Rodzaje faktur w pigułce

Szybka Faktura 24/10/2022 brak odpowiedzi
 

Oprócz zwykłej faktury w obiegu gospodarczym występują również inne rodzaje dokumentów księgowych. Jakie faktury dotyczą konkretnych typów transakcji?

Faktura VAT podstawowa

Najpopularniejszy rodzaj faktur stosowanych w obrocie gospodarczym to faktura podstawowa VAT – zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Potwierdza ona sprzedaż usług bądź towarów przez podatnika VAT na rzecz innego podatnika VAT. Fakturę tę sporządza się
w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

Faktura zaliczkowa

Fakturę zaliczkową wystawia się w celu udokumentowania wpłacenia zaliczki, zadatku bądź przedpłaty przed dokonaniem sprzedaży, dostawy towarów, wykonaniem usługi czy wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość. To typ faktury, którą należy wystawić do 15. dnia miesiąca po miesiącu, w którym nabywca wpłaci całość kwoty bądź jej część. Można wystawić ją także nie wcześniej niż 60. dnia przed otrzymaniem całości lub części zapłaty na poczet dostawy towaru bądź usługi wykonanej w przyszłości. Po zakończeniu transakcji należy z kolei sporządzić fakturę końcową.

Faktura uproszczona

Kolejnym rodzajem faktury występującym w obiegu gospodarczym jest faktura uproszczona, czyli paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy. Wystawia się ją w sytuacji, gdy kwota należności nie przekracza 450 zł lub 100 euro. Na fakturze uproszczonej widnieje mniejsza ilość danych niż na zwykłej fakturze. To m.in. kolejny numer faktury, data jej wystawienia i data samej sprzedaży, dane sprzedawcy i nabywcy włącznie z numerami NIP, nazwa towaru lub usługi, kwota ewentualnego rabatu oraz kwota należności ogółem.

Faktura VAT marża

Fakturę VAT marża to całkowicie dobrowolny dokument. Stosuje się ją m.in. w przypadku świadczenia usług turystycznych, dostaw antyków, dzieł sztuki czy przedmiotów kolekcjonerskich i używanych. Dokument może dotyczyć jedynie towarów z drugiej ręki, które zostały nabyte od osób fizycznych niebędących podatnikami VAT i zwolnionych z podatku lub od podatników VAT, jeśli dostawa towarów podlegała procedurze VAT marża.

Faktura VAT RR

Kolejny rodzaj faktury – fakturę VAT RR – wystawia się w transakcjach z rolnikami ryczałtowymi. W odróżnieniu od innych faktur nie sporządza jej sprzedawca, lecz nabywca. Powinno znaleźć się w niej oświadczenie dostawcy produktów rolnych informujące o tym, że jest on rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku VAT.

Samofakturowanie

W przypadku samofakturowania nabywca sam wystawia sobie fakturę na rzecz oraz w imieniu sprzedawcy. Nabywca ma prawo wystawiać faktury za sprzedawcę w sytuacji, gdy jest podatnikiem VAT bądź zawarł ze sprzedawcą umowę określającą procedurę zatwierdzania faktur. Na dokumencie nie może zabraknąć oznaczenia „samofakturowanie”.

Refakturowanie

Refakturowaniem nazywamy proces, w którym przedsiębiorca nabywa usługę we własnym imieniu dla innego przedsiębiorcy, aby mu ją odsprzedać. Jest on wówczas pośrednikiem między sprzedawcą a końcowym odbiorcą usługi bądź towaru. Refakturowanie dotyczy zazwyczaj kosztów mediów przy najmie lokalu mieszkalnego. Mowa o mediach, które kupuje właściciel nieruchomości, a których kosztami obciążony jest najemca.

Faktura pro forma

Pro forma nie jest dokumentem księgowym, jednak pełni funkcję informacyjną. Wystawia się ją w celu przedstawienia nabywcy kosztów planowanej transakcji bądź poinformowania o zaliczce. Co ważne, nie istnieje obowiązek ujęcia pro formy w ewidencji księgowej. Po otrzymaniu zapłaty od nabywcy – także tej w formie zaliczki – należy sporządzić fakturę VAT.

Prowadzisz księgowość swojej firmy samodzielnie? Dzięki programowi do fakturowania online Szybka Faktura, dokumenty dla swoich kontrahentów wystawisz w mgnieniu oka!

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *