Kto ponosi finansową odpowiedzialność za majątek spółki?

program do faktur 16/09/2017 brak odpowiedzi
 

Prowadzenie spółki może być naprawdę bardzo dobrym rozwiązaniem i korzystną alternatywą wobec jednoosobowej działalności gospodarczej. Rozkłada się tu odpowiedzialność stron za wszelkie działania firmy, wspólnicy mogą się wzajemnie uzupełniać, ale co ważne, ponoszą również współodpowiedzialność finansową. Nie koniecznie musi być ona równomierna, wspólnicy mogą bowiem mieć zróżnicowane udziały w spółce. Ważne jednak, że odpowiedzialność jest dzielona, a to już dużo.

Odpowiedzialność spółki

Co do zasady, za długi powstałe w wyniku błędnych decyzji spółki odpowiada spółka jako podmiot. Wszelkie długi i zobowiązania są rozliczane z majątku spółki. W skrajnych sytuacjach, gdy dochodzi do egzekucji komorniczej, w pierwszej kolejności zajmowany jest majątek spółki. To bardzo ważna informacja, ponieważ pozwala na zabezpieczenie majątków prywatnych wspólników. Warto więc gromadzić majątek spółki na wypadek podjęcia błędnych decyzji, co zdarzyć się może każdemu, ale dzięki temu będzie można odpowiedzieć finansowo za swoje błędy.

Odpowiedzialność wspólników

Generalną zasadą w zakresie odpowiedzialności finansowej jest ponoszenie jej w kwocie do wysokości wniesionego wkładu. Minimalny kapitał zakładowy spółki to 5000 złotych. Wspólnicy mogą wnieść go w stosunku 50:50 czyli po 2500 złotych, może też być tak, że jeden ze wspólników wniesie 3000 zł a drugi 2000 zł. W takiej sytuacji ich odpowiedzialność za finansowe zobowiązania firmy nie będzie taka sama i równomierna. Wspólnik z większym wkładem będzie odpowiadał do wniesionej przez siebie kwoty, a wspólnik z mniejszym do wniesionej przez siebie.

Odpowiedzialność zarządu

Spółka to nie tylko wspólnicy. Jej najważniejszym organem jest zarząd. W jego składzie mogą się znaleźć wszyscy wspólnicy, jeżeli jest ich tylko dwóch lub trzech. Może być jednak tak, przy większej liczbie wspólników, że tylko część z nich wchodzi w skład zarządu. I tu pojawiają się pewne komplikacje, ponieważ odpowiedzialność zarządu jest nieco inna niż odpowiedzialność pozostałych wspólników.

Tak jak wspomniano, wspólnicy którzy nie są w zarządzie odpowiadają do wysokości wniesionego przez siebie wkładu. Natomiast wspólnicy, którzy wchodzą w skład zarządu mogą odpowiedzieć nawet własnym prywatnym majątkiem za długi prowadzonej przez siebie spółki.

Kiedy zarząd odpowiada własnym majątkiem

Jest kilka sytuacji, w których członkowie zarządu narażają się na ponoszenie odpowiedzialności finansowej z własnego majątku, gdyby roszczenie z majątku spółki okazało się niezaspokojone.

Pierwszą taką sytuacją jest poświadczenie w dokumentach nieprawdy. Jeżeli oświadczenie o wniesieniu własnego wkładu do kapitału zakładowego spółki zostanie podpisane zanim ten wkład zostanie faktycznie wniesiony, wierzyciele mają prawo dochodzić swoich roszczeń z prywatnego majątku wspólnika. Jeżeli ów wkład zostanie wniesiony, ale w niepełnej wartości, to również jest podstawą do egzekwowania długów z majątku prywatnego.

Druga sytuacja dotyczy zgłoszenia upadłości spółki. Jeżeli upadłość ta nie została zgłoszona w odpowiednim czasie to znów wierzyciele otrzymują prawo do zaspokojenia swoich roszczeń z majątków prywatnych członków zarządów. Naturalnie, w pierwszej kolejności rozliczenie dokonywane jest z majątku spółki. Jeżeli jednak będzie on niewystarczający, to dopiero wówczas wierzyciele mają prawo sięgnąć do prywatnych pieniędzy członków zarządu.

Ogłoszenie upadłości spółki jest możliwe, gdy nie jest ona w stanie rozliczyć wszystkich swoich zobowiązań lub gdy suma tych zobowiązań przekracza jej majątek. Jeżeli upadłość nie zostanie zgłoszona, a wierzyciel będzie bezskutecznie egzekwował należności z majątku spółki, to może się wówczas zwrócić się do członka zarządu po zaspokojenie roszczeń z pieniędzy prywatnych.

Prowadzenie spółki nie jest więc całkiem niezobowiązujące. Wręcz przeciwnie, w pewnych sytuacjach, gdy formalności nie zostaną dopilnowane można stracić nie tylko z mozołem budowaną firmę, ale również gromadzony przez lata majątek własny. Trzeba więc działać bardzo uważnie i bardzo ostrożnie.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *