Sprzedaż auta firmowego – czy uniknięcie podatku jest możliwe?

program do faktur 18/09/2020 brak odpowiedzi
 

Samochód firmowy to auto, które wprowadzone zostało do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa i stanowi składnik jego majątku. Czy jego sprzedaż objęta jest podatkiem VAT?

Auto w firmie – korzyści

Wprowadzenie auta do ewidencji środków trwałych pozwala na zaliczenie kosztów jego nabycia do kosztów podatkowych. Jest to możliwe dzięki trwającej pięć lat amortyzacji. Pozwala to także na zaliczenie wydatków na paliwo i eksploatację auta do kosztów otrzymania przychodu.

Sprzedaż samochodu firmowego

Sprzedaż samochodu firmowego wiąże się jednak z koniecznością wykazania przychodu z tego tytułu i odprowadzenia podatku. Podatnik VAT powinien więc wystawić fakturę zawierającą 23-procentowy podatek od towarów i usług. Przedsiębiorca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w przypadku, gdy samochód nabyty był na podstawie faktury VAT-marża, w ramach darowizny, od osoby fizycznej (umowa kupna-sprzedaży), od przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnienia z VAT lub gdy przeniósł go do działalności z majątku prywatnego.

Sprzedaż samochodu firmowego może wymagać dokonania korekty VAT. Zależy to od rodzaju prowadzonej działalności, sposobu odliczenia podatku od towarów i usług, wartości samochodu i czasu jego użytkowania w przedsiębiorstwie.

Zwolnienie z opodatkowania VAT

Zwolnienie z opodatkowania VAT możliwe jest jedynie wówczas, gdy spełnione są równocześnie następujące warunki:

  • nabywając auto, przedsiębiorca nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego,
  • w firmie samochód służył wyłącznie do wykonywania czynności zwolnionych z podatku VAT.

Jeśli spełniony jest tylko jeden z tych warunków, zwolnienie z opodatkowania nie jest możliwe. W takiej sytuacji możemy jednak przenieść samochód do majątku prywatnego, aby sprzedać go jako osoba prywatna. Jeśli nabywając samochód, przedsiębiorca nie miał prawa do odliczeniu podatku od towarów i usług, możliwa będzie sprzedaż auta firmowego bez VAT.

Sprzedaż auta bez opodatkowania

Istnieje także możliwość wyprowadzenia auta z majątku firmy i przekazanie go do majątku prywatnego. Potrzebne do tego będzie odpowiednie oświadczenie. Po upływie 6 lat (licząc od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód został wycofany), możliwa będzie jego sprzedaż bez opodatkowania. Aby transakcja nie spowodowała powstania przychodu z tytułu prowadzonej działalności, należy jednak odczekać parę lat, a nie zawsze możemy zaplanować sprzedaż na tyle czasu wstecz.

Auta prywatno-firmowe

Jeśli przedsiębiorca nie wprowadził auta do ewidencji środków trwałych firmy i rozlicza je na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu, uzyskana ze sprzedaży kwota nie jest przychodem z działalności gospodarczej. Nie ma więc konieczności odprowadzania podatku VAT.

Nie trzeba też płacić podatku, jeśli wykorzystywany w przedsiębiorstwie samochód był użytkowany na podstawie umowy leasingu, a później został prywatnie wykupiony. Po pół roku można sprzedać samochód bez rozliczania transakcji w firmie.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *