Zasady zwolnienia z podatku VAT darowizn żywności

program do faktur 07/03/2016 brak odpowiedzi

Zasady zwolnienia z podatku vat darowizn żywności – z dniem 1 października 2013 roku weszły w życie nowe przepisy zwiększające zakres zwolnień od podatku VAT w odniesieniu do dostaw produktów spożywczych, które są przekazywane na rzecz OPP. Na podstawie Art. 43 ust. 1 pkt 16 objęto zwolnieniem również innych podatników VAT (nie tylko producentów), przekazujących żywność …

 

CEIDG – Centralna ewidencja i działalności gospodarczej

program do faktur 15/02/2016 brak odpowiedzi

Co to jest CEIDG? Skrót CEIDG pochodzi od nazwy Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Jest to spis przedsiębiorców – osób fizycznych funkcjonujących na terenie Rzeczypospolitej tworzony przez Ministerstwo Gospodarki. Spis działa od 1 lipca 2011 roku w systemie informatycznym na mocy przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Spis funkcjonuje pod domeną prod.ceidg.gov.pl. Do …

 

Zaświadczenie o zatrudnieniu

program do faktur 02/02/2016 brak odpowiedzi

Prawo polskie nie określa zasad wydawania zaświadczenia  o zatrudnieniu przez pracodawcę, jednak okazuje się niezbędny, nawet wymagany przy wielu sprawach. Pracodawca nie może odmówić wydania dokumentu, jeśli to zrobi może wówczas być posądzony o  działania na niekorzyść pracownika, co jest niedozwolone. Sam pracodawca może zastrzec tylko formę wniosku w regulaminie. Jest to oczywiście nieobowiązkowe i …

 

Elektroniczne zwolnienie lekarskie (e-zla)

program do faktur 19/01/2016 brak odpowiedzi

Elektroniczne zwolnienie lekarskie (e-zla) – od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA). Wystarczy, że przedsiębiorca ma założony profil na PUE (Platformie Usług Elektronicznych) udostępnionej przez ZUS. Rejestracja przedsiębiorcy na Platformie Usług Elektronicznych Etap 1 – rejestracja konta na stronie pue.zus.pl. Po wykonaniu tej czynności otrzymujemy potwierdzenie założenia konta oraz unikalny …

 

Faktura korygująca – najważniejsze informacje i wzór

program do faktur 07/01/2016 brak odpowiedzi

Faktura korygująca – osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą wiedzieć  jakie zasady obowiązują zarówno przy wystawianiu faktur VAT, jak i w przypadku potrzeby ich skorygowania. O czym więc warto wiedzieć i jak wystawić fakturę korygującą? W jakich okolicznościach wystawimy fakturę korygującą? Najczęściej  w przypadku zwrotu zakupionych towarów, pomyłki w cenie, stawce podatku vat, rabacie. Faktura korygująca – …

 

Umowa darowizny samochodu

program do faktur 16/12/2015 brak odpowiedzi

Umowa darowizny samochodu to nic innego jak przeniesienie własności samochodu. Wiąże się to z pewnymi obowiązkami formalnymi i podatkowymi. Najpopularniejszym przeniesieniem darowizny odbywa się w stosunkach rodzinnych z uwagi na konsekwencje podatkowe. Umowę darowizny samochodu należy sporządzić w formie pisemnej. Powinna mieć postać aktu notarialnego, ale może być sporządzona pomijając wizytę u notariusza. Umowa darowizny …

 

Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych

program do faktur 11/12/2015 brak odpowiedzi

Zaliczka na podatek dochodowy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek opłacać podatek dochodowy. W zależności od rozmiaru i rodzaju przedsiębiorstwa mogą wybrać następujące formy opodatkowania: kartę podatkową, ryczałt ewidencjonowany, podatek liniowy, podatek według skali podatkowej. Zaliczka na podatek dochodowy – karta podatkowa Jest prostą formą opłacania podatku dochodowego, gdyż nie wymaga prowadzenia dokumentacji księgowej. Wysokość …

Korekta faktury

program do faktur 08/12/2015 brak odpowiedzi

Korekta faktury to codzienność w prowadzeniu firmy. Każdemu zdarzyć się może wpisanie błędnych danych podczas wystawiania faktury VAT. Czasem są to jedynie dane adresowe, a czasem niewłaściwa stawka podatku lub niewłaściwe jego obliczenie. W każdej sytuacji należy dokonać korekty faktury. Korekta faktury powinna być wystawiona przed upływem terminu 5 lat, licząc od końca roku, w …

 

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

program do faktur 04/12/2015 brak odpowiedzi

Kodeks pracy przewiduje klika możliwości rozwiązania umowy o pracę, m in. za porozumieniem stron, które jest jedynym ugodowym i jednocześnie najszybszym sposobem zakończenia stosunku pracy. Taka forma rozwiązania umowy wymaga zgodnego oświadczenia woli obu stron. Może zostać zastosowane przy każdym rodzaju umowy o pracę, z pominięciem obowiązujących terminów i okresów wypowiedzenia, a nawet w przypadku …

 

Czy faktura proforma jest dokumentem księgowym?

program do faktur 01/12/2015 brak odpowiedzi

Czym jest faktura pro-forma? W obrocie gospodarczym faktura pro-forma jest jednym z najczęściej stosowanych dokumentów. Wystawiana jest zazwyczaj w celu udokumentowania zajścia transakcji, zawarcia umowy kupna-sprzedaży czy przyjęcia zamówienia do realizacji. Na podstawie faktury pro-forma może być realizowana płatność na warunkach określonych przez strony transakcji. Jakie informacje zawiera? Formą i treścią faktura pro-forma przypomina zwykłą …