Składki ZUS pracownika w pigułce

Szybka Faktura 17/01/2022 brak odpowiedzi
 

Składki ZUS odprowadzane są od każdego pracownika, aby zapewnić mu bezpieczeństwo, m.in. w razie choroby czy wypadku. Różnią się one między sobą wysokością w zależności od rodzaju. Co warto o nich wiedzieć, będąc zarówno pracodawcą, jak i pracownikiem?

Składki na ubezpieczenia społeczne a umowa o pracę

Przy zatrudnieniu na umowie o pracę od pensji brutto zawsze odliczane są składki na różne cele. To składka na ubezpieczenia zdrowotne (9% wypłaty brutto zmniejszonej o składki), chorobowe (2,45% pensji brutto) oraz wypadkowe (0,4-3,6% pensji brutto). W przypadku składki emerytalnej, zarówno pracodawca, jak i pracownik pokrywają po 9,76% pensji brutto (łącznie 19,52%). Ubezpieczenie rentowne to z kolei 8% pensji brutto, 1,5% od pracownika
i 6,5% – od pracodawcy. Obecnie – w 2022 roku – koszt, jaki pracodawca ponosi za każdego pracownika to ok. 616 złotych, z uwagi na wynagrodzenie podwyższone do 3010 złotych.

A co w przypadku umowy zlecenia?

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenia podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, rentownemu i emerytalnemu. Ubezpieczenie chorobowe jest kwestią całkowicie dobrowolną. Pracodawca jednak może, ale nie musi odprowadzać od niego składek. Bardzo często bowiem umowa ta dotyczy osób poniżej 26. roku życia, które są już ubezpieczone, np. ze względu na studia czy naukę w szkole średniej. Jeśli pracownik jest jednocześnie zatrudniony na umowę
o pracę u innego pracodawcy, także nie odprowadza się od niego składek przy umowie zlecenie.

Umowa o dzieło – brak składek ZUS

Na umowie o dzieło ma prawo pracować każdy, nawet jeżeli jest w tym samym momencie zatrudniony na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenie. Umowa o dzieło należy do umów cywilnoprawnych. W tym przypadku pracodawca nie odlicza składki zdrowotnej ani składek na ubezpieczenia społeczne. Bardzo często osoby zatrudnione na podstawie umowy
o dzieło jednocześnie studiują i są ubezpieczone w innym miejscu. Umowa o dzieło podlega tylko i wyłącznie opodatkowaniu dochodowemu od osób fizycznych. Jeżeli jednak mówimy
o umowie tego rodzaju zawartej z własnym pracownikiem, wówczas odprowadzanie składek jest obowiązkowe. Pracując w oparciu o umowę o dzieło, można opłacać dobrowolnie składkę rentowną i emerytalną od kwoty nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie – wiele osób decyduje się na taki krok.

Zatrudnienie na pół etatu a składki

W sytuacji, w której pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze godzin, składki są od niego odprowadzane w taki sam sposób, jak w przypadku pełnego etatu. Dlaczego? Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne nalicza się procentowo. Ich wysokość zależy od wysokości pensji brutto. Osoby pracujące na pół etatu mają dokładnie takie same prawa, jak te zatrudnione na cały etat.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, a Twój księgowy korzysta ze swojego programu – m.in. wskazującego składki na dany miesiąc – możesz połączyć się z nim dzięki Szybkiej Fakturze. Wasza współpraca wejdzie wówczas na zupełnie inny poziom!

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *