Produkty spożywcze – jak wprowadzić je na rynek?

Szybka Faktura 13/05/2022 brak odpowiedzi
 

Wprowadzenie na rynek nowego produktu spożywczego wiąże się z koniecznością spełnienia pewnych wymogów. Są one związane głównie z jego jakością i bezpieczeństwem. To jednak nie jedyne wymagania, jakie dotyczą producenta żywności.

Książeczka sanepidowska

Każdy, kto w swojej pracy ma bezpośredni kontakt z żywnością, ma obowiązek posiadania tzw. książeczki sanepidowskiej. To aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych. W celu jej zdobycia należy wykonać badania lekarskie – m.in. laboratoryjne – i udać się do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Badania stanowią potwierdzenie, że wytwórca lub jego pracownicy nie mają żadnych przeciwskazań do pracy z produktami spożywczymi.

Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa

Zanim nowy towar zostanie wprowadzony na rynek, wytwórca musi mieć pewność, że spełnia on konkretne wymogi dotyczące bezpieczeństwa i jakości. Mogą się one różnić w zależności od rodzaju produktu spożywczego. Aby upewnić się, jakie warunki muszą zostać spełnione, najlepiej skontaktować się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną lub powiatowym lekarzem weterynarii. Wszystko zależy od tego, jakiego pochodzenia jest dany artykuł – roślinnego czy zwierzęcego. Biorąc pod uwagę przekazane przez konkretne organy informacje, należy opracować tzw. system zapewniania jakości i bezpieczeństwa. To konkretne instrukcje i procedury, których powinni przestrzegać pracownicy każdej zmiany w zakładzie produkcyjnym. Opracowane w tym celu zestawy procedur znacząco ułatwiają producentom żywności spełnienie niezbędnych wymagań. To m.in. Dobra Praktyka Higieniczna, Dobra Praktyka Produkcyjna czy System Analizy Kontroli i Krytyczne Punkty Kontroli. Niezbędne jest również badanie składu i trwałości produktu czy laboratoryjna kontrola maszyny, stołu i noża.

Potwierdzenie jakości produktu spożywczego

W celu potwierdzenia jakości produkowanego artykułu spożywczego należy złożyć wniosek o potwierdzenie jakości handlowej do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Wprowadzane na rynek produkty są wówczas poddawane kontroli. Po jej pomyślnym zakończeniu producent otrzymuje świadectwo informujące o tym, że spełniają one wymagania jakości handlowej. Poddawanie towarów ocenie jakości nie jest obowiązkowe – to sam producent decyduje, czy chce posiadać tego rodzaju potwierdzenie.

Pakowanie żywności

Regulacje prawa europejskiego i krajowego określają zasady pakowania oraz znakowania żywności. Na opakowaniu produktu spożywczego powinna widnieć jego nazwa, wykaz składników z wyróżnieniem alergenów oraz procentowa zawartość najważniejszych składników. Na opakowaniu nie powinno zabraknąć również daty ważności produktu, ilości netto żywności czy warunków przechowywania lub użycia. Istotna jest również wzmianka o możliwej obecności alergenów, które mogą trafić do żywności w przypadkowy sposób – nawet jeśli producent zadba, aby takie zanieczyszczenie nie miało miejsca.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *