Faktoring – co to jest i na czym polega?

program do faktur 04/02/2018 brak odpowiedzi

Coraz bardziej popularną i coraz chętniej wykorzystywaną przez przedsiębiorców usługą jest faktoring, który oferowany jest przez banki i inne instytucje finansowe. Pozwala przedsiębiorcom na utrzymanie płynności finansowej poprzez przejmowanie wierzytelności od odbiorców, z którymi dany przedsiębiorca współpracuje. Uczestnicy faktoringu Uczestnikami usługi faktoringu są trzy strony. Jest to przedsiębiorca, który zbywa towary lub usługi i który …

 

Zmiany w opłacaniu składek do ZUS w 2018 roku

program do faktur 22/01/2018 brak odpowiedzi

Od początku roku 2018 przedsiębiorcy odprowadzający składkę ubezpieczeniową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie muszą już wysyłać trzech różnych przelewów: składka społeczna, składka zdrowotna i Fundusz Pracy, a jeden sumaryczny, który już na koncie podatnika zostanie rozdzielony na odpowiednie subkonta i odpowiednio zaksięgowany. Ma to usprawnić proces rozliczania się z ZUS i zmniejszyć liczbę formalności, którymi …

 

Co robić z fakturami, które nie zostały opłacone przez kontrahenta?

program do faktur 16/01/2018 brak odpowiedzi

Współpraca z różnorodnymi kontrahentami może się też bardzo różnorodnie układać. O ile niektórzy rzeczywiście są solidni i sumienni, o tyle od innych trudno jest wyegzekwować pieniądze nawet za wykonaną usługę czy dostarczony towar. Niestety, takie informacje zwykle wypływają znacznie później. Nie sposób się tego dowiedzieć od razu. Co zrobić, gdy faktura została prawidłowo wystawiona, podatek …

 

Jak zaksięgować zwrot towaru?

program do faktur 13/01/2018 jedna odpowiedź

Przepisy prawne dają klientowi możliwość dokonania zwrotu towaru w określonych okolicznościach, które przez te przepisy są jednoznacznie wskazane. Dla sprzedawców oznacza to konieczność wykonania korekty w swoich księgach rachunkowych, ponieważ ze zwrotem towaru do sprzedawcy wiąże się również zwrot pieniędzy. Pod jaką datą należy zaksięgować takie zwroty? Jak je rozliczać? Data księgowania zwrotu Jeszcze do …

 

Kilometrówka – co to jest i jak ją rozliczać?

program do faktur 11/01/2018 brak odpowiedzi

Kilometrówka to pojęcie z którym bardzo często spotyka się wielu przedsiębiorców. Jest to sposób rozliczania użytkowania samochodu prywatnego przez samego przedsiębiorcę do celów służbowych, jak i przez zatrudnionych przez niego pracowników. Rozwiązanie jest bardzo praktyczne i pozwala na względnie wyrównane prowadzenie rozliczeń, a co za tym idzie ułatwia prowadzenie w tym zakresie księgowości. Co to …

 

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa

program do faktur 09/01/2018 brak odpowiedzi

Zdarza się czasem, że nie wszystko, co zostanie zaplanowane zgodnie z tym planem idzie. W efekcie przedsiębiorstwo nie rozwija się tak, jak się miało rozwijać, a firma nie przynosi dochodów, tylko wręcz przeciwnie, cały czas generuje straty. Właśnie taki obrót wypadków powoduje, że przedsiębiorca jest zmuszony do zrezygnowania z prowadzonej działalności, a niejednokrotnie wręcz musi …

 

Reklamacja towaru a reklamacja usługi – podobieństwa i różnice

program do faktur 07/01/2018 brak odpowiedzi

Klient korzystający z działalności przedsiębiorstwa, czy to handlowego czy usługowego, ma prawo do zgłoszenia reklamacji, jeżeli zakupiony przez niego towar cechuje się jakimiś wadami fizycznymi lub gdy usługa nie została należycie wykonana. Nieco inaczej oczywiście wygląda sytuacja w przypadku reklamowania usługi i inaczej w przypadku reklamowania towaru. Na czym polegają te różnice? Warto się z …

 

Zarząd komisaryczny nad firmą – co to takiego?

program do faktur 03/01/2018 brak odpowiedzi

W niektórych sytuacjach nad działalnością przedsiębiorstwa musi być ustanowiony zarząd komisaryczny, którego obowiązki, cele i zadania muszą zostać jasno i jednoznacznie sprecyzowane. Nie może on być powołany na podstawie niejasnych przesłanek ani na podstawie nieuzasadnionego wniosku. Zarząd komisaryczny to bardzo poważne rozwiązanie, które musi być oparte na jednoznacznych podstawach. Kto ustanawia zarząd komisaryczny nad przedsiębiorstwem …

 

Umowa o pracę – prawa i obowiązki stron

program do faktur 12/12/2017 brak odpowiedzi

Umowa o pracę jest tego rodzaju dokumentem, o który ubiega się wiele osób znajdujących się na rynku pracy. Zabezpiecza ona prawa obydwu stron, pracownika i pracodawcy, ale jednocześnie pozwala otoczyć pracownika wyjątkową ochroną. Wystarczy tu wymienić płatne zwolnienie lekarskie, płatne urlopy, czy gwarancja powrotu do pracy po okresie zwolnienia lub urlopu rodzicielskiego. Co to jest …

 

Możliwości refinansowania kosztów związanych z zakupem i legalizacją kasy fiskalnej

program do faktur 11/12/2017 brak odpowiedzi

Przedsiębiorca, który prowadzi sprzedaż towarów lub usług na rzecz konsumentów nieposiadających działalności gospodarczej lub też posiadających, ale dokonujących zakupów, które nie są przeznaczone na cele firmy czy też na cele prowadzonej działalności oraz rolników rozliczających na ryczałcie jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej. Kasa ta ma dokumentować prowadzone transakcje. Jej celem jest ochrona praw konsumenta …