Terminy składania deklaracji VAT-26

program do faktur 22/03/2016 brak odpowiedzi
 

Terminy składania deklaracji VAT-26. Z obowiązujących od 1 kwietnia 2014 r. przepisów wynika, że zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony  obecnie w mniejszym stopniu zależne są od rodzaju pojazdu, decydujący jest natomiast sposób wykorzystania pojazdu oraz spełnienie dodatkowych warunków.

Aby korzystać z pełnego odliczenia podatku VAT pojazd samochodowy musi być wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, a fakt ten należy zgłosić w urzędzie skarbowym. Zgłoszenia dokonuje się na deklaracji VAT-26 – informacja o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej.

Deklarację VAT-26 należy złożyć w terminie 7 dni od:

  • dnia, w którym poniesiono pierwszy (licząc od dnia 1 kwietnia 2014 r.) wydatek związany
    z pojazdem (dotyczy pojazdów nabytych lub użytkowanych w ramach umów „długoterminowych” przed 1.04.2014 r.);
  • dnia, w którym poniesiono pierwszy wydatek (nabycie towaru lub usługi, wpłata zaliczki) związany z pojazdem (przykład: wpłata zaliczki na samochód 14.06.2014, otrzymanie faktury 20.06.2014, złożenie VAT-26 do dnia 21.06.2014);
  • zmiany sposobu wykorzystywania pojazdu – z wykorzystywania „mieszanego”(50%) na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej (100%);

W sytuacji zmiany z wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej na wykorzystywanie „mieszane” (100% na 50%) podatnik ma obowiązek aktualizacji informacji za pomocą deklaracji VAT-26 najpóźniej przed dniem, w którym dokonano zmiany wykorzystywania pojazdu.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *