Progresywny podatek dochodowy – abc

Szybka Faktura 30/06/2022 brak odpowiedzi
 

Progresywny podatek dochodowy jest jedną z możliwych form opodatkowania, na którą mogą zdecydować sposoby zakładające własną działalność gospodarczą. Czym on jest? W jaki sposób się go wylicza? Między innymi o tym będzie mowa w poniższym artykule.

Progresywny podatek dochodowy – najważniejsze informacje

Progresywny podatek dochodowy, zwany inaczej skalą podatkową lub też podatkiem na zasadach ogólnych, uzależnia stawkę podatku od wysokości dochodu. Jeśli przychody nie przekraczają progu podatkowego, to obowiązuje stawka w wysokości 17%. Jeśli natomiast przychody będą wyższe, to należy zastosować stawkę 32%. Należy pamiętać, by przy obliczaniu podatku uwzględnić kwotę wolną od podatku, gdyż dopiero wtedy, kiedy zostanie ona przekroczona, podatnik zobowiązany jest do opłacenia zaliczek na podatek dochodowy.

Jak obliczać zaliczki miesięczne i kwartalne?

Decydując się na rozliczanie na podstawie skali podatkowej, podatnik musi mieć świadomość, że to na jego barkach spoczywa obowiązek obliczania miesięcznej i kwartalnej zaliczki. Można wybrać, czy chcemy się rozliczać raz w miesiącu, czy raz na kwartał. Decydując się na tryb miesięczny, należy pamiętać o uiszczeniu zapłaty (czyli wpłacie zaliczki) do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeśli chodzi o rozliczenie kwartalne, to nieprzekraczalną datą wpłaty zaliczki na podatek dochodowy jest 20. dzień miesiąca następującego po kwartale, którego rozliczenie dotyczy. Co więcej, przy wyborze rozliczenia kwartalnego należy wskazać taką wolę zeznaniu rocznym PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28 dotyczącym roku podatkowego, w którym był stosowany kwartalny sposób wpłacania zaliczek.

Podatnik decydujący się na rozliczanie się według zasad ogólnych, ma obowiązek wpłaty pierwszej zaliczki już w pierwszym miesiącu, w którym dochód z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej przekroczył kwotę wolną od podatku, zaś wartość samego podatku osiągnęła poziom wyższy od przysługujących odliczeń.

Polski Ład a stawki podatku dochodowego od osób fizycznych

Wraz z wejściem w życie przepisów określanych mianem Polski Ład, zmianie uległy m.in. stawki podatku dochodowego od osób fizycznych. W 2022 roku, jeszcze przed tym, gdy zaczęły obowiązywać nowe regulacje, stawki podatku dochodowego obliczane według skali podatkowej przy wyliczaniu zaliczek wynosiły:

  • do 120 000 zł – 17% minus kwota zmniejszająca podatek 5.100 zł,
  • ponad 120 000 zł – 15.300 zł +32% nadwyżki ponad 120.000 zł.
    Na mocy zmian funkcjonujących pod nazwą Polski Ład 2.0 wyliczeń tych należy dokonywać w następujący sposób:
  • do 120 000 zł – 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3.600 zł,
  • ponad 120 000 zł – 10.800 zł +32% nadwyżki ponad 120.000 zł.

Powyższy schemat jest obowiązującym w przypadku wyliczania zaliczek od czerwca lub II kwartału 2022 roku.

Warto wspomnieć, że rozliczanie się na podstawie progresywnego podatku dochodowego możliwe jest także w przypadku małżeństw, które chcą rozliczać się wspólnie oraz osób samotnie wychowujących dzieci.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *