/2017 brak odpowiedzi

Prowadzenie działalności gospodarczej wymusza na przedsiębiorcy konieczność prowadzenia rozliczeń, które stanowią podstawę opodatkowania. Zależnie od formy tych rozliczeń ustalana jest procentowa wysokość podatku, która automatycznie wpływa również na wartość nominalną zobowiązania. W pewnych granicach istnieje dowolność i swoboda w wyborze sposobu rozliczeń i określania zobowiązania podatkowego. Jednak w pewnych granicach ustawodawca ograniczył tę swobodę, określając …

 

Czym się różni rozliczanie działalności w oparciu o książkę przychodów i rozchodów od pełnej księgowości?

program do faktur 25/01/2017 brak odpowiedzi

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością prowadzenia szczegółowych rozliczeń. Z jednej strony, konieczność ta wynika z przepisów prawnych. Ustawodawca zobligował przedsiębiorcę do prowadzenia tego rodzaju rozliczeń, żeby obliczenie należnego podatku było możliwe do wykonania również w czasie kontroli skarbowej w firmie. Z drugiej strony, tego rodzaju rozliczenia pozwalają zapanować nad finansami przedsiębiorstwa. Pozwalają wykazać, …

 

Zasady ogólne opodatkowania

program do faktur 23/01/2017 brak odpowiedzi

Zakładając działalność gospodarczą, przedsiębiorca musi z góry określić formę opodatkowania, która będzie regulowała przebieg jego rozliczeń z urzędem skarbowym. Zasadniczo, każdy podatnik może wybrać spośród kilku dostępnych form, po spełnieniu określonych warunków. Najczęściej wybieraną formą jest rozliczenie na zasadach ogólnych. Jakie ma zalety, jakie ma wady i dlaczego jest tak popularnym rozwiązaniem? Oto najważniejsze informacje. …

 

Wysyłka faktur pocztą 25% taniej!

program do faktur 22/01/2017 brak odpowiedzi

Kto z nas nigdy nie stał w kolejce na poczcie by wysłać swoją fakturę, list czy pismo? Każdy z nas zna również to uczucie bezsilnego oczekiwania na swoją kolej i straconego czasu. Szybkafaktura.pl przychodzi z pomocą. Wyślemy Państwa faktury za Was! To bardzo proste, wystarczy zaznaczyć wystawioną fakturę w naszym systemie, lub wybrać odpowiednią opcję …

 

Ryczałt ewidencjonowany. Co to jest i kto może rozliczać?

program do faktur 19/01/2017 brak odpowiedzi

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się ściśle z określeniem sposobu opodatkowania. Uzyskiwane dochody i przychody należy rozliczać i odprowadzać podatek. Można to jednak robić na wiele różnych sposobów. Wszystko zależy od tego, czym zajmuje się przedsiębiorstwo, jakie zyski generuje i jaka jest wola osób prowadzących daną działalność. Warto zapoznać się z różnorodnymi, dostępnymi możliwościami i wybrać …

 

Umowa zlecenie – wszystko co musisz o niej wiedzieć

program do faktur 17/01/2017 brak odpowiedzi

Umowa zlecenie to rodzaj umowy cywilno prawnej, która reguluje stosunki między zleceniodawcą i zleceniobiorcą. Określa zakres tego zlecenia, jego wartość i czas trwania. Jednocześnie, jest to umowa, która jednoznacznie porządkuje relację między stronami. Określa ich prawa, obowiązki i zależności. Zapewnia im bezpieczeństwo i pewność. Kiedy należy zawrzeć umowę zlecenie? Umowa zlecenie dotyczy przede wszystkim czynności. …