Rozliczanie środków trwałych po zakończeniu działalności?

program do faktur 22/07/2018 brak odpowiedzi
 

Prowadzenie działalności gospodarczej nie zawsze kończy się spektakularnymi sukcesami, które prowadzą do zmian i rozwoju firmy i generowania coraz większych dochodów. Czasami firma okazuje się nietrafionym pomysłem i po okresie podejmowania prób i starań, trzeba ją po prostu zamknąć. Wiąże się z tym sporo różnorodnych formalności i obowiązków. Wśród nich znajduje się też rozliczanie środków trwałych.

Zamykanie działalności

Decydując się na likwidację firmy trzeba pamiętać o tym, że powinno się dopilnować przy tym kilku kwestii formalnych. Przede wszystkim trzeba złożyć odpowiedni wniosek o wyrejestrowanie działalności. Można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej. Trzeba jednak pamiętać o tym, by odwiedzić urząd i złożyć osobiście swój podpis. Jest to niezbędne dla zakończenia całej procedury. Czynni podatnicy VAT muszą się też wyrejestrować z grona płatników tego podatku. Należy to zrobić na specjalnym druku i złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Konieczne jest również sporządzenie remanentu likwidacyjnego, który pozwoli na rozliczenie środków trwałych zgromadzonych w prowadzonym przedsiębiorstwie. Remanent powinien przedstawiać stan na dzień likwidacji firmy.

Środki trwałe w likwidowanej firmie

Zgodnie z odpowiednimi przepisami podatkowymi, każdy przedsiębiorca, który likwiduje prowadzoną przez siebie działalność musi sporządzić spis składników majątku zamykanego przedsiębiorstwa. Wykaz majątku powinie zawierać wszystkie niesprzedane towary, wyposażenie, środki trwałe.

Wykaz powinien być uporządkowany i jednoznaczny, tak by nie pozostawiać wątpliwości w kwestii tego, co zostało w nim ujęte. Należy więc wprowadzić pozycje, a każdej z nich przyporządkować odpowiedni numer porządkowy. Każdy element musi zostać wymieniony z nazwy. Musi być podana data jego zakupienia oraz kwota, jaka została przeznaczona na jego nabycie oraz ta, która została wprowadzona do kosztów prowadzenia działalności, a związana jest z opisywanym zakupem. Dalej musi się znaleźć wartość początkowa, przyjęta metoda amortyzacji i suma odpisów amortyzacyjnych.

Warto w tym miejscu pamiętać, że w czasie prowadzenia remanentu likwidacyjnego na wykazie należy zamieścić wszystkie środki trwałe: te w części zamortyzowane, jak i te, które już zostały zamortyzowane w całości.

Korekta środków trwałych a likwidacja działalności

Niektóre środki trwałe mogą podlegać korekcie podatku naliczonego z tytułu ich nabycia. Jak należy rozliczyć te składniki majątku firmy? Zasadniczo, w spisie likwidacyjnym znaleźć się muszą wszystkie składniki. I te prawidłowo rozliczone i te, które są w okresie korekty. Dla uporządkowania przyjmuje się, że są one wykorzystywane do czynności opodatkowanych aż do końca okresu korekty. Po tym czasie należy wykonać jedną zbiorczą korektę VAT, która będzie dotyczyła całego pozostałego okresu. Chodzi tu przede wszystkim o te składniki majątku, co do których ustawodawca przewidział pięcio- i dziesięcioletni okres korekty.

Niektóre środki trwałe, na przykład te, które są po okresie korekty, mogą budzić wątpliwości w kwestii ich umieszczania w spisie likwidacyjnym. Jest to niezmiennie temat licznych sporów, a kwestia cały czas nie została jednoznacznie rozstrzygnięta, choć temat był już wielokrotnie podejmowany.

W takiej sytuacji, gdy pojawia się wątpliwość dotycząca rozliczenia czy umieszczenia środka trwałego w remanencie likwidacyjnym, najlepiej udać się do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce prowadzonej działalności i zawnioskować o opinię urzędnika. Jego interpretacja przepisów może być dla przedsiębiorcy wiążąca i jako taką może on stosować. To ogromne ułatwienie. Jest to bowiem jednoznaczna wskazówka i podpowiedź. Zawsze warto zwrócić się do urzędu skarbowego z zapytaniem w kwestiach podatkowych. Pomoże to w wykonaniu prawidłowego rozliczenia i pozwoli uniknąć niepotrzebnych kłopotów.

 

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *