Terminale płatnicze – dla kogo są obowiązkowe w Nowym Ładzie?

Szybka Faktura 24/01/2022 brak odpowiedzi
 

Nowy Ład, czy też Polski Ład, przyniósł ze sobą wiele nowości. Jedna z nich dotyczy wprowadzenia obowiązku udostępnienia płatności bezgotówkowych w odniesieniu do określonej grupy sprzedawców. W niniejszym artykule postaramy się rozwiać wszystkie wątpliwości dotyczące tego przepisu.

Terminale płatnicze w Nowym Ładzie – kogo dotyczą nowe zasady?

Nowe przepisy, na podstawie których wprowadzono obowiązek, o którym mowa powyżej, zostały zawarte w nowym artykule 19a o Prawie przedsiębiorców. Mówi on, że przedsiębiorca musi zapewnić możliwość dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w każdym miejscu, w którym faktycznie wykonywana jest działalność gospodarcza (dotyczy to w szczególności lokalu, ale też obszaru poza lokalem oraz pojazdu wykorzystywanego do świadczenia usług transportu pasażerskiego). Ów instrument płatniczy, o którym mowa wyżej, to terminal płatniczy, przelew bądź płatność blikiem.

Od powyższej zasady są jednak wyjątki. Z obowiązku udostępnienia klientom płatności bezgotówkowych zwolnieni są ci sprzedawcy, którzy nie muszą prowadzić ewidencji sprzedaży z wykorzystaniem kas rejestrujących, o jakich jest mowa w ustawie o VAT.

Kasa fiskalna a terminal płatniczy w Nowym Ładzie

Oczywiście terminal płatniczy należy zsynchronizować z kasą fiskalną, o czym jest mowa w art.19a ust.3 ustawy – Prawo przedsiębiorców. Prawo mówi, że przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, zapewnia współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących. Ten obowiązek wejdzie w życie 1 lipca 2022 roku.

Co grozi przedsiębiorcom, którzy nie dopełnią obowiązku udostępnienia płatności bezgotówkowych?

Nowe prawo przewiduje określone sankcje dla tych przedsiębiorców, którzy zaniedbają obowiązek udostępnienia płatności bezgotówkowych albo naruszą przepisy odnoszące się do synchronizacji terminala z kasą fiskalną. W tym drugim przypadku naczelnik urzędu skarbowego ma możliwość nałożenia na takiego przedsiębiorcę kary pieniężnej w wysokości 5000 złotych.

Jeśli przedsiębiorca nie stworzy klientom możliwości zapłaty za pośrednictwem terminala, przelewu bądź blika, straci możliwość otrzymania zwrotu różnicy podatku naliczonego w terminie przyspieszonym (25 dni) za okres rozliczeniowy, w którym stwierdzono wspomniane naruszenie oraz za sześć kolejnych okresów rozliczeniowych następujących po nim oraz za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wykazał zwrot różnicy podatku.

Kolejną sankcją jest zabranie możliwości kwartalnego rozliczania podatku VAT i składania kwartalnych deklaracji podatkowych.
Jak zatem widać, przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowych przepisów, muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami i uciążliwymi karami.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *