Ryczałt ewidencjonowany. Co to jest i kto może rozliczać?

program do faktur 19/01/2017 brak odpowiedzi
 

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się ściśle z określeniem sposobu opodatkowania. Uzyskiwane dochody i przychody należy rozliczać i odprowadzać podatek. Można to jednak robić na wiele różnych sposobów. Wszystko zależy od tego, czym zajmuje się przedsiębiorstwo, jakie zyski generuje i jaka jest wola osób prowadzących daną działalność. Warto zapoznać się z różnorodnymi, dostępnymi możliwościami i wybrać spośród nich tę, która będzie najkorzystniejsza i najbardziej opłacalna.

Czym jest ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany to forma opodatkowania działalności, która funkcjonuje na zasadach jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki osobowej. Jego cechą charakterystyczną jest to, że podatek odprowadzany jest od przychodu przedsiębiorstwa, a nie od dochodu. Dla przypomnienia przychód firmy stanowią wszystkie wypracowane w danym miesiącu zyski. Dochodem zaś określa się wartość zysków po odliczeniu kosztów, które należało ponieść na prowadzenie działalności. Co to oznacza w praktyce? Ryczałt ewidencjonowany odprowadzany jest od wyższej kwoty. Jednocześnie, stawki podatku w tej opcji rozliczeniowej są zupełnie inne, niż w przypadku form obliczania podatku od dochodu. W tym przypadku najwyższa stawka podatkowa to 20%, a najniższa to 2%. Ten rodzaj rozliczenia może być bardzo korzystny i opłacalny, szczególnie w przypadku tych przedsiębiorstw, które nie generują wysokich kosztów prowadzenia działalności, a dochód ich niewiele różni się od wartości przychodu. Wówczas, wyłączenie wszelkich kosztów, ale niższe zobowiązanie podatkowe może okazać się niezwykle korzystne.

Podstawa rozliczenia i księgowanie

Podstawę do obliczenia wysokości podatku stanowią zasadniczo dwa dokumenty. Pierwszym z nich jest ewidencja przychodów. Wszystkie przychody uzyskane przez firmę, czy to ze sprzedaży towarów, czy to ze świadczenia usług, należy ewidencjonować i rozliczać. Drugi dokument stanowi tabela procentowej wartości stawki podatku od danej działalności. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje wyłącznie jeden rodzaj działalności, to nie będzie tutaj problemu. Stawka jest stała i wystarczy ją stosować do całego uzyskanego przychodu. Jeżeli jednak działalność jest zróżnicowana, a przychodu (zgodnie z tabelą) powinny być opodatkowane za pomocą zróżnicowanych stawek, to należy to uwzględnić. Rozliczając się poprzez ryczałt ewidencjonowany, nie ma potrzeby prowadzenia rejestru kosztów, ponieważ one i tak nie wpływają na wartość podatku. Należy jednak przechowywać wszelkie dokumenty zakupowe, na wypadek kontroli przeprowadzanej przez urząd skarbowy.  Forma ewidencjonowania przychodów może być dowolna. Może to być księga prowadzona ręcznie lub za pomocą specjalnego programu komputerowego. Ważne, by mieć do niej szybki i łatwy dostęp. Założenia ewidencji nie trzeba zgłaszać. Niezależnie od tego, czy zakładana jest elektroniczna czy papierowa. Jedynie w przypadku delegowania rozliczeń do biura rachunkowego należy zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym.

Zgłoszenie do US

Chęć rozliczania za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego należy zgłosić we właściwym urzędzie skarbowym. Dla osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą właściwym urzędem jest ten, w którym się rozlicza. W przypadku spółki osobowej deklarację o rozliczaniu na bazie ryczałtu ewidencjonowanego powinien złożyć każdy wspólnik we właściwym dla siebie urzędzie. Ważne też są daty, ponieważ taka deklaracja nie może być złożona w dowolnym momencie. Jeżeli jest to przy okazji zakładania działalności, to zgłoszenia należy dokonać na dzień przed rozpoczęciem działalności. Jeżeli zgłoszenie dotyczy firmy już działającej, to taki wniosek należy złożyć do 20 stycznia roku, w którym ma nastąpić zmiana formy opodatkowania. Po tym terminie wnioski nie są przyjmowane i nie można wprowadzić zmiany.

Rozliczenie za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego może być bardzo korzystne w określonych warunkach. Oczywiście należy spełnić przede wszystkim wymogi dopuszczające do przejścia na taką formę rozliczenia. Jeżeli jednak jest to możliwe, a z rozliczeń wynika, że jest to również korzystne finansowo, to warto z takiej formy skorzystać.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *