Pełna księgowość – charakterystyka

program do faktur 15/02/2017 brak odpowiedzi
 

Pełna księgowość jest to jeden ze sposobów ewidencjonowania przychodów i kosztów firmy oraz stanu majątku całego przedsiębiorstwa, w tym również tego, który zawarty jest w wyposażeniu, towarze, na kontach i w gotówce. Jest to najbardziej złożony i skomplikowany system księgowania sytuacji finansowej firmy. Jednocześnie jest najbardziej precyzyjny i dokładny, a przez to najbardziej realnie oddaje sytuację finansową danego przedsiębiorstwa. Na czym polega pełna księgowość, co należy uwzględnić podczas jej prowadzenia i na co zwrócić uwagę? Oto kilka istotnych elementów.

Kto ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości

Przepisy podatkowe dopuszczają różne rodzaje księgowości i form rozliczania się z urzędem skarbowym, w tym również odprowadzania podatków. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że niektóre formy rozliczania można stosować w swoim przedsiębiorstwie, a inne należy. Duże znaczenie ma również specyfika i charakterystyka przedsiębiorstwa. Może się bowiem zdarzyć tak, że do pewnego momentu dopuszczalna jest inna forma księgowania, a od pewnego momentu koniecznym już jest prowadzenie pełnej księgowości. Kto zatem jest zobowiązany do tego rodzaju rozliczeń?

  • Osoby fizyczne
  • Spółki cywilne osób fizycznych
  • Spółki jawne osób fizycznych
  • Spółki partnerskie

Z zastrzeżeniem, że ich przychód za ubiegły rok wynosi w polskiej walucie co najmniej równowartość 1 200 000 euro.

To oznacza, że jeżeli przychody nie sięgały takiego poziomu, pełna księgowość nie obowiązuje i można wybrać inną formę rozliczenia.

Pełna księgowość jest bardzo skomplikowana i przedsiębiorca, który jest obciążony obowiązkiem jej prowadzenia powinien zatrudnić profesjonalnego księgowego lub profesjonalne biuro rachunkowe. Błędy wynikające z nieprawidłowego prowadzenia ksiąg mogą się bowiem okazać katastrofalne w skutkach.

Co można zyskać prowadząc pełną księgowość?

Pełna księgowość to bardzo szczegółowe i precyzyjne rozliczenie każdej wartości pieniężnej, która przepływa przez firmę. Co za tym idzie, informacje, które można odczytać dają pełny i kompleksowy ogląd sytuacji, w jakiej znajduje się dane przedsiębiorstwo. Informacje czerpać można z ewidencji przychodów i kosztów, która jest szczegółowym zestawieniem wszystkich wpływów do kasy firmy, jak również wszystkich wydatków poniesionych w danym okresie rozliczeniowym.

W ramach pełnej księgowości należy również prowadzić ewidencję majątku i źródeł jego finansowania. To także doskonała skarbnica wiedzy dla każdego przedsiębiorcy. Ma to szczególnie duże znaczenie przy dużych firmach, które mają zróżnicowane źródła finansowania.

Prowadzona inwentaryzacja majątku i zobowiązań pozwala dostrzec zmiany i tendencje tych zmian. Na jakim poziomie są zobowiązania podjęte przez firmę? Czy zaciągnięte kredyty są spłacane czy powiększane? Czy wszystkie faktury regulowane są terminowo? Jak zmienia się stan posiadania firmy? Czy posiadany majątek się zwiększa czy zmniejsza? To bardzo ważna informacja również na temat kondycji firmy.

Sprawozdania finansowe prezentują nie tylko stan faktyczny, ale również ruch finansowy. Skąd pozyskiwane były środki na działalność i wyposażenie, na co zostały przeznaczone zyski, na jakim poziomie były te zyski i które ze źródeł daje największy dochód przy najmniejszych kosztach.

Karty wynagrodzeń pracowników pozwalają rozliczyć wydatki poniesione na zatrudnienie odpowiedniej kadry. To niezwykle istotne, ponieważ pozwala rozliczyć zysk, jaki pochodzi z zatrudnionego pracownika, na podstawie zestawienia kosztów jego utrzymania, a osiąganego dzięki jego pracy przychodu.

Widać na podstawie powyższych rozważań, że pełna księgowość to niezwykle skomplikowany i złożony temat. Każdy ruch finansowy w firmie wymaga skrupulatnego zanotowania z pełnym opisem. Należy pilnować systematycznego prowadzenia wszystkich ksiąg i dbać o ich jakość. Ten nakład pracy zwraca się jednak jako doskonałe i kompletne źródło informacji o kondycji danej firmy, które pozwala na podjęcie działań naprawczych lub rozwijanie najbardziej rokującego działu.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *