Podatek PIT dla młodych – co warto o nim wiedzieć?

program do faktur 08/03/2020 brak odpowiedzi
 

Dzięki ustawie, która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku, pracownicy mający mniej niż 26 lat mogą liczyć na zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych. Możliwość skorzystania z ulgi przysługuje pod pewnymi warunkami. Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące zerowego PIT – u dla młodych.

Zerowy PIT dla młodych – czym jest?

Zerowy PIT to ulga podatkowa, z jakiej mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 26. roku życia. To, czy dany pracownik nie zapłaci podatku dochodowego, zależy m.in. od jego przychodu oraz formy zatrudnienia. Wszystkie informacje dotyczące PIT – u dla młodych zawarte zostały w ustawie z dnia 4 lipca 2019 roku, która weszła w życia z dniem 1 sierpnia 2019 roku.

Kto może skorzystać z zerowego PIT – u dla młodych?

Zgodnie z informacjami zawartymi w ustawie, która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku, od podatku dochodowego wolne są przychody uzyskane ze stosunku pracy, ze stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej oraz umów zlecenia. Wspomniana ulga dotyczy osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Co ważne, z podatku zwolnione są przychody do wysokości nieprzekraczającej w danym roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Należy przy tym pamiętać, że kwota ta dotyczy przychodów uzyskanych od 2020 roku. W przypadku 2019 roku jest to 35 636,67 zł, co wynika z faktu, że opisywane przepisy obowiązują dopiero od sierpnia. Przychody uzyskane przez 7 pierwszych miesięcy 2019 roku muszą być rozliczane zgodnie z wcześniejszymi zasadami. Zwolnienie z konieczności odprowadzania podatku dochodowego nie dotyczy osób świadczących obowiązki na podstawie umowy o dzieło ani tych, które prowadzą własną działalność gospodarczą.

Co zrobić, gdy roczne przychody przekroczą 85 528 zł?

Może się zdarzyć tak, że roczne przychody uzyskane przez osobę, której przysługuje ulga podatkowa dla młodych, przekroczą 85 528 zł. W takiej sytuacji przychody przekraczające limit określony przez ustawodawcę podlegają opodatkowaniu (nie są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych). Należy rozliczyć je z uwzględnieniem skali podatkowej (17% w przypadku pierwszego progu podatkowego oraz 32%, jeśli zostanie on przekroczony).

Zerowy PIT a składki na ubezpieczenia

To, że danemu pracownikowi przysługuje możliwość skorzystania z ulgi podatkowej, nie oznacza, że nie musi on płacić składek. Jeśli dany podatnik objęty jest ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym, w jego przypadku muszą być odprowadzane składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jak liczba umów wpływa na ulgę podatkową?

Warto pamiętać o tym, że kwota zwolniona z podatku (85 528 zł), określona przez ustawodawcę, dotyczy łącznego przychodu uzyskanego w danym roku. Oznacza to, że ulga podatkowa przysługuje niezależnie od liczby zawartych umów. Jeśli, przykładowo, dany pracownik (który nie ukończył 26. roku życia) uzyskuje przychody ze stosunku pracy oraz dwóch umów zlecenie (i nie przekraczają one wspomnianej kwoty), to nie musi on płacić podatku dochodowego.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *