Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wady i zalety

Szybka Faktura 23/01/2023 brak odpowiedzi
 

Jedną z najważniejszych decyzji, jaką musi podjąć każdy przedsiębiorca chcący założyć firmę, jest wybór odpowiedniej formy działalności gospodarczej. Nie bez powodu wybór często pada na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Choć funkcjonowanie w ramach spółki z o.o. przynosi przedsiębiorcom wiele korzyści, to nie jest ono również pozbawione wad. Więcej na ten temat w niniejszym artykule.

Zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozpoczęcie działalności gospodarczej to dla przedsiębiorcy trudny czas. Z jednej strony ekscytacja i zapał do działania, a z drugiej – niepewność i ryzyko. Dobrze jest więc startując ze swoją firmą zabezpieczyć się na każdy możliwy sposób, by w razie niepowodzenia nie stracić zbyt wiele. Pod tym względem spółka z o.o. to naprawdę korzystny wybór. Minimalny kapitał zakładowy wynosi zaledwie 5000 złotych i tworzą go udziały wniesione przez poszczególnych udziałowców (nie muszą być one równe, ale wartość jednego udziału nie może być mniejsza niż 50 złotych). Poza tym wspólnicy zaangażowanie w stworzenie spółki nie odpowiadają za niepowodzenia finansowe firmy majątkiem własnym, a jedynie wniesionym przez siebie wkładem.

Do zalet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako formy prowadzenia działalności gospodarczej zaliczyć trzeba możliwość zarejestrowania jej przez Internet, przy czym to rozwiązanie dedykowane jest wyłącznie tym spółkom z o.o., które działają w oparciu o standardowe postanowienia umowy. Sprawnie przebiega też proces nadania numerów NIP i REGON – zazwyczaj już kilka dni po rejestracji w KRS nadawane są one automatycznie przez sąd. Co ciekawe, istnieje możliwość założenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Stosuje się ją w przypadku spółek kapitałowych stanowiących połączenie kapitału, a nie indywidualnych cech wspólników. Rozwiązanie to wprowadzono, by umożliwić przedsiębiorcom, którzy chcą zacząć działać na dużą skalę, zachowanie kontroli nad własnym przedsiębiorstwem a także ograniczyć ryzyko gospodarcze i wydatki związane z opłacaniem podatków.

Wady spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wszyscy, którzy rozważają możliwość założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, powinni liczyć się z tym, że cały proces jest dość złożony, długotrwały i sformalizowany. W pierwszej kolejności konieczne jest zawarcie umowy spółki z o.o. (przed notariuszem lub za pośrednictwem internetu). Następny krok to wniesienie przez wspólników wymaganych wkładów finansowych. Dalej trzeba ustanowić organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrować ją w rejestrze przedsiębiorstw (KRS), otworzyć firmowy rachunek bankowy, zgłosić spółkę jako płatnika składek ZUS lub zarejestrować ją jako podatnika VAT/ VAT-EU. Dopiero po dopełnieniu tych wszystkich formalności przedsiębiorstwo może zacząć funkcjonować legalnie. Mankamentem prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest również to, że zyski z jej działalności są podwójnie opodatkowane (na poziomie wspólników i spółki). Nieco uciążliwa może być też konieczność prowadzenia pełnej księgowości i corocznego składania sprawozdań finansowych.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *