Sprawozdanie finansowe – kogo dotyczy?

Szybka Faktura 28/10/2022 brak odpowiedzi
 

Wiele przedsiębiorstw posiada obowiązek złożenia na koniec roku sprawozdania finansowego. Warto jednak wiedzieć, że nie każdy podmiot jest do tego zobligowany. Kogo więc dotyczy konieczność sporządzania dokumentu, a kto musi złożyć jedynie oświadczenie o braku takiego obowiązku?

Czym jest roczne sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe to dokument ukazujący finansowe wyniki działalności przedsiębiorstwa oraz jego roczną sytuację finansową. Są one przedstawione w formie zestawień liczbowych i uzupełniających informacji opisowych. Roczne sprawozdanie finansowe składa się z kilku elementów. Jednym z nich jest bilans wykazujący stany aktywów i pasywów. W dokumencie znajduje się również rachunek zysków i strat, informujący osobno o kosztach, przychodach, zyskach, stratach i obowiązkowych obciążeniach. W sprawozdaniu nie powinno zabraknąć także informacji dodatkowej, opisującej m.in. przyjętą politykę rachunkowości firmy. Ponadto do sprawozdania należy dołączyć uchwałę zatwierdzającą te dokumenty, uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty, sprawozdanie z działalności – w przypadku m.in. spółek komandytowo-akcyjnych czy kapitałowych – oraz opinię biegłego rewidenta, o ile sprawozdanie podlegało badaniu. Sprawozdanie finansowe to źródło informacji dla inwestorów, akcjonariuszy i innych podmiotów z otoczenia przedsiębiorstwa. Dzień, na który zostaje ono sporządzone, to tzw. dzień bilansowy. Jeśli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, wypada on na 31 grudnia.

Kto ma obowiązek składania sprawozdania finansowego?

Obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania finansowego dotyczy m.in. firm, które zgodnie z ustawą o rachunkowości muszą prowadzić księgi rachunkowe. Jest to związane m.in. z ich statusem prawnym lub wysokością przychodów. Sprawozdanie finansowe muszą składać również przedsiębiorcy, którzy dobrowolnie wybrali prowadzenie ksiąg rachunkowych. Do złożenia dokumentu na koniec roku mogą być zobowiązane także spółki kapitałowe – np. spółki z o.o. – czy osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą widniejącą
w CEIDG. W tym przypadku nie ma znaczenia forma prowadzonej działalności gospodarczej, a metoda ewidencjonowania kosztów oraz przychodów.

Kogo nie dotyczy obowiązek sporządzenia sprawozdania?

Nie wszystkie podmioty mają obowiązek składania rocznego sprawozdania finansowego. Mowa m.in. o spółkach partnerskich i spółkach jawnych, których przychody nie przekraczają równowartości 2 milionów euro. Muszą one jednak złożyć we właściwym Krajowym Rejestrze Sądowym oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Termin złożenia deklaracji upływa po sześciu miesiącach od dnia, który kończy rok obrotowy. Oświadczenie może zostać złożone drogą elektroniczną w Repozytorium Dokumentów Finansowych. Warto wiedzieć, że niezbędny jest w tym przypadku Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany minimum jednej osoby, mającej prawo do reprezentowania danego podmiotu.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *