Rozliczanie pojazdu w firmie w 2019

program do faktur 08/07/2019 brak odpowiedzi
 

Ostatnie lata to czas bardzo intensywnych zmian w zakresie prowadzenia i rozliczania przedsiębiorstwa. Zmianom też uległy zasady rozliczania pojazdów, które są zarejestrowane na firmę. Obecne przepisy uzależniają wiele od tego, w jaki sposób pojazd jest zarejestrowany – czy całkowicie wykorzystywany jest dla firmy, czy również do celów prywatnych oraz, jaka jest podstawa użytkowania pojazdu – czy jest to leasing, czy własność. Poniżej wyjaśniamy, jak należy rozliczać pojazd w firmie w 2019 roku. 

Rok 2019

W roku 2019 nowelizacji zostało poddane wiele ustaw dotyczących prowadzenia i rozliczania działalności gospodarczej. Zmiany dotyczyły takich ustaw jak:

  • ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  • ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych;
  • ustawa – Ordynacja podatkowa;
  • kilka innych ustaw, które precyzują kwestie prowadzenia rozliczeń. 

Wśród tych zmian znalazły się również te, które dotyczą rozliczania pojazdu będącego w leasingu, będącego własnością przedsiębiorcy oraz stanowiącego majątek trwały firmy. 

Amortyzacja i ubezpieczenie

Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą mogli wliczać do kosztów uzyskiwanych przez siebie przychodów amortyzację pojazdu, który był zaliczony do majątku firmy. Przepisy amortyzacyjne dokładnie precyzowały kwotę oraz okres amortyzacji, jaki przysługiwał każdemu przedsiębiorcy. Na tej podstawie możliwe było zmniejszanie podstawy opodatkowania i w efekcie opłacanie mniejszego podatku dochodowego. Dla przedsiębiorców było to korzystne rozwiązanie z uwagi na to, że więcej pieniędzy pozostawało w firmie. Ubezpieczenie pojazdu do pewnych limitów również można było rozliczać w kosztach uzyskania przychodu, co dodatkowo zmniejszało podstawę opodatkowania i należny podatek.

W roku 2019 wprowadzone zostały zmiany do PIT, które podniosły obowiązujące dotychczas limity. Przed zmianami amortyzacja była możliwa do kwoty 20 000 euro, to samo dotyczyło ubezpieczenia pojazdu o wartości do 20 000 euro (proporcjonalnie liczonego w przypadku, gdy pojazd przekroczył tę wartość). Obecnie amortyzacja jest możliwa do kwoty 150 000 zł. Koszt ubezpieczenia, który można odliczyć również odnosi się do pojazdu o wartości do 150 000zł. Jeżeli wartość auta jest wyższa, a zatem wyższe ubezpieczenie, to przedsiębiorca wylicza proporcjonalnie wartość ubezpieczenia do kwoty 150 000 złotych i taką wartość może odliczyć. 

Rozliczanie pojazdu będącego w leasingu, najmowanego lub dzierżawionego

Jeżeli pojazd użytkowany jest na podstawie umowy najmu, leasingu lub dzierżawy, to przedsiębiorca może odliczać składki nielimitowane w ramach powyższych umów. Wyjątek stanowią tu składki AC, które podlegają limitowaniu również do 150 000 zł, a w przypadku pojazdów elektrycznych do 225 000zł. 

Nie zostały natomiast przewidziane w tym zakresie limity dotyczące wydatków związanych z użytkowaniem samochodu. Przedsiębiorca rozlicza więc koszty eksploatacyjne w takiej wysokości,w  jakiej rzeczywiście są one przez niego ponoszone. 

Pojazd jako środek trwały 

Jeżeli pojazd stanowi składnik środków trwałych podatnika, sytuacja wygląda nieco inaczej. W przypadku, gdy pojazd jest całkowicie wykorzystywany na potrzeby przedsiębiorstwa, wówczas odliczeniu podlega 100% wydatków poniesionych ze względu na jego eksploatowanie. Jeżeli jednak pojazd jest użytkowany częściowo w celach służbowych, a częściowo w celach prywatnych, wówczas odliczeniu podlega wyłącznie 75% kosztów poniesionych na jego użytkowanie. 

Takie rozliczanie wymusza na przedsiębiorcy prowadzenie bardzo skrupulatnej ewidencji. Jest bowiem zobowiązany do uzasadnienia swoich wydatków, które wlicza w koszty uzyskania przychodu – uzasadnienia zarówno pod kątem słuszności ich wliczenia do kosztów uzyskania przychodu, jak również co do ich wysokości. 

Pojazd prywatnych

Znacząco zmieniły się zasady użytkowania na potrzeby przedsiębiorstwa pojazdu prywatnego. Otóż dotychczas rozliczenie odbywało się na podstawie „kilometrówki”, czyli liczby faktycznie przejechanych pojazdem kilometrów. Obecnie do kosztów prowadzenia działalności można wliczyć zaledwie 20% wydatków poniesionych na utrzymanie auta. 

Zmiany są istotne i trzeba je na bieżąco śledzić, żeby poprawnie rozliczać pojazd użytkowany na potrzeby przedsiębiorstwa, niezależnie od tego, jaka jest podstawa jego użytkowania.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *