Skutki zamknięcia działalności gospodarczej

program do faktur 13/10/2017 brak odpowiedzi
 

Prowadzenie działalności gospodarczej może prowadzić do wielkiego sukcesu i stabilizacji finansowej, a może też prowadzić w zupełnie inną stronę. Czasem sytuacja komplikuje się aż tak bardzo, że po prostu konieczne jest zamknięcie firmy i zmiana planów lub też rozpoczęcie czegoś zupełnie nowego, ale nie na bazie i podstawie poprzedniego przedsiębiorstwa, tylko całkiem od zera. Jakie zatem skutki i konsekwencje wiążą się z zamknięciem obecnie prowadzonej działalności gospodarczej?

Zamknięcie działalności

Zamknięcie działalności gospodarczej powoduje, że niejako zostaje ona wykreślona z rejestru firm. Oczywiście, zapis o tym, że istniała i kto ją prowadził pozostaje. Jednak na tym koniec. Nie można już realizować działań związanych z tą działalnością. Oczywiście w jej ramach, bo w ramach zupełnie innego podmiotu, można. Nie można wówczas wystawiać dokumentów finansowych takich jak faktury czy rachunki, ani na zakup ani na sprzedaż.

Zamknięcie działalności jest jednorazowe i nieodwracalne. Zamkniętej działalności nie da się wznowić. Można założyć nową, ale tej istniejącej wznowić nie wolno. Nie ma po prostu w prawie przewidzianej takiej możliwości. Księgi finansowe należy zamknąć i nie wolno też już ich prowadzić.

Niezakończone zobowiązania

Jeżeli chodzi o niezakończone rozliczenia czy zobowiązania, to przechodzą one na odpowiedzialność dotychczasowego przedsiębiorcy. Zatem, wszelkie kredyty, koszty wynajmu czy abonamenty, których nie wolno przed upływem terminu umowy zerwać, musi on opłacać samodzielnie, z własnych, prywatnych pieniędzy. Jest to rozwiązanie mało opłacalne, ale jedyne przewidziane prawem. Oczywiście, nie wolno tych kosztów nigdzie księgować, ani traktować ich, jako koszty związane z prowadzeniem działalności, ponieważ działalność nie jest już prowadzona.

Status przedsiębiorcy

Przedsiębiorca, który zamyka swoją działalność zyskuje status osoby bezrobotnej. Może więc z powodzeniem zarejestrować się w urzędzie pracy. Jeżeli wszystkie jego składki do ZUS są prawidłowo odprowadzane może nawet zyskać zasiłek dla osób bezrobotnych, który na pierwszy okres powinien być pomocny.

Zamknięcie działalności jest również dla MOPSu tożsame z utratą dochodu, jeżeli więc sytuacja jest bardzo skomplikowana można również tam wnioskować o pomoc i zasiłki. W tym przypadku sprawa nie jest tak bardzo jednoznaczna jeżeli chodzi o zawieszenie działalności, które dla MOPSu nie jest utratą dochodu, choć też nie można zarabiać w przypadku zawieszenia.

Podsumowanie

Zamknięcie działalności gospodarczej to po prostu usunięcie jej z rejestru. W efekcie nie można już pracować dla swoich kontrahentów, nie można produkować ani sprzedaż towarów lub usług. Nie można wystawiać dokumentów finansowych, ani też żądać wystawienia takowych na firmę, bo tej firmy po prostu nie ma. Nie można kupować produktów dla firmy, a wydatki, które są ponoszone w związku z prowadzoną działalnością, ale przedłużają się po jej zamknięciu, nie mogą zostać wprowadzone do rozliczeń jako koszty uzyskania przychodu. To po prostu prywatne wydatki byłego już przedsiębiorcy. Zyskuje się natomiast zwolnienie z konieczności opłacania ZUSu, uzyskuje się status osoby bezrobotnej oraz wszelkie prawa, które z tym statusem się wiążą.

Oczywiście, najważniejsze jest ciągłe dążenie do poprawienia swojej sytuacji i sprawianie by wiodło się jak najlepiej. Jeżeli jednak nie jest to możliwe, a prowadzona działalność jest tylko kulą u nogi, to rzeczywiście znacznie lepiej jest ją zamknąć, ponieważ dzięki temu, nie sprowadza ona przynajmniej na dno.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *