Zasady korekty kosztów z tytułu nieregulowania zobowiązań

program do faktur 27/11/2015 brak odpowiedzi

Zasady korekty kosztów z tytułu nieregulowania zobowiązań. Zmiana przepisów podatkowych obowiązująca od 1.01.2013 r. wprowadziła obligatoryjną zasadę  zmniejszania kosztów uzyskania przychodów o kwoty wynikające z nieuregulowanych faktur, rachunków lub innych dokumentów. Zasada ta obowiązuje zarówno podmioty opłacające podatek dochodowy od osób prawnych (art. 15b) jak  i od osób fizycznych (art.24d) i dotyczy kwot zaliczonych uprzednio …

 

Koszty uzyskania przychodu – co można zaliczyć jako wydatek?

program do faktur 24/11/2015 brak odpowiedzi

Koszty uzyskania przychodu – co można zaliczyć jako wydatek? Jak wynika z przepisów podatkowych „ kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23”. Ponieważ ustawodawca nie wyjaśnił w przepisach co należy rozumieć pod pojęciem zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów pomocne …

 

Zasady korekty kosztów z tytułu nieregulowania zobowiązań

program do faktur 20/11/2015 brak odpowiedzi

Zmiana przepisów podatkowych obowiązująca od 1.01.2013 r. wprowadziła obligatoryjną zasadę  zmniejszania kosztów uzyskania przychodów o kwoty wynikające z nieuregulowanych faktur, rachunków lub innych dokumentów. Zasada ta obowiązuje zarówno podmioty opłacające podatek dochodowy od osób prawnych (art. 15b) jak  i od osób fizycznych (art.24d) i dotyczy kwot zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów. W zależności od …

 

Metoda kasowa – czy warto z niej korzystać?

program do faktur 19/11/2015 brak odpowiedzi

Metoda kasowa do rozliczenia VAT-u jest alternatywą dla przedsiębiorców, kiedy ci mają trudności z uzyskaniem zapłaty od klienta. Jest przeciwieństwem metody memoriałowej, która nakazuje rozliczenie się z podatku VAT bez względu czy kontrahent uregulował płatność czy jeszcze nie.   Dotyczy to faktur sprzedażowych jak i zakupowych. Metoda kasowa pozwala na rozliczeniu się tylko z tych dokumentów, …

 

Kwota wolna od podatku – podsumowanie 2015 roku

program do faktur 16/11/2015 brak odpowiedzi

Prawdą jest, że gdyby spytać przeciętnego Polaka co to jest kwota wolna od podatku i do czego służy, większość z nas niestety wie tylko tyle, że jest ona po to aby płacić mniejsze podatki. Wynika więc z tego, że im wyższa kwota wolna tym więcej zostanie w naszej kieszeni. W dużym skrócie ujmując jest to prawdą, jednak …

 

Zasady powstania obowiązku podatkowego w VAT

program do faktur 09/11/2015 brak odpowiedzi

Zasady powstania obowiązku podatkowego w VAT. Jak wynika z uzasadnienia do zmian ustawy o podatku od towarów i usług podstawą ich wprowadzenia jest unijna dyrektywa 2006/112/WE oraz dążenie do uproszczenia i uporządkowania regulacji obowiązujących do końca 2013 roku. Ustawodawca nie modyfikował zapisów art.19 lecz go uchylił i wprowadził nowy art.19a, zawierający odmienne regulacje dotyczące momentu …

Faktura zaliczkowa

program do faktur 08/11/2015 brak odpowiedzi

Jeśli prowadzisz firmę, prawdopodobnie spotkałeś się już z pojęciem faktura zaliczkowa. Jest to dokument, który należy wystawić w przypadku otrzymania od kontrahenta części lub całości należności przez wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Otrzymanie zaliczki oznacza powstanie obowiązku podatkowego. W takiej sytuacji musi być wystawiona faktura zaliczkowa. Tego rodzaju dokument wystawiamy nie później niż 7 dnia …

 

Korekta faktury

program do faktur 06/11/2015 brak odpowiedzi

Korekta faktury to codzienność w prowadzeniu firmy. Każdemu zdarzyć się może wpisanie błędnych danych podczas wystawiania faktury VAT. Czasem są to jedynie dane adresowe, a czasem niewłaściwa stawka podatku lub niewłaściwe jego obliczenie. W każdej sytuacji należy dokonać korekty faktury. Korekta faktury powinna być wystawiona przed upływem terminu 5 lat, licząc od końca roku, w …

 

Druk faktury VAT

program do faktur 06/11/2015 brak odpowiedzi

Faktura to dokument, który potwierdza transakcje kupna i sprzedaży lub świadczenia usług. Stanowi podstawę rozliczenia między kontrahentami. Najbardziej rozpowszechnionym typem faktury jest faktura VAT, którą wystawiają sprzedawcy będący płatnikami podatku VAT. Faktura druk to dokument, który zgodnie z przepisami dotyczącymi faktur VAT i sposobu ich wystawiania zawiera różnego rodzaju dane. Należy go przechowywać w firmowym …

 

Faktury korygujące wzór

program do faktur 06/11/2015 brak odpowiedzi

Faktury korygujące wzór – te słowa wpisują w wyszukiwarkę każdego dnia tysiące osób, które stwierdziły, że niestety, popełniły błąd wystawiając fakturę. Jak wiadomo, błędnie wystawione dokumenty wiążą się z konsekwencjami podatkowymi, a można ich uniknąć wystawiając faktury korygujące. Zgodnie z ustawą, faktury korygujące powinny zawierać podstawowe informacje, które znajdują się w zwykłej fakturze VAT. Oprócz …