Struktura JPK_FA zmienia się od lipca 2019 – sprawdź, co będzie inaczej

program do faktur 20/08/2019 brak odpowiedzi
 

Od stycznia 2018 roku wszystkie przedsiębiorstwa są zobowiązane do składania we właściwym urzędzie skarbowym pliku JPK. Jest to dokument, który zawiera zestawienie transakcji zakupu i sprzedaży dokonanych w ciągu poprzedniego miesiąca. W ramach pliku JPK dostępne są różnorodne struktury. Jedną z nich jest JPK_FA, która dotyczy wystawionych i otrzymanych faktur VAT. W lipcu 2019 roku zajdą w niej jednak pewne zmiany. Oto, co będzie wyglądało inaczej. 

Struktura JPK_FA

Co do zasady, obecnie obowiązująca struktura JPK_FA składa się z 92 pól. Wypełnienie 43 z nich jest obowiązkowe. Pozostałe nie są już obligatoryjne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, struktura ta wymaga wprowadzenia wszystkich tych danych, które znajdują się na fakturze posiadanej przez przedsiębiorcę.

W związku z tym, że struktura ta jest dość skomplikowana, ustawodawca postanowił wprowadzić do niej pewne zmiany. Nowa struktura, która będzie obowiązywała już od lipca 2012, będzie oznaczona numerem (2) zamieszczonym zaraz po jej nazwie. Ma też być nieco łatwiejsza do uzupełnienia, co ułatwi jej generowanie i składanie przedsiębiorcom.

Poniżej znajduje się zestawienie wszystkich proponowanych zmian. 

Nowa struktura JPK_FA – pola zmienion

W nowej strukturze niektóre pola zostały zmienione, inne zaś uzupełnione o dodatkowe informacje, co przyspiesza i ułatwia jej uzupełnianie i generowanie. 

I tak, w polu P_12, wprowadzone zostały takie elementy jak „4”, co oznacza wartość podatku 4%,  „np”, co oznacza, że transakcja nie podlega opodatkowaniu oraz „oo”, co oznacza odwrotne obciążenie. 

Pole, które dotyczyło rodzaju faktury zostało uproszczone. Usunięto z niego pozycję „pozostałe”. Natomiast w opisie skrótu „ZAL” dopisano również „faktura końcowa”. 

Pole dotyczące okresu, za który wystawiana jest faktura korygująca, zostało zmienione z pola obligatoryjnego na pole opcjonalne.

Pole, które dotyczy adresu nabywcy zmieniło swój opis, który po zmianie jest znacznie bardziej precyzyjny i dokładny. 

Zmianie uległo również pole oznaczone jako P_13_4. Wprowadzono nowy opis, który obecnie brzmi następująco:  „Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią – procedura odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz dla stawki 4% w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych.”

Ponadto, wprowadzono również zmiany do czterech innych pól. Są to pola: P_13_5, P_14_4, P_14_5 oraz opis węzła „Faktura”. W tym ostatnim polu zmieniła się publikacja ustawy z uwagi na jej aktualizację. Natomiast trzy wcześniejsze pola zostały uzupełnione dodatkowymi opisami, które ułatwiają jej uzupełnienie. 

Bardzo istotną zmianą jest również usunięcie ze struktury faktur zakupowych. Zasadniczo, JPK_FA służy temu, by w sposób szybki, automatyczny i skuteczny przeprowadzać kontrole krzyżowe. Chodzi mianowicie o zgodność zarejestrowanych faktur sprzedażowych jednego kontrahenta, z fakturami zakupowymi zarejestrowanymi u innego. Jeżeli wszystkie dane się zgadzają i faktury krzyżowo się na siebie nakładają, to wszystko w porządku. W przypadku niezgodności przedsiębiorcy są zobowiązani do złożenia wyjaśnień lub nałożone zostają na nich sankcje. 

Faktury zakupowe

W związku z problemami, jakie wiązały się z ewidencjonowaniem faktur zakupowych i sprzedażowych w pliku JPK_FA, Ministerstwo Finansów wycofało się na razie z ich włączania do zestawienia. W związku z tym jest bardzo prawdopodobne, że to nie koniec zmian, jakie czekają przedsiębiorców w zakresie struktury JPK_FA. Prawdopodobnie będą wprowadzane kolejne modyfikacje, których celem będzie jej usprawnienie.

Generowanie i dostarczanie pliku JPK_FA jest obowiązkiem przedsiębiorcy, który należy realizować bez wyraźnego wezwania ze strony organów skarbowych. Ze względu na to należy śledzić aktualne informacje na ten temat, by zawsze móc przedstawić odpowiednie dokumenty. 

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *